Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych


OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W OCR 2021-01-11 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, leków, heparyn drobnocząsteczkowych, żywienia medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225_25/2020

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (645,03KB)

 

2020-12-09 Przetarg nieograniczony na: Przebudowę części pomieszczeń byłego bloku operacyjnego (sanitariaty, szatnie) i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach zadania: „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr RPOP.08.01.00-IZ.00-16-004/19.

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (535,01KB)

 

2020-11-18

Zamawiający tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów, informuje że:

- w dniu 13.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego została zawarta Umowa na: Dostawę i montaż systemu monitoringu szpitalnego szczegółowo opisanego w ofercie Wykonawcy.

- Wartość Umowy:  

netto: 53.630,89 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 89/100)

brutto: 65.966,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100)

- Umowę zawarto z Wykonawcą tj.: Janusz Matolicz „JAŚKO” z siedzibą w Głubczycach, ul. Chorzowska 4, NIP 748-100-00-74

 

2020-11-13

Zamawiający tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów, informuje że:

- w dniu 06.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego została zawarta Umowa na: Budowę schodów pomocniczych, przebudowę okna na drzwi zewnętrzne dla potrzeb budynku szpitala Korfantów 48-317, ul. Wyzwolenia 11 dz. Nr 483/14.

- Wartość Umowy netto: 70 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Umowę zawarto z Wykonawcą tj.: Sebastian Linek, Walce (47-344), ul. Rafała Urbana 12,  NIP 749-179-50-98, REGON 160393389

 

2020-11-13

Zamawiający tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów, informuje że:

- w dniu 05.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego została zawarta Umowa na: Wykonanie instalacji gazów medycznych w zadaniu: „Prace związane z przystosowaniem Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11 do przyjęcia pacjentów (170 stanowisk) z czynnym zakażeniem COVID-19”.

- Wartość Umowy netto: 402.450,00 zł netto (słownie: czterysta dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 0/100). Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Umowę zawarto z Wykonawcą tj.: Bermed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-009 Wrocław, ul. Ożynowa 51, NIP: 8990107958, REGON 930646179.

 

2020-11-12

Zamawiający tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów, informuje że:

- w dniu 05.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego została zawarta Umowa na: Aparat cyfrowy z detektorem 3543CM firmy DRGEM seria Topaz- przyłóżkowy aparat RTG

- Wartość Umowy:  

netto: 344 500,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

brutto: 372 060,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)

- Umowę zawarto z Wykonawcą tj. PC Paweł Cebulak, oś. Zgody 7, 34-349 Kraków

 

2020-11-10

Zamawiający tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów, informuje że:

- w dniu 04.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego została zawarta Umowa na: Respirator turbinowy Astral 150 firmy ResMed, do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii szpitalnej wraz z obwodami podwójnymi i maskami w rozmiarze S,M,L 10 sztuk

- Wartość Umowy:  

netto: 263 700,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

brutto: 284 796,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

- Umowę zawarto z Wykonawcą tj. PRO-MED Adam Pazurek, ul. Kochanowskiego 3 47-400 Racibórz

 

2020-11-09

Zamawiający tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów, informuje że:

- w dniu 02.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego została zawarta Umowa na: Dostosowanie pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w związku z Decyzją Wojewody nr 163/2020 obejmujące: prace budowlane, instalacyjne wod.-kan, centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczne.

- Wartość Umowy:  

netto: 293 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100); brutto: 360 390,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

- Umowę zawarto z Wykonawcą tj.: Romanem Hauptman prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Remontowe Roman Hauptman z siedzibą w miejscowości Grobniki (48-100), Kolonia nr 16, NIP 748-122-92-27, REGON 531226701.

 

2020-10-05 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę protez stosowanych w chirurgii stopy.

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_22_2020.pdf (389,60KB)

2020-10-02 Zaproszenie do składania ofert na: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania PZP-225/19/2020

PDFInformacja o wyborze oferty ZK_12_2020.pdf (214,86KB)

2020-09-30 Przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania PZP-225/19/2020

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_19_2020.pdf (514,22KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zadania II PZP-225_19_2020.pdf (217,96KB)

2020-09-22 Przetarg nieograniczony na: KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E (GZ-50) w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r., PZP-255/15/2020

PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (459,65KB)

2020-09-01 Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej, PZP-255-14/2020

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PZP-255-14-2020.pdf (185,38KB)

2020-09-01 Przetarg nieograniczony na: Dostawę aparatu do znieczulania w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, PZP-225_21/2020

