Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

21.04.2022 r. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. zaprasza Domy Pomocy Społecznej do współpracy w realizacji projektu „ Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

PDFZaproszenie do współpracy.pdf (154,87KB)

DOCformularz zgłoszenia DPS.doc (73,50KB)

 

 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. ogłasza otwarty konkurs na nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” , którego finansowanie planowane jest ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

16.02.2022 r. PDFPowiadomienie o wyborze - nabór Partnerów 10_01_2022.pdf (64,84KB)

04.02.2022 r. - PDFInformacja o złożonych ofertach 04_02_2022.pdf (53,97KB) II nabór

 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. ogłasza otwarty konkurs na nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” , którego finansowanie planowane jest ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) 02.02.2022 r. - PDFPowiadomienie o wyborze - nabór Partnerów 14_12_2021.pdf (64,36KB) - I nabór

10.01.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert - ponowny nabór

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. ogłasza otwarty konkurs na nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” , którego finansowanie planowane jest ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

01.02.2022 r. - zmiana ogłoszenia o naborze - zmiana terminu składania ofert PDFZmiana ogłoszenia 01_02_2022.pdf (27,40KB)

13.01.2022 r. - zmiana ogłoszenia o naborze PDFogłoszenie nabór partnerów - zmieniony 13_01_2022.pdf (236,59KB)

DOCXzałącznik nr 1 - wzór oferty 10_01_2022.docx (67,34KB)

PDFzałącznik nr 2 - wykaz sprzętu 10_01_2022.pdf (244,84KB)

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie 10_01_2022.docx (70,10KB)

Informujemy, że partnerzy wybrani w ramach naboru zobowiązani będą do dnia 8 lutego 2022 r. dostarczyć do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dokumenty potwierdzające kwalifikację do projektu, które równocześnie będą stanowiły załączniki do wniosku:

 1. Informacja o podmiocie DOCXInformacja o podmiocie.docx (64,73KB)
 2. Oświadczenia partnera DOCXOświadczenia partnera1.docx (99,23KB)
 3. Oświadczenie zabezpieczenie środków DOCoświadczenie zabezpieczenie 1.doc (67,50KB)
 4. Zał. 4_7_Ośw_prawo_do_dyspon_nieruchom popr.
 5. Zał. 4_12_Ośw_pomoc_publiczna
 6. Zał. 4_13.2 Ośw._o zagwarantowaniuusług w ramach NFZ
 7. Zał. 2 oświadczenie środowisko partnerzy
 8. Zał. 4_5_Zestawienie_zakupywanego_sprzętu popr. – załącznik zostanie wypełniony po przedstawieniu przez Partnerów sprzętu planowanego do zakupu.  W pliku przedstawiona jest propozycja sprzętu wraz cenami jednostkowymi. Wybrani Partnerzy proszeni będą o wskazanie który sprzęt i w jakich ilościach szt. będą chcieli zakupić.  Jeśli planowany będzie zakup sprzętu spoza listy, będzie trzeba  dopisać go oraz przesłać dodatkowo specyfikacje techniczne, wartości (np. link do strony internetowej lub oferta cenowa). Łączna wartość zakupów nie może przekroczyć 150.000 zł brutto XLSXZestawienie zakupów REACT.XLSX (28,36KB)

Dodatkowo konieczne będzie dosłanie pozostałych dokumentów:

 1. Mapa sytuująca projekt (mapa na której zaznaczony jest punkt udzielania świadczeń);
 2. Bilans za ostatni rok (rok 2020 lub 2021) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (data, podpis),
 3. Statut/Akt powołujący jednostkę; - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (data, podpis),
 4. Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do realizacji inwestycji (np. promesa kredytowa, wydruk z konta potwierdzający posiadanie środków na wkład własny (10% wartości sprzętu planowanego do zakupu);
 5. Aktualna umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w ramach kontraktu z NFZ w zakresie realizowanego projektu; - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (data, podpis),
 6. zaświadczenie z Urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek.

