Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie i załatwianie spraw w OCR w Korfantowie

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w OCR w Korfantowie Sp. z o.o.

Wszystkie korespondencje, podania oraz pisma wysłane na adres OCR w Korfantowie Sp. z o.o. wpływają do Sekretariatu, gdzie są kierowane przez Prezesa Zarządu do odpowiednich osób oraz komórek organizacyjnych..

Sprawy wpływające do OCR w Korfantowie Sp. z o.o. załatwiane są w oparciu o zarządzenie Prezesa Zarządu regulujące zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obieg dokumentów w zakładzie. Korespondencję skierowaną do Spółki przyjmuje sekretariat Prezesa Zarządu, rejestruje ją w rejestrze kancelaryjnym i przedkłada do wglądu Prezesowi lub upoważnionej przez niego osobie. Następnie zgodnie z dekretacją sekretariat przekazuje za pokwitowaniem w dzienniku korespondencyjnym pisma do załatwienia kierownikom właściwych komórek organizacyjnych lub pracownikom samodzielnych stanowisk. Odpowiedzialność za terminowe i należyte załatwianie spraw ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy w ramach powierzonych im zakresów obowiązków.


Informacji o sposobie załatwienia sprawy udzielają: sekretariat, pracownicy samodzielnych stanowisk oraz kierownicy komórek organizacyjnych Spółki.

Komórki organizacyjne, które dokonują rejestracji oraz udzielają wszelkich informacji.

 

 

Komórka organizacyjna

 

Informacje

Izba przyjęć

tel. 77 43 44 038

 przyjęcia do szpitala: dni robocze 800-1200

Rejestracja przychodni

tel. 77 43 44 070

rejestracja telefonicznie lub osobiście:

poniedziałek, czwartki 700-1800

 wtorek, środa, piątek 700-1430

Ruch chorych i statystyka medyczna

tel. 77 43 44 037 lub 77 43 43 785

 

udzielenie wszelkich informacji telefonicznie lub osobiście w dni robocze 735-1500

Administracja OCR w Korfantowie Sp. z o.o.

dni robocze 700-1500

Sekretariat OCR w Korfantowie Sp. z o.o.

tel. 77 43 44 005

dni robocze 735-1500

 

 

 

SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OCR W KORFANTOWIE PRZYJMUJĄ

 

Prezes Zarządu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów

tel. 77-43-44-005
fax. 77-43-44-004

Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział Wojewódzki,
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

tel. 77-40-20-182
fax: 77-40-20-101

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

tel.  22-53-28-250
fax:  22-53-28-230

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Natalia Budynek
Data wytworzenia: 2020-03-06