Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy i postępowania poniżej 30 tys. euro

03.04.2024 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - diagnostyka radiologiczna

17.04.2024: PDFRozstrzygnięcie konkursu KO_03_2024.pdf (37,81KB)

PDFogłoszenie_konkurs_RTG_KO_03_2024.pdf (59,07KB)

PDFRegulamin KO_03_2024.pdf (233,79KB)

DOCzałącznik nr 1_KO_3_2024 - wzór oferty.doc (41,00KB)

DOCZałącznik nr 2_KO_3_2024 - wykaz osób.doc (37,50KB)

PDFwzór umowy KO_03_2024.pdf (459,29KB)

PDFObowiązek informacyjny KO_03_2024.pdf (155,56KB)

29.01.2024 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania laboratoryjne w zakresie analityki medycznej

13.02.2024: PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert KO_02_2024.pdf (258,21KB)

02.02.2024: PDFOdpowiedzi na pytania KO_02_2024.pdf (180,79KB)

PDFRegulamin konkursu_KO_2_2024.pdf (177,40KB)

DOCZał_nr_1_Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych_KO_2_2024.doc (53,50KB)

XLSXZał_nr_2_formularz cenowy KO_2_2024.xlsx (17,25KB)

PDFZał_nr_3_wzór umowy laboratorium KO_02_2024.pdf (147,29KB)

XLSXZał_nr_4_ pełny zakres badań możliwych do wykonania KO_2_2024.xlsx (12,26KB)

DOCXZał_nr_5_oświadczenie dot. przepisów sankcyjnych KO_2_2024.docx (13,86KB)

PDFObowiązek informacyjny KO_2_2024.pdf (155,56KB)

pytania dot. konkursu ofert prosimy kierować na adres: zamowieniapubliczne@ocr.pl 

16.01.2024 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania laboratoryjne w zakresie analityki

medycznej

22.01.2024: PDFUnieważnienie KO_01_2024.pdf (33,04KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych KO_1_2024.pdf (323,70KB)

PDFRegulamin konkursu_KO_1_2024.pdf (178,13KB)

DOCZał_nr_1_Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych_KO_1_2024.doc (46,00KB) - zaktualizowany 18_01_2024

XLSXZał_nr_2_formularz cenowy.xlsx (17,18KB)

PDFZał_ nr_3_wzór umowy laboratorium 2024.pdf (141,89KB)

XLSXZał_nr_4_ pełny zakres badań możliwych do wykonania.xlsx (12,34KB)

DOCXZał_nr_5_oświadczenie dot. przepisów sankcyjnych.docx (13,79KB)

pytania dot. konkursu ofert prosimy kierować na adres: zamowieniapubliczne@ocr.pl 

06.12.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista neurochirurgii

12.12.2023: zgodnie z pkt IX Regulaminu konkursu informuję o wniesieniu protestu. W związku z wniesieniem protestu zmienia się termin składania ofert na dzień 15.12.2023 r. godz. 10.00 PDFProtest z dnia 11_12_2023.pdf (320,01KB)

14.12.2023: PDFRozstrzygnięcie protestu KO_4_2023.pdf (759,37KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych KO_4_2023.pdf (95,57KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert KO_4__2023.pdf (173,36KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu KO_4_2023.doc (53,00KB)

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu KO_4_ 2023.pdf (221,66KB)

PDFObowiązek informacyjny KO_4_2023.pdf (155,56KB)

18.12.2023: PDFogłoszenie - rozstrzygnięcie KO_4_2023.pdf (283,47KB)

06.12.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista ortopedii i traumatologii

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych KO_3_2023.pdf (67,73KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1a do Regulaminu KO_3_2023.doc (73,00KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1b do Regulaminu KO_3_2023.doc (44,00KB)

PDFzałącznik nr 2 do Regulaminu KO_3_2023_Wzór umowy.pdf (254,82KB)

PDFZałącznik nr 2a do Regulaminu_KO_3_2023_Wzór umowy poradnia.pdf (165,03KB)

PDFObowiązek informacyjny KO_3_2023.pdf (155,56KB)

18.12.2023: PDFogłoszenie - rozstrzygnięcie KO_3_2023.pdf (353,53KB)

15.11.2023 r. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024:

PDFZałącznik nr 1 do uchwały18_2023_ RN.pdf (129,46KB)

DOCXOFERTA - badanie sprawozdania finansowego.docx (14,35KB)

kontakt: Dyrektor ds. ekonomicznych Jolanta Rupniewska tel. 774344005

PDFInformacja o wyborze oferty 29_11_2023.pdf (102,58KB)

30.06.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert - projekt i dostawa materiałów reklamowych ramach projektu " Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19

07.07.2023r. PDFPowiadomienie o wyborze ZK_10_2023.pdf (152,23KB)

DOCXOdpowiedzi na pytania 03_07_2023 - zmiana.docx (809,97KB)

odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania 03_07_2023.pdf (215,93KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia ZK_10_2023.pdf (197,72KB)

DOCXzał 1 - formularz ofertowy ZK_10_2023.docx (65,72KB)

PDFzał 2 - klauzula informacyjna ZK_10_2023.pdf (67,19KB)

DOCXzał 3 - wzór umowy ZK_10_2023.docx (76,72KB)

DOCzał 4 - zasady oznakowania promocji.doc (11,00MB)

30.06.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert - usługi projektowania stron www w ramach projektu " Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19

14.07.2023r. PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZK_08_2023.pdf (147,86KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia ZK_08_2023.pdf (195,13KB)

DOCXzał 1 - formularz ofertowy ZK_08_2023.docx (65,82KB)

PDFzał 2 - klauzula informacyjna ZK_08_2023.pdf (67,38KB)

DOCXzał 3 - wzór umowy ZK_08_2023.docx (76,11KB)

DOCzał 4 - zasady oznakowania promocji.doc (11,00MB)

 

25.05.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert - szacowanie wartości zamówienia  - promocja projektu " Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19

PDFWycena szacunkowej wartości zamówienia ZK_07_2023.pdf (1,12MB)

DOCXzał 1 - formularz ofertowy ZK_07_2023.docx (64,21KB)

24.05.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert - usługa zapewnienia wyżywienia uczestnikom projektu „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy”

29.05.2023: PDFProtokół ZK_06_2023.pdf (42,28KB)

PDFZaproszenie do złożenia oferty ZK_06_2023.pdf (199,08KB)

PDFZał nr 1 do ZK_06_2023 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (117,14KB)

DOCZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc (829,00KB)

PDFZał nr 3 doZK_06_2023 - wzór umowy.pdf (280,86KB)

24.05.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, balnologii i medycyny fizykalnej

06.06.2023: PDFogłoszenie - rozstrzygnięcie KO_2_2023.pdf (260,15KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych KO_2_2023.pdf (229,76KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert KO_2_2023.pdf (104,02KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (43,00KB)

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu.pdf (179,42KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (88,00KB)

10.03.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

24.03.2023: PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert - lekarz anestezjologii 24_03_2023.pdf (290,49KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych 10_03_2023.pdf (99,75KB)

PDFRegulamin konkursu - świadczenia anestezjologiczne 10_03_2023.pdf (107,59KB)

DOCXZałącznik nr 1 - oferta.docx (21,91KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (154,32KB)

23.02.2023 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - usługi dotyczące rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej realizowanej przez gabinet fizjoterapeutyczny w warunkach ambulatoryjnych w ramach projektu Rehabilitacja osób  z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez  COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy” nr RPOP.08.01.00-16-0059/21   OLESNO

28.02.2023: PDFOgłoszenie rozstrzygnięcie 28_02_2023.pdf (163,18KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych 23_02_2023.pdf (194,44KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert 23_02_2023.pdf (183,88KB)