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225-21-2020.pdf (176,15KB)

2020-08-20 Przetarg nieograniczony na:Sukcesywną dostawę materiałów medycznych, PZP-225-20/2020

PDFpowiadomienie o wyborze oferty PZP-255-20-2020.pdf (768,87KB)

2020-08-17 Przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania PZP-225/17/2020

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_17_2020.pdf (218,37KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania Pakiet IV.pdf (217,71KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania Pakiet V.pdf (227,52KB)

2020-07-29 Przetarg nieograniczony na: Dostawę oraz instalację aparatu USG wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania PZP-225/18/2020

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_18_2020.pdf (310,30KB)

2020-07-16 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem PZP-225/12/2020

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_12_2020.pdf (387,46KB)

2020-07-15 Przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania PZP-225/16/2020

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania PZP-225_16_2020.pdf (292,18KB)

2020-06-25 Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami administracyjnymi na dostosowanie obiektu Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej., PZP-225-13/2020

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (569,61KB)

 

2020-06-16 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 3  pakiety., PZP-225-11/2020

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (597,41KB)

 

2020-06-12 Przetarg nieograniczony na: Dostawę oraz instalację sprzętu USG wraz z przeszkoleniem personelu medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, PZP-225-07/2020

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (507,05KB)

 

2020-06-05 Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami administracyjnymi na dostosowanie obiektu Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej., PZP-225-10/2020 - Postępowanie unieważniono

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf (209,60KB)

 

2020-05-28

Przetarg nieograniczony na: Zmianę sposobu użytkowania byłego bloku operacyjnego na pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji z dysfunkcjami narządu ruchu w formie ambulatoryjnej i ośrodka dziennego w ramach zadania "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (532,47KB)

 

2020-05-26 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 3  pakiety., PZP-225-09/2020

PDFpowiadomienie o unieważnieniu pakietów I i II.pdf (216,87KB), PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (427,54KB)

 

2020-04-07

Przetarg nieograniczony na: Zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie aparatu ultrasonograficznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01., PZP-225/06/2020 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf (209,60KB)

2020-04-07 Sukcesywną dostawę implantów ortopedycznych, kręgosłupowych i materiałów zespalających z podziałem na 5 pakietów (części), PZP-225_05/2020

 

 

16-04-2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie analizatora parametrów krytycznych, analizatora hematologicznego  dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 2 pakiety w ramach projektu  nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (520,12KB)

 

14-04-2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę implantów ortopedycznych, kręgoslupowych i materaiłów zespalających z podziałem na 5 pakietów.

JPEGpowiadomienie o wyborze - strona 1.jpeg (53,71KB), JPEGpowiadomienie o wyborze - strona 2.jpeg (48,74KB)

 

14-04-2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Odbiór i utylizację odpadów medycznych z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (441,01KB)

03-03-2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku PZP-225/02/2020

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_02_2020.pdf (1,19MB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu części VIII postępowania PZP-225_02_2020.pdf (258,72KB)

03-02-2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej, PZP-225/01/2020

PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (419,32KB)

 

12-12-2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej, PZP -225-15/2019

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,13MB)

 

11-12-2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych oraz środków do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.z podziałem na sześć pakietów (części), PZP-225_13/2019

PDFpowiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (943,85KB), PDFzawiadomienie o odrzuceniu oferty 1.pdf (440,09KB), PDFzawiadomienie o odrzuceniu oferty 2.pdf (344,00KB)

 

27-11-2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę implantów ortopedycznych dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225_14/2019

PDFpowiadomienie o wyborze PZP-225-142019.pdf (429,21KB)

 

19-11-2019r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na: Dostawę mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł konferencyjncyh do budynku administracyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sygnatura: PZP-225/12/2019

PDFpowiadomienie o wyborze.pdf (425,53KB)

 

06-11-2019r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na: Remont istniejących murów oporowych oraz budowę dodatkowych chodników wokół budynku administracji na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Sygnatura: PZP-225/11/2019

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (498,58KB)

 

05-09-2019r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na: Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich integracją, rozbudową i unowocześnieniem zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-0022/17-00

PZP-255/05/2019

 

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_05_2019.pdf (271,48KB)
 

20-08-2019r.


Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na: "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o", znak sprawy PZP-225/09/2019

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia PZP-225_09_2019.pdf (211,96KB)

 

16-08-2019r.

