Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Centrum jest utworzone i utrzymywane w celu:

1)   udzielania świadczeń zdrowotnych:

a)    stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne,

b)   ambulatoryjnych,

2)   realizacji zadań z zakresu:

a)    odnowy biologicznej i rekreacji,

b)   medycyny sportowej,

c)    organizowania zajęć dydaktycznych i praktyk studenckich,

d)   organizowania sympozjów naukowych i konferencji tematycznych,

e)    kształcenia podyplomowego osób wykonujących zawody medyczne,

f)    współpracy z instytucjami naukowymi w zakresie wykonywania badań naukowych,

g)   działalności badawczo – rozwojowej.

 Do podstawowych zadań Centrum należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych  świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych
w zakresie:

1)  chirurgii urazowo-ortopedycznej,

2)   rehabilitacji leczniczej.

 Do zadań Centrum należą również:

1) współdziałanie z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów  określonych w stosownych porozumieniach lub umowach,

2)   profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,

3) realizacja zadań związanych z obronnością kraju. 

 

Centrum może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, działalność gospodarczą w zakresie:

1)   hotelarstwa,

2)   odnowy biologicznej i rekreacji,

3)   medycyny sportowej,

4)   wytwarzania i dostawy energii cieplnej dla celów grzewczych,

5) usług związanych z energetyką cieplną, w tym naprawa i konserwacja  urządzeń cieplnych i urządzeń przesyłających energię cieplną i ciepłą wodę,

6)   transportu sanitarnego,

7)   wynajmu pomieszczeń,

8)   dzierżawy sprzętu i aparatury medycznej,

9)   organizowania szkoleń, sympozjów naukowych i konferencji tematycznych. 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Natalia Budynek
Data wytworzenia: 2014-01-20