DOCZał nr 1 do Regulaminu - Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych 23_02_2023.doc (77,00KB)

PDFZał nr 2 do Regulaminu Wzór umowy 23_02_2023.pdf (189,12KB)

PDFZał nr 3 do Regulaminu - Opis Przedmiotu Zamówienia 23_02_2023.pdf (184,31KB)

DOCZał nr 4 do Regulaminu - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 23_02_2023.doc (72,50KB)

DOCXZał nr 5 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 23_02_2023.docx (49,41KB)

11.01.2023 r. - zaproszenie do złożenia oferty na usługę zapewnienia noclegu, wyżywienia i innych usług dla uczestników "Programu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gmin Korfantów, Łambinowice, Tułowice - IV edycja"

20.01.2023: PDFPowiadomienie o wyborze ZK_02_2023.pdf (54,01KB)

PDFZaproszenie ZK_02_2023.pdf (336,64KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (81,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie.doc (65,50KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (204,37KB)

PDFogloszenie_142006.pdf (48,46KB)

18.01.2023: PDFOdpowiedzi na pytania ZK_02_2023.pdf (215,83KB)

22.12.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

29.12.2022: PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 22.12.2022.pdf (43,30KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (98,21KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert projekt.pdf (103,25KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1a do Regulaminu.doc (71,50KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1b do Regulaminu.doc (43,50KB)

PDFzałącznik nr 2 do Regulaminu 19_12_2022 Wzór umowy.pdf (253,91KB)

PDFZałacznik nr 2a do Regulaminu 19_12_2022 Wzór umowy poradnia.pdf (157,91KB)

22.12.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista neurochirurgii

30.12.2022: PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu z dnia 22.12.2022 r.pdf (33,69KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (94,19KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert 22_12_2022.pdf (160,54KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu 22_12_2022.doc (52,50KB)

15.12.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - usługi dotyczące rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej realizowanej przez gabinety fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych w ramach projektu Rehabilitacja osób  z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez  COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy” nr RPOP.08.01.00-16-0059/21   PONOWNE OGŁOSZENIE

27.12.2022: PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu rehabilitacja 27_12_2022.pdf (53,53KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych 15_12_2022.pdf (194,59KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert 15_12_2022.pdf (186,07KB)

DOCZał nr 1 do Regulaminu - Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych 15_12_2022.doc (77,00KB)

PDFZał nr 2 do Regulaminu Wzór umowy 15_12_2022.pdf (188,84KB)

PDFZał nr 3 do Regulaminu - Opis Przedmiotu Zamówienia 15_12_2022.pdf (184,09KB)

DOCZał nr 4 do Regulaminu - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 15_12_2022.doc (73,00KB)

DOCXZał nr 5 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 15_12_2022.docx (49,39KB)

 

28.11.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - usługi dotyczącyce rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej realizowanej przez gabinety fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych w ramach projektu Rehabilitacja osób  z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez  COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy” nr RPOP.08.01.00-16-0059/21   

14.12.2022: PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu rehabilitacja 14_12_2022.pdf (66,03KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych 28_11_2022.pdf (194,61KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert 28_11_2022.pdf (188,56KB)

DOCZał nr 1 do Regulaminu - Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych 28_11_2022.doc (77,00KB)

PDFZał nr 2 do Regulaminu Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych 28_11_2022.pdf (188,64KB)

PDFZał nr 3 do Regulaminu - Opis Przedmiotu Zamówienia 28_11_2022.pdf (184,17KB)

DOCZał nr 4 do Regulaminu - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 28_11_2022.doc (73,00KB)

DOCXZał nr 5 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 28_11_2022.docx (49,32KB)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 77 4344073

09.08.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz neurochirurg

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (95,22KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert 09_08_2022.pdf (121,72KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (46,00KB)

19.08.2022: PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu neurochirurgia.pdf (37,94KB)

06.06.2022 r. - zaproszenie do złożenia oferty na usługę transportu  w ramach  "Programu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gmin Korfantów, Łambinowice i Tułowice - III edycja"

PDFZaproszenie ZK_09_2022.pdf (330,51KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (76,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie.doc (65,50KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (305,89KB)

15.06.2022: PDFPowiadomienie o wyborze ZK_09_2022.pdf (219,07KB)

25.05.2022 r. - zaproszenie do złożenia oferty na usługę zapewnienia noclegu, wyżywienia i innych usług dla uczestników "Programu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gmin Korfantów, Łambinowice, Tułowice - IV edycja"

PDFZaproszenie ZK_08_2022.pdf (341,81KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (81,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie.doc (65,50KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (204,57KB)

PDFogloszenie_110602-1.pdf (42,62KB)

06.06.2022 r.: PDFPowiadomienie o wyborze ZK_08_2022.pdf (54,89KB)

 

01.04.2022 r. - zaproszenie do złożenia oferty na usługę diagnostyki radiologicznej w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.

19.04.2022: PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (38,61KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (95,11KB)

PDFRegulamin konkursu 01_04_2022.pdf (145,25KB)

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (36,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - wykaz osób.doc (37,50KB)

27.10.2021 r. - Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 oraz za rok brotowy 2022:

PDFZapytanie ofertowe - badanie sprawozdania finansowego.pdf (161,50KB)

10.06.2021 r.: ROZEZNANIE RYNKU dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie lekarza specjalisty chorób wewnętrznych w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFRozeznanie rynku lekarz.pdf (77,52KB)

DOCzałącznik rozeznanie rynku lekarz.doc (819,50KB)

5.05.2021 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz ortopeda

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (53,59KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (122,79KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (55,00KB)

13.05.2021: PDFPowiadomienie o wyborze konkurs ofert lekarz ortopeda 05_2021.pdf (34,29KB)

15.04.2021: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę laptopów i tabletów w ramach programu Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo – naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do Szpitala wraz ze schodami i windą dla osób niepełnosprawnych,  RPOP.10.01.01-16-0010/20  ZK-14/2021

PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZK_14_2021.pdf (75,08KB)

PDFZapytanie ofertowe ZK_14_2021.pdf (147,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx (797,10KB)

DOCzałącznik nr 2 - wzór oferty ZK_14_2021.docx.doc (838,50KB)

PDFzałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.pdf (137,80KB)

PDFOdpowiedzi na pytania ZK_14_2021.pdf (186,40KB)

PDFOdpowiedzi 2. na pytania ZK_14_2021.pdf (189,69KB)

09.04.2021: Zaproszenie do złożenia oferty na Zapewnienie wyżywienia uczestnikom projektu "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

19.04.2021r. PDFunieważnienie postępowania - Catering Senior.pdf (207,04KB)

PDFZaproszenie do złożenia oferty ZK_13_2021.pdf (233,64KB), PDFzałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (115,93KB), DOCZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc (828,00KB),PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (157,82KB), DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie.docx (788,16KB), DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie wykaz usług.doc (806,50KB)

 

09.02.2021: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę lasera wysokoenergetycznego w ramach programu Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie,  RPOP.10.01.01-16-0012/19-01. , ZK-10/2021

19.02.2021: PDFpowiadomienie o wyborze oferty ZK_10_2021.pdf (109,98KB)

12.02.2021: DOCodpowiedzi 2. na pytania ZK_10_2021.doc (842,50KB)

11.02.2021: PDFodpowiedzi na pytania ZK_10_2021.pdf (163,91KB)

PDFZapytanie ofertowe ZK_10_2021.pdf (146,36KB)

DOCXZałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZK_10_2021.docx (794,63KB)

DOCzałącznik nr 2 - wzór oferty ZK_10_2021.docx.doc (835,50KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (207,81KB)

PDFzałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.pdf (66,87KB)

08.02.2021: ROZEZNANIE RYNKU dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie pielęgniarki w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFRozeznanie rynku pielęgniarka.pdf (81,19KB)