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy artykułów medycznych, oznaczonego PZP-225/10/2019

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_10_2019.pdf (437,18KB)

PDFPowiadomienie o unieważnieniu postepowania Pakiet II PZP-225_10_2019.pdf (148,51KB)

08-07-2019r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na: Kompleksową dostawę paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), oznaczonego PZP-225/07/2019

PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08-07-2019.pdf (407,32KB)

28-06-2019r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na: Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót wykończeniowych w budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji

PDFpowiadomienie o wyborze.pdf (426,91KB)

19.06.2019r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na: Dostawę energii elektrycznej

PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (385,73KB)

24.05.2019 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym:"Zakup i dostawa łóżek wraz z wyposażeniem w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR " oznaczonego PZP-225/03/2019

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_03_2019.pdf (789,59KB)

05.04.2019 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających. PZP-225/04/2019

PDFinformacja o wyborze.pdf (448,34KB)

 

26.02.2019 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" PZP-225/02/2019

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_02_2019.pdf (984,26KB)

30.01.2019 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym:"Zakup i dostawa sprzętu w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR " oznaczonego PZP-225/01/2019

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_01_2019.pdf (380,93KB)

22.01.2019 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę łóżek, materacy, szafek i wózków w ramach zadania  "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR " oznaczonego PZP-225/19/2018.

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_19_2018.pdf (117,71KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania część I PZP-225_19_2018.pdf (57,11KB)

14.01.2019

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonego na "Zakup z  dostawą,  instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach  projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17" oznaczonego PZP-225/13/2018

PDFPowiadomienie o unieważnieniu zadań.pdf (221,97KB)
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_13_2018.pdf (244,97KB)

27.12.2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_20_2018 część II.pdf (311,44KB)

19.12.2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych

PDFZawiadomienie o unieważnieniu czynności PZP-225_20_2018.pdf (349,77KB)

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_20_2018 część I.pdf (245,46KB)

18.12.2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_20_2018.pdf (153,16KB)
PDFPowiadomienie o wykluczeniu wykonawcy.pdf (176,31KB)

15.11.2018

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem  neurologicznym w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” oznaczonego PZP-225/18/2018

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_15_2018.pdf (740,58KB)

08.11.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu na "Dostawę energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/18/2018

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_18_2018.pdf (75,11KB)

05.11.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym:"Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR " oznaczonego PZP-225/16/2018

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_16_2018.pdf (375,74KB)

26.10.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na "Dostawę energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/17/2018

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania PZP-225_17_2018.pdf (44,88KB)

23.10.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem w formie leasingu operacyjnego" oznaczonego PZP-225/11/2018

PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_11_2018.pdf (474,65KB)

PDFPowiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (532,73KB)

16.10.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym:" Dostawa gazu ziemnego" oznaczonego PZP-225/14/2018

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_14_2018.pdf (239,87KB)

12.10.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym:"Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR " oznaczonego PZP-225/12/2018

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_12_2018.pdf (233,47KB)

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania pakiet I PZP-225_12_2018.pdf (253,94KB)

17.08.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym:" Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o " oznaczonego PZP-225/10/2018

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_10_2018.pdf (591,78KB)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Województwa Opolskiego w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

16.08.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym:"Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych" oznaczonego PZP-225/09/2018

PDFInformacja z otwarcia.pdf (527,22KB)
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_09_2018.pdf (580,79KB)
 

09.08.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" oznaczonego PZP-225/08/2018

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności oceny ofert PZP-225_08_2018.pdf (443,71KB) - 17.08.2018r.
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_08_2018.pdf (386,68KB)
PDFZawiadomieniee o odrzuceniu oferty PZP-225_08_2018.pdf (185,08KB)
 

25.07.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym:  Doposażenie serwerowni w budynku Administracja w systemy zabezpieczające i alarmowe w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-002/17

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (239,94KB)

24.07.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. oznaczonego PZP-225/06/2018

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (317,96KB)

18.04.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających" oznaczonego PZP-225/05/2018

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP -225_05_18.pdf (186,43KB)
 

22.03.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku  " PZP-225/03/2018

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_03_2018.pdf (118,77KB)

21.03.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym „Sukcesywne dostawy materiałów zespalających złamania okołoprotezowe  " PZP-225/04/2018

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_04_2018.pdf (403,96KB)

16.03.2018 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym „Usługę transportu dla uczestników projektu Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic  " PZP-225/02/2018

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_02_2018.pdf (502,03KB)

23.02.2018 r.