PROJEKT UMOWY PARTNERSKIEJ: DOCXPorozumienie o partnerstwie v 27_01.docx (40,80KB)

14.12.2021 r. - Zaproszenie do składania ofert

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. ogłasza otwarty konkurs na nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” , którego finansowanie planowane jest ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

PDFOgłoszenie Nabór Partnerów 14_12_2021.pdf (226,39KB)

DOCXzałącznik nr 1 - wzór oferty.docx (67,29KB)

PDFzałącznik nr 2 - wykaz sprzętu.pdf (245,98KB)

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie.docx (70,07KB)

PDFPowiadomienie o wyborze - nabór Partnerów 14_12_2021.pdf (64,36KB)

27.10.2021 r. - Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022:

PDFZapytanie ofertowe - badanie sprawozdania finansowego.pdf (161,50KB)

24.11.2021: PDFInformacja o wyborze oferty - badanie sprawozdania finansowego.pdf (56,82KB)

 

17.09.2021 zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - pn.: "ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO".

PDFSzacowanie wartości zamówienia.pdf (337,36KB)

 

31.10.2018 powiadomienia o wyborze ofert na konsultacje dietetyczne i psychologiczne, o unieważnieniu postępowania na konsultacje , fizjoterapeutyczne w ramach projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

PDFPowiadomienie o wyborze ZK_04_2018.pdf (186,23KB)

PDFPowiadomienie o wyborze ZK_05_2018.pdf (187,24KB)

PDFPowiadomienie o unieważnieniu ZK_06_2018.pdf (168,31KB)

 

19.10.2018 r.

 

zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi - konsultacje fizjoterapeutyczne w ramach projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”

PDFZaproszenie ZK_05_2018.pdf (338,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 ZK_05_2018.docx (41,06KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ZK_05_2018 formularz oferty.docx (84,51KB)

PDFZałącznik nr 3 do K_05_2018 wzór umowy.pdf (473,31KB)

PDFZałącznik nr 4 do ZK_05_2018 klauzula informacyjna.pdf (248,81KB)

19.10.2018 r.

zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi - konsultacje psychologiczne w ramach projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”

PDFZaproszenie ZK_06_2018.pdf (338,23KB)

DOCXZałącznik nr 1 ZK_06_2018.docx (41,18KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ZK_06_2018 formularz oferty.docx (84,55KB)

PDFZałącznik nr 3 do K_06_2018 wzór umowy.pdf (473,34KB)

PDFZałącznik nr 4 do ZK_06_2018 klauzula informacyjna.pdf (248,77KB)

19.10.2018 r.

zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi - konsultacje dietetyczne w ramach projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”

PDFZaproszenie ZK_04_2018.pdf (338,26KB)

DOCXZałącznik nr 1 ZK_04_2018.docx (40,90KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ZK_04_2018 formularz oferty.docx (84,96KB)

PDFZałącznik nr 3 do K_04_2018 wzór umowy.pdf (473,42KB)

PDFZałącznik nr 4 do ZK_04_2018 klauzula informacyjna.pdf (248,75KB)

16.10.2018 powiadomienia o unieważnieniu postępowania na konsultacje dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne w ramach projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

PDFPowiadomienie o unieważnieniu ZK_01_2018.pdf (171,93KB)

PDFPowiadomienie o unieważnieniu ZK_02_2018.pdf (216,27KB)

PDFPowiadomienie o unieważnieniu ZK_03_2018.pdf (172,09KB)

 

05.10.2018 r.

zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi - konsultacje dietetyczne w ramach projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”

PDFZaproszenie ZK_01_2018.pdf (338,16KB)

PDFZałącznik nr 1 ZK_01_2018.pdf (291,06KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ZK_01_2018 formularz oferty.docx (85,07KB)

PDFZałącznik nr 3 do K_01_2018 wzór umowy.pdf (473,27KB)

PDFZałącznik nr 4 do ZK_01_2018 Klauzula informacyjna.pdf (248,96KB)

05.10.2018 r.

zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi - konsultacje psychologiczne w ramach projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”

PDFZaproszenie ZK_02_2018.pdf (337,34KB)

PDFZałącznik nr 1 ZK_02_2018.pdf (269,70KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ZK_02_2018 formularz oferty.docx (84,79KB)

PDFZałącznik nr 3 do K_02_2018 wzór umowy.pdf (473,24KB)

PDFZałącznik nr 4 do ZK_02_2018 klauzula informacyjna.pdf (248,97KB)

05.10.2018 r.

zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi - konsultacje fizjoterapeutyczne w ramach projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”

PDFZaproszenie ZK_03_2018.pdf (338,02KB)

PDFZałącznik nr 1 ZK_03_2018.pdf (268,25KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ZK_03_2018 formularz oferty.docx (84,68KB)

PDFZałącznik nr 3 do K_03_2018 wzór umowy.pdf (473,17KB)

PDFZałącznik nr 4 do ZK_03_2018 klauzula informacyjna.pdf (249,21KB)

21.09.2018 r.