DOCzałącznik rozeznanie rynku pielęgniarka.doc (819,50KB)

14.01.2021 r. - Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

22.01.2021: PDFPowiadomienie o wyborze ZK_04_2021.pdf (415,92KB)

19.01.2021:PDFOdpowiedzi na pytania ZK_04_2021 19_01_2021.pdf (165,60KB)

18.01.2021: PDFOdpowiedzi na pytania ZK_04_2021.pdf (272,50KB)

PDFZaproszenie ZK 04_2020 zakup sprzętu medycznego.pdf (104,83KB)

DOCzałącznik nr 1a - opis przedmiotu zamówienia część 1.doc (850,50KB)

DOCzałącznik nr 1b - opis przedmiotu zamówienia część 2.doc (827,00KB)

DOCzałącznik nr 1c - opis przedmiotu zamówienia część 3.doc (831,50KB)

DOCzałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc (830,00KB)

PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (208,05KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie.doc (819,50KB)

PDFzałącznik nr 5 - klauzula informacyjna.pdf (67,02KB)

 

30.12.2020 r. - Zaproszenie do złożenia oferty na: Sukcesywną dostawę pasków do glukometru IXELL (600 opakowań)

12.01.2021 r. - Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert Zamawiający otrzymał jedną ofertę, od Wykonawcy tj. NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń, o wartości brutto: 12953,52. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego w całości. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana Umowa.

08.01.2021 r. PDFPytania i odpowiedzi - glukometr.pdf (229,22KB)

PDF1 - Zapytanie ofertowe ZK_19_2020.pdf (204,44KB), DOC2 - Załącznik nr 1 - OFERTA.doc (30,00KB), XLS3 - Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls (39,00KB), PDF4 - Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (185,60KB), PDF5 - zał nr 4 - Klauzula informacyjna.pdf (67,10KB)

 

29.12.2020 r. - Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatorni.

12.01.2021 r. - Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło pięć ofert. Porównanie ofert przedstawiono w niniejszym załączniku PDFzestawienie ofert.pdf (121,31KB) Najkorzystniejsze oferty, zaznaczone kolorem szarym, spełniają wymagania Zamawiającego, a ich wartość nie przekracza kwot, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane Umowy.  

07.01.2021r. PDFPytania i odpowiedzi - całość.pdf (224,55KB)

05.01.2021r. - Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, tj. z 8 stycznia 2021r. godz. 10.00, zmienia się na 12 stycznia 2021r. godz. 10.00

PDF1 - Zapytanie ofertowe ZK_20_2020.pdf (267,90KB), DOC2 - załącznik nr 1 formularz oferty ZK_20_2020.doc (32,50KB), DOCX2a - zał nr 2a PAKIET I.docx (23,67KB), DOCX2b - zał nr 2b PAKIET II.docx (19,97KB), DOCX2c - zał nr 2c PAKIET III.docx (18,37KB)DOCX2d - zał nr 2d PAKIET IV - aktualizacja 05.01.2021r..docx (18,37KB), DOCX2e - zał nr 2e - PAKIET V.docx (19,80KB), DOCX2f - zał nr 2f - PAKIET VI.docx (16,29KB), PDF3 - zalącznik nr 3 Projekt Umowy.pdf (253,32KB), PDF4 - załacznik nr 4 Klauzula informacyjna.pdf (66,82KB)

22.12.2020 r. - Zaproszenie do składania ofert na udzielanie przez lekarza specjalistę świadczeń medycznych polegających na wykonaniu badań lekarskich oraz wykonaniu całościowej oceny geriatrycznej pacjentów w ramach projektu  Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

07.01.2021: PDFPowiadomienie o wyborze lekarz.pdf (443,13KB)

PDFOgłoszenie lekarz.doc.pdf (105,86KB)

DOCzałącznik nr 1 - wzór oferty lekarz.doc (822,00KB)

PDFklauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy-ocr.pdf (279,69KB)

22.12.2020 r. - Zaproszenie do składania ofert na udzielanie przez psychologa usług terapeutycznych w ramach projektu  Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

07.01.2021: PDFPowiadomienie o wyborze psycholog.pdf (522,83KB)

PDFOgłoszenie psycholog.doc.pdf (105,69KB)

DOCzałącznik nr 1 - wzór oferty psycholog.doc (821,50KB)

PDFklauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy-ocr.pdf (279,69KB)

15.12.2020 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz ortopeda

30.12.2020: PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie.pdf (190,80KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (93,81KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (122,26KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (54,50KB)

PDFklauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy-ocr.pdf (279,69KB)

16.11.2020r.: Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem dźwigu hydraulicznego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. przy ulicy Wyzwolenia 11. - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

18.11.2020r. PDFunieważnienie postępowania.pdf (229,18KB)

PDF1 - Zapytanie ofertowe ZK_15_2020.pdf (139,29KB)DOC2 - załącznik nr 1 - Formularz oferty ZK_15_2020.docx.doc (63,00KB)PDF3 - załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna ZK_15_2020.pdf (66,97KB), PDF4 - Wzór umowy ZK_15_2020.pdf (149,46KB), PDF5 - załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamowienia.pdf (201,84KB)

04.11.2020r.: Zaproszenie do złożenia ofert, oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: zamowieniapubliczne@ocr.pl lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11  do dnia 6.11.2020 r. do godz. 12.00

PDFZapytanie ofertowe - zakup poduszek, kołder.pdf (286,48KB)

PDFZapytanie ofertowe - zakup ręczników bawełnianych.pdf (236,28KB)

PDFZapytanie ofertowe - zakup bielizny szpitalnej.pdf (242,71KB)

PDFZapytanie ofertowe - zakup odzieży operacyjnej.pdf (239,38KB)

28.09.2020r.: Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę mebli gabinetowych do budynku administracyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ZK-13/2020

05.10.2020r. PDFInformacja o wyborze ZK_13_2020.pdf (272,92KB)

PDFZapytanie ofertowe ZK_13_2020.pdf (206,25KB), PDFZałącznik nr 1 - Opis techniczny mebli.pdf (100,83KB), DOCXzałącznik nr 2 - Oferta.docx (562,36KB), XLSXZałącznik nr 3 - Formularz asortymentowo cenowy.xlsx (165,37KB), PDFZałącznik nr 4 - Wzór Umowy.pdf (134,08KB), PDFZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna.pdf (67,26KB)

25.09.2020: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego w ramach programu Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie,  RPOP.10.01.01-16-0012/19-01. , ZK-12/2020

PDFZapytanie ofertowe ZK_12_2020.pdf (146,15KB)

DOCXZałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZK_12_2020.docx (801,23KB)

DOCzałącznik nr 2 - wzór oferty ZK_12_2020.docx.doc (846,00KB)

PDFzałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf (66,96KB)

02.09.2020 r. - Zaproszenie do złożenia oferty na: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do wieży artroskopowej, ZK-11/2020

07.09.2020 r. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta firmy tj. CONMED LinvatecPolska Sp.z o. o., 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 11, za cenę brutto 64 470,60 zł. Z Wykonawcą  zawarta zostanie umowa zgodnie ze wzorem zawartym w ogłoszeniu.

PDFZapytanie ofertowe ZK_11_2020.pdf (230,56KB), XLSZałącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowyxls.xls (29,50KB), PDFzałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (135,24KB), DOCXzałącznik nr 3 - wzór oferty ZK_11_2020.docx (562,13KB)

 

11.08.2020 r. - Zapytanie ofertowe na: Dostawę pralnicowirówko – suszarki, ZK/10/2020

17.08.2020 r. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta firmy tj. Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT, za cenę brutto 15 990,00 zł. Z Wykonawcą  zawarta zostanie umowa zgodnie ze wzorem zawartym w ogłoszeniu.