D\Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" PZP-225/01/2018

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_01_2018.pdf (681,96KB)

22.02.2018 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej",  oznaczonego PZP-225/17/2017

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_17_2017.pdf (818,97KB)

07.02.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00". współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. PZP-225/18/2017

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (312,54KB)
 

08.01.2018 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Warsztaty w zakresie edukacji żywieniowej" w ramach projektu  „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  PZP-225/16/2017

PDFInformacja o udzieleniu zamowienia.pdf (217,45KB)
 

05.01.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawa i uruchomienie artroskopu z oprzyrządowaniem do artroskopii stawu biodrowego i kolanowego”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. PZP-225/14/2017

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (234,12KB)
 

04.12.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00". współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. PZP-225/12/2017

PDFPowiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf (336,66KB)
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (86,17KB)


04.12.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Warsztaty w zakresie edukacji żywieniowej" w ramach projektu  „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  PZP-225/10/2017

PDFInformacja o nieudzieleniu zamowienia.pdf (219,63KB)

01.12.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/15/2017

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia. PZP-225_15_2017pdf.pdf (459,17KB)

28.11.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Warsztaty w zakresie edukacji żywieniowej" w ramach projektu  „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  PZP-225/10/2017

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (47,35KB)

22.11.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/15/2017

PDFInformacja o wyborze oferty PZP-225_15_2017.pdf (42,88KB)

14.11.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/13/2017

PDFInformacja o nieudzieleniu zamówienia PZP-225_13_2017.pdf (65,14KB)

03.10.2017r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na " Przebudowa części istniejących pomieszczeń szpitala (dawne RTG) z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacji z zapleczem sanitarnym  w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic oznaczonego PZP-225/11/2017

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_11_2017.pdf (70,54KB)

31.07.2017r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na " Sukcesywne dostawy artykułów medycznych " oznaczonego PZP-225/09/2017

PDFOgłoszenie o unieważnieniu.pdf (627,45KB)
PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_09_2017.pdf (708,70KB)

27.07.2017r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na " Zakup energii elektrycznej " oznaczonego PZP-225/08/2017

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (71,08KB)

18.07.2017r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na " Rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o pomieszczenia rehabilitacji (zabudowa atrium)  " oznaczonego PZP-225/07/2017

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_07_2017.pdf (75,01KB)

28.06.2017r. -  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na " Rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o pomieszczenia rehabilitacji (zabudowa atrium)  " oznaczonego PZP-225/06/2017

PDFUnieważnienie postępowania.pdf (47,92KB)

21.06.2017r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na " Rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o pomieszczenia rehabilitacji (zabudowa atrium)  " oznaczonego PZP-225/06/2017

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (88,64KB)

25.05.2017r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na " Rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o pomieszczenia rehabilitacji (zabudowa atrium)  " oznaczonego PZP-225/03/2017

PDFUnieważnienie postępowania.pdf (55,40KB)

19.04.2017r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę endoprotez stawu kolanowego", oznaczonego PZP-225/05/2017,

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_05_2017.pdf (74,98KB)

04.04.2017r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę implantów ortopedycznych kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/04/2017,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_04_2017.pdf (249,15KB)

22.03.2017 r. -  Powiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na  "Dostawa sprzetu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" PZP-225/02/2017

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_02_2017.pdf (691,70KB)

13.12.2016 r. -  Powiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na  "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" PZP-225/08/2016

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_08_2016.pdf (183,59KB)

1.12.2016 r. -  Powiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na  "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" PZP-225/07/2016

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (81,53KB)

28.09.2016 r. -  Powiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na  "Zakup energii elektrycznej" PZP-225/06/2016

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_06_2016.pdf (386,18KB)

23.09.2016 r. -  Informacja z otwarcia ofert "Zakup energii elektrycznej" PZP-225/06/2016

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (217,34KB)

Prosimy wykonawców, którzy złożyli oferty do przesłania oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ)

05.08.2016 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" PZP-225/05/2016

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_05_2016.pdf (111,18KB)
 

10.05.2016 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Usługę ubezpieczenia szpitala "

PDFF153 Ogłoszenie o wynikach postępowania(1).pdf (59,94KB)

11.04.2016 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/04/2016

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_04_2016.pdf (191,45KB)

24.03.2016 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług pralniczych", oznaczonego PZP-225/03/2016

PDFPowiadomienie o wyborze PZP225_03_2016.pdf (66,26KB)

16.02.2016 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej", oznaczonego PZP-225/16/2015

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_16_2016.pdf (707,09KB)

12.02.2016 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2016

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_01_2016.pdf (697,87KB) 

