Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne w 2013r.

Kontrole zewnętrzne w 2015 r.

Lp.

Data.

Organ Kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli

1.

25.05.2015

PSSE Nysa

Kontrola stanu sanitarno-technicznego krytej pływalni.

2.

11.06.2015-

08.07.2015

UMWO

1. Realizacja zadań w wybranym zakresie.

2. Prawidłowe gospodarowanie mieniem w wybranym zakresie.

3. Gospodarka finansowa- struktura, celowość kosztów, prawidłowość rozliczania, ewidencja.

3.

19.06.2015

PSSE Nysa

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego na wniosek strony z dnia 17.06.2015 r.

4.

25.06.2015

PSSE Nysa

Kontrola w zakresie podejmowanych działań zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

5.

20.07.2015

PPIS Nysa

Kontrola sanitarna w związku z wnioskiem o wydanie opinii (centralna sterylizatornia).

6.

05.08.2015

WSSE Opole

Kontrola w związku z ubieganiem się o zezwolenie na pracownię i aparat RTG.

7.

17.08.2015

PPIS Nysa

Kontrola sanitarna w związku z wnioskiem o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej Bloku Operacyjnego.

8.

25.08.2015-

08.09.2015

UMWO

Kontrola projektu RPOP.06.02.00-16.001/12 pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II”

9.

14.10.2015

RCKiK Opole

  1. Kontrola oddziałów w zakresie gospodarki krwią.
  2. Kontrola banku krwi, kontrola oddziałów szpitalnych w zakresie warunków przechowywania krwi i jej składników oraz pozostałości po transfuzji.

10.

19.11.2015-

23.11.2015

PPIS Nysa

Ocena stanu sanitarno-technicznego, zasady prowadzenia dezynfekcji i sterylizacji.

11.

19.11.2015

PPIS Nysa

Urzędowa kontrola w zakresie stanu higieniczno-technicznego zakładu.

 

Kontrole zewnętrzne w 2014 r.

Lp.

Data.

Organ Kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli

1.

09.01.2014

WIF Opole

Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na dział farmacji szpitalnej.

2.

30.12.2013-

14.02.2014

UMWO

Kontrola problemowa Biuletynu Informacji Publicznej.

3.

06.02.2014

PPIS Nysa

Ocena stanu sanitarno-higienicznego w szpitalu w związku z wnioskowaniem o wydanie opinii Sanitarnej (Zespół Rehabilitacji Dziennej).

4.

20.05.2014

PPIS Nysa

1. Stan sanitarno techniczny wodociągu zakładowego oraz krytej pływalni;

2. Kontrola systemu zakażeń szpitalnych.

5.

23.07.2014

PIP Okręgowy Inspektorat pracy Opole

Prawo pracy, w tym BHP.

6.

04.08.2014-29.08.2014

UMWO

1. Realizacja zadań.

2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.

3. Gospodarka finansowa.

7.

24.09.2014

PSSE Nysa

Stan sanitarno-higieniczny oraz zasady prowadzenia dezynfekcji i sterylizacji.

8.

27.11.2014-

10.12.2014

PPIS Nysa

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego oddziałów, zasad prowadzenia dezynfekcji i sterylizacji, ocena realizacji ogólnych wymagań higieny pracy,

9.

12.12.2014

PSSE Nysa

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego, zasad prowadzenia dezynfekcji i sterylizacji, w związku z wydaniem opinii sanitarnej do celów rejestracji pracowni USG.

 

Kontrole zewnętrzne w 2013 r.

 

Lp.

Data.

Organ Kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli

1.

04.04.2013

UMWO

a)koszty wynagrodzeń pracowników jednostki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

b) inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki

2.

25.04.2013

PPIS Nysa

Stan sanitarny krytej pływalni

3.

25.04.2013

PPIS Nysa

Stan sanitarno techniczny wodociągu zakładowego

4.

27.05.2013

PSSE

Kontrola z zakresu zakażeń szpitalnych

5.

14.06.2013

UMWO

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych

b)  prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi

6.

14.06.2013

UMWO

Kontrola realizacji projektu 06.02.00-16/011/10

7.

18.06.2013

PEFRON

Wykorzystanie środków Funduszu przekazanych na podstawie umowy nr WRR/000049/08/D z dn. 12.12.2011 w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami”

8.

26.07.2013

PPIS Nysa

Kontrola stanu sanitarno technicznego  w związku z pismem o wydanie opinii do celów reprezentacyjnych

9.

2.09.2013

NIK

Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej

10.

14.11.2013

OOW NFZ

Kontrola realizacji umowy nr 08-10037/03//01/SZP/2012 z dn. 18.01.2012 na realizacje świadczeń  opieki zdrowotnej o kodzie 03.4580.030.02

11.

25.11.2013

PSSE

Kontrola kompleksowa obiektów i pomieszczeń szpitalnych. Kontrola sanitarna. Ocena realizacji ogólnych warunków higieny pracy.

12.

25.11.2013

RCKiK

 Kontrola oddziałów szpitalnych w zakresie gospodarki krwią, kontrola Banku Krwi

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Natalia Budynek
Data wytworzenia: 2014-01-20