11.08.2020 r. Sprostowaniu ulega termin wykonania zamówienia, tj. pkt 3 w dokumencie "Zapytanie ofertowe" poprawia się na:  Termin wykonania zamówienia:  do 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

PDFZapytanie ofertowe ZK_10_2020.pdf (292,96KB), DOCzałącznik nr 1 - wzór oferty ZK_10_2020.docx.doc (576,50KB), PDFzałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (238,78KB), PDFzałącznik nr 3 do ZK - wzór umowy.pdf (283,07KB), PDFzałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.pdf (119,26KB)

 

23.06.2020r. - Zapytanie ofertowe na: Modernizację sterowania instalacji stacji uzdatniania wody basenowej, ZK/05/2020

30.06.2020r. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło dwie oferty. Porównanie ofert przedstawiono w niniejszym załączniku  PDFzestawienie ofert ZK-05-2020.pdf (137,85KB)

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Technologie i Techniki Procesowe 3AQUA Sp. z o.o., ul. Bagienna 13G, 05-123 Chotomów, za łączną cenę brutto: 42 804,00 zł. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego w całości. Wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

PDFOpis zapytania ZK-05-2020.pdf (1,04MB), DOCzałącznik nr 1 formularz oferty.doc (33,00KB), DOCXzałacznik nr 3 Klauzula informacyjna.docx (10,39KB)

 

08.06.2020r. - zaproszenie do złożenia oferty na materialu promocyjne w ramach projektu „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DOCZalacznik nr 1 - Oferta.doc (832,00KB)
DOCZalacznik nr 2- Oswiadczenie.doc (821,50KB)
DOCZalacznik nr 3- Oswiadczenie.doc (826,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - wzór umowy.doc (864,00KB)
DOCXzałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna.docx (793,97KB)
PDFZapytanie ofertowe ZK_04.pdf (999,62KB)

Link do ogloszenia wybory najkorzysniejszej oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249070#

15.05.2020r - Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie pomiarów w środowisku pracy w zakresie stężenia gazów amnestycznych (tj. tlenek diazotu) na sali operacyjnej w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o. o., ZK/03/2020

20.05.2020r - Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło dwie oferty. Porównanie ofert przestawieniono w załączniku poniżej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Grupa Ekoprojekt Sp. z o.o. z Bielska - Białej.

PDFZestawienie ofert ZK_03_2020.pdf (124,89KB)

PDFZapytanie ofertowe ZK_03_2020.pdf (227,20KB), DOC1 - załącznik nr 1 formularz oferty ZK_03_2020.doc (32,50KB), DOCX2 - załacznik nr 2 Klauzula informacyjna.docx (10,37KB)

 

14.04.2020 r. - zaproszenie do złożenia oferty na usługę diagnostyki radiologicznej w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.

22.04.2020r -  Informacja o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego: w odpowiedzi na zaproszenie do skaldania ofert wpłynęła 1 oferta firmy GRAFMED Zbigniew Śleziona. Z Wykonawcą  zawarta zostanie umowa zgodnie ze wzorem zawartym w ogłoszeniu.

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (120,16KB)

PDFregulamin konkurs RTG.pdf (186,57KB)

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (36,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - wykaz osób.doc (37,00KB)

PDFzałacznik nr 3 wzór umowy.pdf (529,77KB)

 

28.02.2020 r. - Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku - folie operacyjne ZK/02/2020

09.03.2020 Informacja o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego: w odpowiedzi na zaproszenie do skaldania ofert wpłynęła 1 oferta firmy Trans-Med Medical, za cenę 23.396,80 zł. Z Wykonawcą  zawarta zostanie umowa zgodnie ze wzorem zawartym w ogłoszeniu.

PDFZapytanie ofertowe ZK_02_2020.pdf (346,04KB)

DOCzałącznik nr 1 - wzór oferty ZK_02_2020.docx.doc (574,50KB)

XLSzałącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy.xls (61,50KB)

PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (148,72KB)

PDFodpowiedzi na pytania 03_03_2020.pdf (236,45KB)

14.01.2020 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz ortopeda

23.01.2020: PDFOgłoszenie rozstrzygnięcie konkurs ofert - lekarz ortopeda.pdf (209,69KB)

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (117,25KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert 14_01_2020.pdf (146,24KB), PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu 14_01_2020.pdf (206,10KB), DOCzałącznik nr 1 do umowy - wzór rozliczenia miesięcznego.doc (51,00KB), DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (53,00KB)

09-01-2020r. Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatori. ZK/01/2020 - Zmiana terminu składania ofert na 17-01-2020r.

17-01-2020r. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania  PDFzestawienie pakietów.pdf (266,42KB)-  Umowy zostaną podpisane z następującymi Wykonawcami:

Pakiet I: TZMO S.A., UL. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Pakiet II, III i VI: STERIGAT Sp. z o.o., ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

Pakiet IV: AMED Biuro Techniczno - Handlowe, ul. Słowikowskiego 396, 05-090 Raszyn k/ Warszawy

Pakiet V: MEDILAB Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Pakiet VII: Schulke Polska Sp. z o.o, Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

Złożone oferty spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu.

13-01-2020r. PDFodpowiedzi na pytania ZK_01_2020.pdf (601,44KB), PDFzmiana terminu skladania ofert.pdf (199,10KB)

PDFzapytanie ofertowe + załączniki.pdf (6,31MB), DOC2 - załącznik nr 1 formularz oferty ZK_01_2020.doc (35,00KB), XLS2a - Załącznik nr 2a - Pakiet I.xls (33,50KB), XLS2b - Załącznik nr 2b - Pakiet II.xls (34,50KB), XLS2c - Załącznik nr 2c - Pakiet III.xls (35,00KB), XLS2d - Załącznik nr 2d - Pakiet IV.xls (36,50KB), XLS2e - Załącznik nr 2e - Pakiet V.xls (33,00KB), XLS2f - Załącznik nr 2f - Pakiet VI.xls (30,00KB), XLS2g - Załącznik nr 2g - Pakiet VII.xls (33,00KB)

24.10.2019 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - usługi anestezjologiczne

PDFOgłoszenie konkurs ofert anestezjolog 24_10_2019.pdf (392,90KB)

PDFRegulamin konkursu.pdf (126,15KB)

DOCXZałącznik nr 1 - oferta.docx (22,07KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (162,70KB)

DOCZałącznik nr 3 - wykaz osób.doc (36,50KB)

PDFzałacznik nr 4 -klauzula informacyjna.pdf (71,13KB)

08.11.2019: PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkurs anestezjolog 08_11_2019.pdf (355,70KB)

24.10.2019 r. - Zaproszenie do składania ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista rehabilitacji lub balneologii i medycyny fizykalnej

PDFOgłoszenie - konkurs ofert rehabilitacja 24_10_2019.pdf (380,35KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (98,61KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (39,00KB)

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu.pdf (188,72KB)

PDFZałącznik nr 3 -klauzula informacyjna.pdf (71,43KB)

08.11.2019: PDFogłoszenie - rozstrzygnięcie konkurs rehabilitacja 08_11_2019.pdf (353,90KB)

23.10.2019 r. - Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz za rok brotowy 2020:

PDFZapytanie ofertowe - badanie sprawozdania finansowego spółki OCR w Korfantowie sp. z o.o..pdf (1,47MB)

18.10.2019 r. - zapytanie ofertowe na "Dostawę medycznych naczyń jednorazowego użytku" ZK/09/2019:

23.10.2019: Szanowni Państwo, informujemy o pomyłce dotyczącej ilości asortymentu podanego w załaczniku nr 2, prosimy o pobranie aktualnego formularza: XLSZałącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy.xls (170,50KB), jednocześnie informujemy o przesunięciu terminu na składanie ofert do dnia 25.10.2019 r. do godz. 11.00

PDFZapytanie ofertowe ZK_09_2019.pdf (337,81KB)

DOCXzałącznik nr 1 Oferta ZK 09_2019.docx (567,04KB)

XLSZałącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy.xls (172,00KB) - nieaktualny!!!

