Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Forma prawna

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625798,

NIP 753-15-67-625,

REGON 000654530,

kapitał zakładowy 25.500.000 zł; 

Osoba uprawniona do reprezentacji zgodnie z KRS: mgr. inż. Wojciech Machelski – Prezes Zarządu

 

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późń.zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004.210.2135 z późń .zm.),
  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009.52.417 z późń. zm.),
  • Akt Notarialny Nr 6626/2016 z dnia 08.06.2016 r. o przekształceniu SP ZOZ Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP: 753-15-67-625
  • Decyzji Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON: 000654530
  • Wojewody Opolskiego o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - pod numerem księgi rejestrowej: 000000009412

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Natalia Budynek
Data wytworzenia: 2022-04-12