Ogłoszenie o licytacji (aukcji) nieruchomości

PDFOgłoszenie o licytacji 21_09_2018 r.pdf (46,59KB)

PDFRegulamin Licytacji.pdf (2,32MB)

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu licytacji 21_09_2018.pdf (310,84KB)

07.08.2018 r.

Ogłoszenie o licytacji (aukcji) nieruchomości

PDFOgłoszenie i regulamin licytacji.pdf (872,98KB)

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu licytacji.pdf (275,79KB)

PDFmapa.pdf (621,05KB)

13.08.2018: PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (48,14KB)

21.11.2016 r.

Ogłoszenie postępowania przetargowego  "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" PZP-2525/07/2016

Ogłoszenia

19.09.2016 r.

Odpowiedzi na pytania w przetargu "Zakup energii elektrycznej" PZP-2525/06/2016

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

14.09.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup energii elektrycznej" PZP-2525/06/2016

Ogłoszenia

28.07.2016 r.

Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna III nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych.

PDFOgłoszenie o wyborze partnera.pdf (92,03KB)

06.07.2016 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna III nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych.

PDFOgłoszenie wybór partnera.pdf (404,44KB)
 

13.06.2016 r.  - Ogłoszenie: Dzierzawa pomieszczenia w oficynie bramnej:

PDFOGŁOSZENIE II.pdf (136,85KB)

PDFRegulamin przetargu.pdf (272,96KB)

21.04.2016 r.  - Ukazały sie odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym na NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

18.04.2016 r.  - Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE

Ogłoszenia

11.04.2016 r.  - Ukazało się ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA OPOLSKIEGO CENTRUM
REHABILITACJI W KORFANTOWIE

Ogłoszenia

22.03.2016 r.  - Ukazało się ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na Zakup bielizny szpitalnej i ubrań operacyjnych.

Konkursy i postępowania poniżej 30 tys. euro

21.03.2016 r.  - Zmiana formularza - załącznik nr 2 druk oferty   "Świadczenie usług pralniczych" oznaczonego PZP-225/03/2016 

Ogłoszenia

14.03.2016 r.  - ukazało się ogłoszenie postępowania przetargowego na  "Świadczenie usług pralniczych" oznaczonego PZP-225/03/2016 

Ogłoszenia

12.02.2016 r.  - ukazały się powiadomienia o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawa ambulansu typu A2 " oznaczonego PZP-225/02/2016 oraz "Dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/01/2016.

Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

08.02.2016 r.  - ukazały się odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Dostawa ambulansu" oznaczonego PZP-225/02/2016.

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

03.02.2016 r.  - ukazały się odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/01/2016.

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

01.02.2016 r.  - ukazało sie ogłoszenie postępowania przetargowego na "Dostawę ambulansu typu A2" oznaczonego PZP-225/02/2016.

Ogłoszenia

27.01.2016 r.  - ukazały się odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/01/2016 oraz "Dostawa implantów ortopedycznych" oznaczonego PZP-225/16/2015

więcej:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

27.01.2016 r.  - ukazało sie ogłoszenie na postępowanie do przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/01/2016.

więcej:Ogłoszenia

28.12.2015r.  - ZMIANA terminu składania ofert  w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Opolskiem Centrum Rehabilitacji

więcej: Konkursy i postępowania poniżej 30 tys. euro

23.12.2015r.  - ukazało się powiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym na  Dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku PZP-225/15/2015

Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

12.12.2015r.  - ukazało się ogłoszenie do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Opolskiem Centrum Rehabilitacji

Konkursy i postępowania poniżej 30 tys. euro


04.12.2015r.  - ukazało sie ogłoszenie na postępowanie do przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/15/2015.

Ogłoszenia