DOCzałącznik nr 3 - wzór umowy.doc (59,50KB)

28-08-2019r. - zapytanie ofertowe na: Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do wieży artroskopowej. ZK/06/2019

02-09-2019r. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta firmy: CONMED Linvatec Polska Sp. z o.o., 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118, cena oferty brutto: 58 698.00 zł. Oferta spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu, z Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

PDFzapytanie ofertowe ZK_06_2019.pdf (627,00KB)

XLSZałącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowyxls.xls (29,50KB)

PDFzałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (2,94MB)

DOCXzałącznik nr 3 - wzór oferty ZK_06_2019.docx (555,43KB)

13.08.2019 r. - zapytanie ofertowe na "Dostwę artykułów medycznych" ZK/05/2019:

19.08.2019 Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęłą 1 oferta firmy Polmil sp. z  o.o. S.K.A. 85-758 Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8B, cena oferty 10.291,54 brutto. Oferta spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu, z Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

PDFZapytanie ofertowe ZK_05_2019.pdf (254,83KB)

DOCXzałącznik nr 1 - wzór oferty ZK_05_2019.docx (567,08KB)

XLSXZałacznik nr 2 do ZK_05_2019.xlsx (19,52KB)

PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy ZK_05_2019.pdf (553,14KB)

02.04.2019 r. - zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę przełącznika sieciowego LAN" ZK/04/2019:

PDFZapytanie ofertowe.pdf (638,69KB)

DOCZałacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc (1 001,00KB)
PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (402,07KB)
DOCZałącznik nr 2 - Wzór oferty.doc (292,00KB)

21.03.2019 r. - zapytanie ofertowe na "Najem długoterminowy sprzętu komputerowego" ZK/03/2019:

Zamawiający wprowadza zmianę w dokumencie: załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia w pkt 7 dot. komputerów stacjonarnych szt. 19.

Poniżej poprawiony i obowiązujący załącznik. To samo tyczy się dokumentu załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy.

PDFZałacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia poprawiony.pdf (556,78KB)
DOCZałacznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy poprawiony.doc (84,50KB)

PDFZapytanie ofertowe.pdf (408,46KB)

DOCWzór oferty.doc (248,00KB)
PDFZałacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf (556,78KB)
DOCZałacznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc (84,50KB)
 

12.03.2019 r. - informacja o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych z dnia 06.03.2019 r.

ZK/02/2019: w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 2 oferty:

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze za cenę 39.991,32 zł

SKAMEX sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łodź za cenę 41.958,00 zł.

Zamawiający wybrał ofertę firmy ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. która jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskała największa liczbę punktów w kryterium cena.

06.03.2019 r. - zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy do retransfuzji krwi ZK/02/2019:

PDFZapytanie ofertowe ZK_02_2019.pdf (294,62KB)

DOCXzałącznik nr 1 - wzór oferty ZK_02_2019.docx (291,97KB)

XLSZałacznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy ZK_02_2019.xls (25,50KB)

PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy ZK_02_2019.pdf (294,64KB)

04.01.2019 r. - zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatorni ZK/01/2019:

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień 17 stycznia 2019 r. do godz. 10:00. Miejsce i forma składania ofert pozostaje bez zmian.

PDFOdpowiedzi na pytania ZK_01_2019 drugie.pdf (661,87KB)
PDFOdpowiedzi na pytania ZK_01_2019.pdf (738,22KB)
PDFZapytanie ofertowe ZK_01_2019.pdf (453,49KB)

DOCXZałacznik 2a - Pakiet nr I formularz asortymentowo-cenowy ZK_01_2019.docx (20,32KB) - zmieniony
DOCXZałacznik 2b - Pakiet nr II formularz asortymentowo-cenowy ZK_01_2019.docx (20,01KB) - zmieniony
DOCXZałacznik 2c - Pakiet nr III formularz asortymentowo-cenowy ZK_01_2019.docx (18,68KB)
DOCXZałacznik 2d - Pakiet nr IV formularz asortymentowo-cenowy ZK_01_2019.docx (17,75KB)
DOCZałacznik 2e - Pakiet nr V formularz asortymentowo-cenowy ZK_01_2019.doc (56,00KB)
DOCZałacznik 2f - Pakiet nr VI formularz asortymentowo-cenowy ZK_01_2019.doc (37,50KB)
DOCZałacznik 2g - Pakiet nr VII formularz asortymentowo-cenowy ZK_01_2019.doc (40,00KB)
PDFzałacznik nr 4 Klauzula informacyjna.pdf (152,64KB)
DOCzałącznik nr 1 formularz oferty ZK_01_2019.doc (32,00KB) - zmieniony
DOCzałącznik nr 3 wzór umowy.doc (58,50KB)

03.12.2018 r. - informacja o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych z dnia 21.11.2018 r.

ZK/13/2018: w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta firmy MEDILAB spółka z o.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60

ZK/14/2018: w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta firmy CEZAL SA Wrocław ul. Widna 4

ZK/15/2018: w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta firmy Higma Service sp. z o.o. 45-446 Opole ul. Gosławicka 2

Oferty wyżej wymienionych firm spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, i zostały wybrane do realizacji umów.

30.11.2018 r. - ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej

PDFOgłoszenie konkurs ofert ortopedia.pdf (112,21KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (144,03KB)

05.12.2018, zmiana wzoru druku oferty: DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (52,50KB)

26.11.2018 r. - odpowiedzi na pytania do zapytań ofertowych:

PDFodpowiedzi na pytania ZK_13_2018.pdf (133,81KB)

PDFodpowiedzi na pytania ZK_14_2018.pdf (137,33KB)

21.11.2018 r. - zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości ZK/15/2018:

PDFZapytanie ofertowe ZK_15_2018.pdf (459,94KB)

DOCXzałącznik nr 1 formularz oferty ZK_15_2018.docx (294,45KB)

XLSzałącznik nr 2a formularz asortymentowow-cenowy ZK-15_2018.xls (113,50KB)

XLSzałącznik nr 2b formularz asortymentowow-cenowy ZK_15_2018.xls (84,00KB)

PDFzałącznik nr 3 wzór umowy ZK_15_2018.pdf (744,44KB)

PDFzałacznik nr 4 Klauzula informacyjna ZK_15_2018.pdf (119,00KB)

21.11.2018 r. - zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych ZK/14/2018:

PDFZapytanie ofertowe ZK_14_2018.pdf (459,15KB)

DOCXzałącznik nr 1 formularz oferty.docx (294,30KB)

XLSzałącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy.xls (48,50KB)

PDFzałącznik nr 3 wzór umowy.pdf (743,92KB)

PDFzałacznik nr 4 Klauzula informacyjna.pdf (118,75KB)

21.11.2018 r. - zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych ZK/13/2018:

PDFZapytanie ofertowe ZK_13_2018.pdf (459,13KB)

DOCXzałącznik nr 1 formularz oferty.docx (294,20KB)

XLSzałącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy.xls (85,00KB)

DOCzałącznik nr 3 wzór umowy.doc (58,50KB)

PDFzałacznik nr 4 Klauzula informacyjna.pdf (118,98KB)

29.06.2018 r. - zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy systemów do autotransfuzji autologicznej:

PDFZapytanie ofertowe 06_2018.pdf (48,67KB)

XLSZałacznik nr 1 - wykaz asortymentowo-cenowy.xls (23,00KB)

DOCXZałącznik nr 2 - wzór oferty.docx (294,84KB)

DOCXzałącznik nr 3 - wzór umowy.docx (29,83KB)

11.06.2018 r. - ogłoszenie konkurs ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00

PDFZapytanie ofertowe inspektor nadzoru.pdf (511,80KB)

PDFZałączniki do zapytania ofertowego inspektor nadzoru.pdf (1,23MB)

18.06.2018: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (48,41KB)

27.04.2018 r. - ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej

PDFOgłoszenie.pdf (65,84KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert projekt.pdf (140,31KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (49,00KB)

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu projekt.pdf (172,95KB)

DOCzałącznik nr 1 do umowy - wzór rozliczenia miesięcznego.doc (51,00KB)

08.05.2018: PDFogłoszenie - rozstrzygnięcie.pdf (440,41KB)

20.04.2018 r. - zaproszenie do złożenia oferty na usługę wykonywania badań rentgenodiagnostycznych w opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.

24.04.2018 odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (310,46KB)

PDFogłoszenie konkurs RTG.pdf (67,66KB)

PDFregulamin konkurs RTG.pdf (174,66KB) - zmiana regulaminu 23.04.2018 r.

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (35,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - wykaz osób.doc (36,50KB)

PDFzałacznik nr 3 wzór umowy.pdf (858,89KB)

26.04.2018: PDFPowiadomiernie o wyborze.pdf (227,95KB)

17.04.2018 r. - zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu sportowego w ramach projektu  Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFRozeznanie rynku 1_2018.pdf (196,52KB)

DOCXzałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (28,63KB)

DOCXzałącznik nr 2 oferta 1_2018.docx (90,65KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (360,89KB)

 

13.04.2018 r. - ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej

PDFOgłoszenie.pdf (66,88KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert projekt.pdf (140,47KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (49,00KB)

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu projekt.pdf (172,95KB)

DOCzałącznik nr 1 do umowy - wzór rozliczenia miesięcznego.doc (51,00KB)

19.04.2018: PDFogłoszenie rozstrzygnięcie.pdf (229,38KB)

02.03.2018 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na usługę żywienia w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

13.03.2018: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (53,56KB)

PDFZaproszenie ZK_02_2018.pdf (444,32KB)

DOCZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc (73,00KB)

PDFZałącznik nr 1 - opis wymagań.pdf (162,52KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (306,09KB)

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie.docx (82,66KB)

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie wykaz usług.doc (96,50KB)

01.03.2018 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na usługę zorganizowania i przeprowadzenia pikników w ramach  projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

15.03.2018: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (476,03KB)

file,id_cms='2561',type='attachment']

PDFzałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia - Kopia.pdf (379,44KB)

DOCXzałącznik nr 2 formularz oferty.docx (102,77KB)

DOCXzałącznik nr 3 oświadczenie.docx (100,48KB)

DOCXzałącznik nr 4 wykaz.docx (100,59KB)

PDFzałącznik nr 5 wzór umowy.pdf (468,18KB)

12.02.2018 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_01_2018.pdf (448,82KB)

DOCXzałącznik nr 1a część I.docx (120,75KB)

DOCXzałącznik nr 1b część II.docx (89,41KB)

DOCXzałącznik nr 1c część III.docx (83,84KB)

DOCXZałącznik nr 2 - oferta.docx (87,65KB)

DOCXZałącznik nr 3 - wzór umowy.docx (103,43KB)

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie.docx (82,51KB)

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.doc (93,00KB)

Odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania 15_02_2018.pdf (201,88KB), PDFOdpowiedzi na pytania 16_02_2018.pdf (421,86KB), PDFOdpowiedzi na pytania 2 16_02_2018.pdf (231,39KB), PDFOdpowiedzi na pytania3 16_02_2018.pdf (214,44KB), PDFSprostowanie do odpowiedzi 3 z dnia 16_02_2018.pdf (202,58KB), PDFOdpowiedzi na pytania4.pdf (198,90KB), PDFOdpowiedzi na pytania5 16_02_2018.pdf (199,15KB)

21.02.2018: PDFPowiadomienie o wyborze ZK_01_2018.pdf (502,77KB)

15.12.2017 r. - ogłoszenie  konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

PDFOgłoszenie o zamówieniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (114,80KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (200,21KB)

DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc (38,00KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (772,97KB)

27.12.2017: PDFOgłoszenie rozstrzygnięcie.pdf (53,64KB)

13.12.2017 r. - ogłoszenie  konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji/ balneologii i medycyny fizykalnej

PDFOgłoszenie o zamówieniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (115,23KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (138,02KB)

DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc (38,50KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (215,01KB)

27.12.2017: PDFOgłoszenie rozstrzygnięcie.pdf (53,64KB)

04.10.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.

PDFZaproszenie.pdf (122,63KB)

08.09.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego dla uczestników  projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_12 2017.pdf (432,76KB)

DOCXFormularz oferty załacznik nr 1.docx (84,07KB)

DOCXOświadczenie- załącznik nr2.docx (80,92KB)

DOCXWykaz- załącznik nr 3.docx (81,02KB)

PDFWzór umowy - załacznik nr 4.pdf (495,22KB)

28.09.2017 Informacja o wyborze oferty: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (220,72KB)

18.08.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Kompleksową usługę przeprowadzenia edukacji sportowej  w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_11_2017.pdf (438,93KB)

DOCXFormularz oferty załacznik nr 1.docx (84,31KB)

DOCXOświadczenie- załącznik nr2.docx (80,92KB)

DOCXWykaz- załącznik nr 3.docx (80,28KB)

DOCXWykaz - załącznik nr 4.docx (80,57KB)

PDFWzór umowy - załacznik nr 5.pdf (502,59KB)

06.09.2017 Rozstrzygnięcie: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (214,54KB)

18.08.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Kompleksową usługę dietetyczną w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_10_2017.pdf (451,36KB)

DOCXFormularz oferty załacznik nr 1.docx (84,47KB)

DOCXOświadczenie- załącznik nr2.docx (81,64KB)

DOCXWykaz- załącznik nr 3.docx (82,20KB)

DOCXWykaz - załącznik nr 4.docx (81,29KB)

PDFWzór umowy - załacznik nr 5.pdf (506,29KB)

06.09.2017 Rozstrzygnięcie: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (215,05KB)

19.06.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Usługę medyczną z zakresu wykonania badań laboratoryjnych dotyczących oznaczenia stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej oraz badań OGTT w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

 

PDFzaproszenie 19_06_2017.pdf (380,71KB)

DOCoferta.doc (101,00KB)

PDFwzór umowy.pdf (496,53KB)

7.08.2017 Informacja o wybranych laboratoriach: PDFInformacja o wyborze.pdf (73,61KB)

30.05.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie i odstawę magnesów na lodówkę  w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_07_2017.pdf (433,68KB)

DOCXZałącznik nr 1 - oferta.docx (68,84KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (245,31KB)

DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie.docx (66,99KB)

Powiadomienie o wyborze: PDFPowiadomienie o wyborze ZK_07_2017_EFS.pdf (221,82KB)

25.05.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Usługę medyczną z zakresu wykonania badań laboratoryjnych dotyczących oznaczenia stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej oraz badań OGTT w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_06_2017.pdf (378,71KB)

PDFzałącznik nr 1 regulamin konkursu.pdf (339,88KB)

DOCzałącznik nr 2 - oferta.doc (114,00KB)

PDFzałacznik nr 3 wzór umowy OCR.pdf (500,62KB)

PDFzałacznik nr 3a wzór umowy Diabetica.pdf (498,20KB)

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie.docx (66,97KB)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1035894

Powiadomienie o wyborze: PDFPowiadomienie o wyborze ZK-06_2017_EFS.pdf (238,20KB)

12.05.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie i odstawę magnesów na lodówkę  w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

 

PDFZaproszenie ZK_05_2017.pdf (433,90KB)

DOCXZałącznik nr 1 - oferta.docx (70,50KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (245,44KB)

PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie.pdf (217,00KB)

11.04.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dzierżawę lokalu użytkowego - lokal użytkowy KIOSK o pow. całkowitej 11m2-  zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (510,84KB)
PDFwzór umowy.pdf (192,89KB)
DOCZałącznik nr 1.doc (316,50KB)
DOCZałącznik nr 2.doc (140,50KB)
28.04.2017 Powiadomienie o wyborze: PDFwybór ofert.pdf (543,65KB)

07.04.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę sprzętu w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 20.04.2017 godz. 11.00

PDFZaproszenie ZK_04_2017.pdf (438,60KB)

DOCXZałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx (87,38KB)

DOCXZałącznik nr 2 - oferta.docx (71,11KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy OCR Korfantów.pdf (423,16KB)

PDFZałącznik nr 3a - wzór umowy Diabetica.pdf (578,57KB)

PDFZałącznik nr 4 - oświadczenie.pdf (341,34KB)

PDFZałącznik nr 5 - oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.pdf (197,99KB)

Odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (113,95KB)

Zmieniony druk oferty - załącznik nr 2: DOCXZałącznik nr 2 - oferta Poprawiony 13.04.2017 r.docx (71,36KB)

27.04.2017 r. Powiadomienie o wyborze: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (86,76KB)

04.04.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę opasek monitorujących aktywność fizyczną w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_03_2017.pdf (421,90KB)

DOCXZałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (39,65KB)

DOCXZałącznik nr 2 - oferta.docx (37,04KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (199,99KB)

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie.docx (66,81KB)

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.doc (78,00KB)

13.04.2017 r.: Powiadomienie o wyborze: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (275,43KB)

17.03.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na usługę drukarską w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_02_2017.pdf (500,76KB)

DOCXZałącznik nr 1 - oferta.docx (71,37KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (246,31KB)

PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie.pdf (217,55KB)

DOCzałącznik nr 4 wykaz usług.doc (203,50KB)

Odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania 21_03_2017.pdf (285,54KB), PDFOdpowiedzi na pytania 23_03_2017.pdf (287,98KB), PDFOdpowiedzi na pytania drugie 23_03_2017.pdf (279,46KB)

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025825

Wybór wykonawcy: PDFPowiadomienie o wyborze (2).pdf (331,99KB)

Zmiana powiadomienia o wyborze: PDFZmiana powiadomienia o wyborze ZK_02_2017.pdf (59,07KB)

16.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę pieluchomajtek dla dorosłych i podkładów higienicznych.

PDFZapytanie ofertowe 16_02_2017.pdf (231,71KB)

XLSzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.xls (21,00KB)

DOCzałącznik nr 2 oferta.doc (53,00KB)

PDFZałącznik nr 3 wzór umowy.pdf (317,78KB)

Odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania zapytanie ofertowe.pdf (312,55KB)

10.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę elektronicznych wag medycznych w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFRozeznanie rynku 2_2017.pdf (148,53KB)

DOCXZałącznik nr 1 do RR 2_2017 - oferta.docx (36,44KB)

PDFRozeznanie rynku 2_2017 uszczegółowienie opisu zamówienia.pdf (141,31KB)

Termin realizacji zamówienia do dnia 27.02.2017 r.

15.02.2017: odpowiedzi na pytania PDFodpowiedzi na pytania Rozeznanie rynku 2_2017.pdf (350,07KB)

3.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę sprzętu i urządzeń w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:3.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę sprzętu i urządzeń w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFRozeznanie rynku 1_2017.pdf (149,07KB)

DOCXZałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (45,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 - oferta.docx (38,32KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (373,53KB)

1.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na: Usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy  do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji członka Rady merytorycznej: doktor nauk społecznych i humanistycznych w zakresie etnologii, antropologii kultury lub  psychologii

. Poniżej dokumenty związane z zaproszeniem:

PDFZaproszenie socjolog.pdf (327,90KB)

PDFZałączniki ZK_01_2017_EFS.pdf (1,03MB)

PDFzałącznik nr 3 wzór umowy rada merytoryczna.pdf (318,19KB)

DOCXZałączniki ZK_01_2017_EFS.docx (65,32KB)

 

1.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na: Usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej – wybór 4 członków w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z brakiem ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjności w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 27.01.2017 r., zgodnie z rozdziałem 6.5 ust. 8a) wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, zapraszamy osoby posiadające opisane poniżej kwalifikacje do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej projektu. Poniżej dokumenty związane z zaproszeniem:

PDFZaproszenie do składania ofert 1_02_2017.pdf (347,53KB)

PDFZałączniki ZK_01_2017_EFS.pdf (1,03MB)

PDFzałącznik nr 3 wzór umowy rada merytoryczna.pdf (318,19KB)

DOCXZałączniki ZK_01_2017_EFS.docx (65,32KB)

 

 

17.01.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej – wybór 4 członków w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFZaproszenie ZK_01_2017_EFS.pdf (350,29KB)

PDFZałączniki ZK_01_2017_EFS.pdf (1,03MB)

PDFZałącznik nr 3 ZK_01_2017 _EFS Wzór umowy.pdf (314,31KB)

30.01.2017 r.: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu: w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta.

 

28.11.2016 r. - ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej.

20.12.2016 - rozstrzygniecie konkursu: PDFOgłoszenie rozstrzygnięcie.pdf (577,48KB)

PDFZarządzenie.pdf (60,39KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (115,66KB)

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf (140,19KB)

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu.pdf (171,86KB)

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc (46,00KB)

DOCzałącznik nr 1 do umowy - wzór rozliczenia miesięcznego.doc (51,00KB)

 

22.03.2016 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie pomieszczenia KIOSK.

 

Termin składania ofert do 18.05.2016 r. do godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego Korfantów ul. Wyzwolenia 11.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 43 44 037 – Małgorzata Kobylańska

PDFRegulamin.pdf (422,81KB)
PDFZałaczniki do regulaminu.pdf (134,51KB)

04.04.2016 r. - informacja o wyborze oferty na zakup bielizny szpitalnej i ubrań operacyjnych.

PDFInformacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe Bielizna pościelowa i ubrania operacyjne..pdf (328,04KB)

22.03.2016 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę bielizny szpitalnej i ubrań operacyjnych.

Termin składania ofert do 30.03.2016 r. do godz. 11.00 drogą mailową na adres: , faxem na nr 77 43 44 004 lub w siedzibie Zamawiającego Korfantów ul. Wyzwolenia 11.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 43 44 059 – Pielęgniarka Naczelna Renata Misztal.

XLSZałącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.xls (24,00KB)
PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf (400,13KB)
PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (115,59KB)
 

Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego:

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (277,12KB)
 

20.11.2015 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Opolskiem Centrum Rehabilitacji

ZMIANA TERMINU SKAŁDANIA OFERT - DO DNIA 13.01.2016r do godz. 10:00 !!!

Termin składnia ofert do dnia 30.12.2015r. do godz. 10:00

PDFOgloszenie.rtf.pdf (29,05KB)
PDFregulamin konkursu dyżury medyczne.pdf (64,63KB)
DOCXZałącznik nr 1 - oferta dyżury medyczne.docx (21,01KB)
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (85,74KB)
DOCZałącznik nr 3 - wykaz osób.doc (38,00KB)
 

20.11.2015 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert  na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań labolatoryjnych.

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf (224,16KB)  - NOWE z dnia 03.12.2015r.

PDFOgłoszenie o konkursie 20_11_2015.pdf (388,63KB)
PDFRegulamin konkursu 20_11_2015.pdf (50,37KB)
DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (29,00KB)
XLSzałącznik nr 2 - ceny badań.xls (23,00KB)
PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (85,43KB)
DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc (40,50KB)
 

11.05.2015 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzenia pracowni rentgenodiagnostycznej

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (442,06KB)  - NOWE z dnia 29.06.2015r.
PDFOgłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu.pdf (117,10KB)  - NOWE z dnia 26.05.2015r.

PDFOgloszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych RTG.pdf (115,30KB)
PDFRegulamin konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych RTG.pdf (178,58KB)
PDFUmowa dzierżawy lokalu.pdf (137,39KB)
PDFUmowa dzierżawy sprzętu RTG.pdf (146,34KB)
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert.pdf (112,43KB)
XLSzałącznik nr 2 - ceny badań.xls (34,00KB)
PDFZałącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert.pdf (227,83KB)
PDFZałącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert.pdf (241,21KB)
XLSKalkulacja V.2015.xls (24,00KB)
 

23.12.2014 r. - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji/ balneologii i medycyny fizykalnej

 

    PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu świadczenia z zakresu rehabilitacji.pdf (253,36KB)

 

18.12.2014 r. - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń lekarza ortopedy

 

   PDFogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu świadczenia z zakresu ortopedii.pdf (243,87KB)

 

18.12.2014 r. - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń anestezjologicznych

 

   PDFogłoszenie - rozsstrzygnięcie konkursu świadczenia anestezjologiczne.pdf (257,68KB)

 

12.12.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne: wykonywanie usług medycznych w charakterze lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej/ balneologii i medycyny fizykalnej

 

 PDFogłoszenie konkurs ofert 12_12_2014 r..pdf (419,89KB)

PDFRegulamin konkursu ofert 12_12_2014.pdf (57,32KB)

 DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc (31,50KB)

 PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (78,86KB)

 

12.12.2014 r. - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzenia pracowni rentgenodiagnostycznej

 

  PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie pracowni RTG.pdf (443,08KB)

 

09.12.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne usługa medyczna z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii polegająca na zapewnieniu opieki anestezjologicznej pacjentów Oddziału Chirurgii Ortopedycznej OCR przez lekarza specjalistę zgodnie z planem operacyjnym.

 

 

 PDFOgłoszenie o konkursie 9_12_2014.pdf (401,51KB)

PDFRegulamin konkursu 9_12_2014.pdf (62,53KB)

 DOCXZałącznik nr 1 - oferta..docx (22,49KB)

 PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (95,16KB)

DOCZałącznik nr 3 - wykaz osób.doc (35,00KB)

 

08.12.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania usług medycznych w charakterze lekarza w oddziale chirurgii ortopedycznej i na bloku operacyjnym

 

 PDFOgłoszenie ortopedia.pdf (657,29KB)

PDFRegulamin konkursu ofert.pdf (57,37KB)

 DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc (31,50KB)

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (79,95KB)

 

02.12.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzenia pracowni rentgenodiagnostycznej

 

 PDFogłoszenie o konkursie.pdf (464,98KB)

PDFRegulamin konkursu 2_12_2014.pdf (43,83KB)

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (30,50KB)

XLSzałącznik nr 2 - ceny badań.xls (29,50KB)

PDFZałącznik nr 3- wzór umowy.pdf (70,67KB)

DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc (35,50KB)

PDFU M O W A D Z I E R Ż A W Y RTG 2014.pdf (36,16KB)

PDFUMOWA DZIERŻAWY SPRZĘTU 2014.pdf (32,18KB)

PDFZałącznik nr 1 do umowy dzierżawy.pdf (12,00KB)

07.08.2014 r. - Ogłoszenie o wynikach  konkursu ofert  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych. 

 PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu.pdf (212,18KB)

 

28.07.2014 r. - Informuję o zmianie warunków konkursu ofert  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych. Ponizej zmiana ogłoszenia oraz aktualne dokumenty dot. konkursu.

 PDFZmiana ogłoszenia o konkursie - badania laboratoryjne.pdf (177,86KB)

ZIPAktualne dokumenty - konkurs badania laboratoryjne.zip (203,18KB)

23.07.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych

 PDFogłoszenie o konkursie.pdf (673,76KB)

ZIPKonkurs ofert - badania laboratoryjne.zip (206,96KB)

 

30.12.2013 r. - Ogłoszenie o wyborze oferty  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie usług medycznych na rzecz Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, w charakterze lekarza w oddziale chirurgii ortopedycznej, w poradni ortopedycznej  oraz  w ramach dyżurów medycznych

  PDFOgłoszenie.pdf (19,54KB)

 

16.12.2013 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie usług medycznych na rzecz Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, w charakterze lekarza w oddziale chirurgii ortopedycznej, w poradni ortopedycznej  oraz  w ramach dyżurów medycznych

Dokumenty do pobrania:

  PDFOgłoszenie 16_12_2013.pdf (62,08KB)

  PDFRegulamin konkursu ofert.pdf (59,42KB)

  DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc (33,50KB)

  PDFZałącznik nr 2 - projekt umowy.pdf (83,01KB)

 

 

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2011-08-16

 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kłonowska
Data wytworzenia: 16.08.2011
PDFregulamin.pdf (220,37KB)
ZIPKonkurs wykonanie usług labolatoryjnych.zip (57,18KB)
PDFunieważnienie postępowania konkursowego.pdf (292,65KB)
ZIPŚwiadczenie usług medycznych - labolatorium.zip (247,01KB)
PDFregulamin konkursu na świadczenie usług medycznych.pdf (219,90KB)
PDFOgloszenie konkursu ofert na udzielenie swiadczeń medycznych.pdf (80,65KB)
PDFOgłoszenieo o rozstrzygnieciu konkursu na św. usług medycznych.pdf (181,64KB)
ZIPProwadzenie pracowni RTG.zip (38,46KB)
RTFOgloszenie konkursowe na prowadzenie pracowni RTG.rtf (15,74KB)
ZIPWykonywanie badan TK.zip (31,08KB)
RTFOgloszenie konkursowe na wykonywanie badan TK.rtf (15,79KB)
ZIPKonsultacje urologiczne.zip (25,98KB)
RTFOgloszenie konkursowe w zakresie konsultacji urologicznych.rtf (15,71KB)
XLSzałącznik nr 2 - ceny badań TK.xls (28,50KB)
PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu TK.pdf (77,39KB)
PDFUnieważnienie konkursu.pdf (70,02KB)
ZIPKonsultacje urologiczne.zip (25,90KB)
PDFOgloszenie konkursowe w zakresie konsultacji urologicznych.pdf (79,55KB)
PDFOgloszenie o rozstrzygnięciu konkursu urolog.pdf (69,07KB)
ZIPOgłoszenie konkursowe w zakresie konsultacji internistycznych lub neurologicznych.zip (359,29KB)
PDFOgloszenie o rozstrzygnięciu neurolog.pdf (71,95KB)
ZIPKonkurs lekarz ortopeda.zip (460,51KB)
PDFOgłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu - ortopeda.pdf (73,72KB)
PDFOgloszenie konkursowe na zabezpieczenie anestezjologiczne.pdf (30,20KB)
PDFRegulamin konkursu - świadczenia anestezjologiczne.pdf (63,04KB)
PDFZałącznik nr 1 - oferta na świadczenia anestezjologiczne.pdf (52,02KB)
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy na świadczenia anestezjologiczne.pdf (94,93KB)
DOCZałącznik nr 3 - wykaz osób.doc (35,00KB)
PDFOgloszenie_rozstrzygnięcie konkursu ofert Usługi anestezjologiczne.pdf (23,55KB)
PDFUMOWA DZIERŻAWY SPRZĘTU 2014.pdf (32,08KB)
PDFogłoszenie konkurs ofert 12_12_2014 r..pdf (419,89KB)