12.02.2015 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa ambulansu typu A2" oznaczonego PZP-225/02/2016

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (1,13MB)
 

23.12.2015 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/15/2015

PDFPowiadomienie o wyborze oferty PZP-225_15_2015.pdf (770,98KB)
 

30.11.2015 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawy implantów ortopedycznych", oznaczonego PZP-225/14/2015

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_14_2015.pdf (178,23KB)

28.10.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekujących i środków do utrzymania czystości", oznaczonego PZP-225/13/2015

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_13_2015.pdf (195,99KB)

19.08.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy środków dezynfekujących, myjących i artykułów do utrzymania czystości", oznaczonego PZP-225/12/2015

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_12_2015.pdf (182,92KB)

06.08.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/11/2015

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_11_2015.pdf (199,89KB)

03.07.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę wyposażenia pomieszczeń bloku operacyjnego: wózki stoliki, szafki", oznaczonego PZP-225/10/2015

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_10_2015.pdf (536,78KB)

11.06.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę medycznych wózków transportowych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/09/2015

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_09_2015.pdf (27,25KB)

12.05.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/2015,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 225_07_2015.pdf (177,85KB)

07.05.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie pożyczki na zakup wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehbilitacji", oznaczonego PZP-225/03/2015,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_03_2015.pdf (38,45KB)

22.04.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę wyposażenia i sprzętu do centralnej sterylizatorni", oznaczonego PZP-225/05/2015,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_05_2015.pdf (30,88KB)

26.03.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę implantów ortopedycznych kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/06/2015,

    PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (661,07KB)

13.03.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę implantów ortopedycznych kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/04/2015,

   PDFPowiadomienie o wyborze PZP-25_04_2015.pdf (469,77KB)

12.03.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę narzędzi chirurgicznych", oznaczonego PZP-225/01/2015,

  PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_01_2015.pdf (683,73KB)

06.02.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawy implantów ortopedycznych, zestawów separacji czynników wzrostu i komórek macierzystych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej", oznaczonego PZP-225/20/2014,

 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP_20_2014.pdf (1,15MB)

29.01.2015r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednoarzowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/02/2015,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_02_2015.pdf (163,97KB)

08.12.2014r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/19/14

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_19_014.pdf (136,01KB)

 30.10.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji ", oznaczonego PZP-225/16/14

 PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_16_2014.pdf (73,57KB)

 07.10.2014r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego na "{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości ", oznaczonego PZP-225/14/14

 PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_14_14.pdf (38,38KB)

 03.10.2014r. -  Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego na "Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/15/14

 PDFUnieważnienie postępowania przetargowego PZP-225_15_2014.pdf (164,13KB)

12.09.2014r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego na "Dostawy leków - ", oznaczonego PZP-225/13/14

 PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_13_2014.pdf (20,69KB)

11.09.2014r. -  Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego na "Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/12/14

 PDFPowiadomienie o unieważnieniu postępowania PZP-225_12_2014.pdf (160,54KB) 

12.08.2014r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/11/14

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-255_11_2014.pdf (32,29KB)

12.08.2014r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/10/14

 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PZP-225_10_2014.pdf (154,78KB)

29.07.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup (dostawę) aparatu USG wraz z jego finansowaniem w formie pożyczki", oznaczonego PZP-225/09/2014

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_09_2014.pdf (465,38KB)

14.05.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na ""USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE""

 PDFF153 Ogłoszenie o wynikach postępowania(1).pdf (94,32KB)

24.04.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do  kinezyterapii", oznaczonego PZP-225/07/2014

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzysniejszej ofertyPZP-225_07_2014.pdf (115,58KB)

09.04.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2014

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_06_2014 (60,60KB)

02.04.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do  fizykoterapii", oznaczonego PZP-225/05/2014

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzysniejszej ofertyPZP-225_05_2014.pdf (114,53KB)

 10.03.2014 r. -  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na "Dostawę ambulansu typu A2 na podstawie umowy leasingu operacyjnego ", oznaczonego PZP-225/03/2014

PDFunieważnienie postępowania PZP-225_03_2014.pdf (32,85KB)

14.02.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa płyt i śrub do chirurgii urazowej ", oznaczonego PZP-225/02/2014

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_02_2014.pdf (34,87KB)

31.01.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2014

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_01_2014.pdf (35,44KB)

27.01.2014 r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa implantów ortopedycznych ", oznaczonego PZP-225/19/13

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_19_2013.pdf (31,70KB)

09.01.2014 r. -  Zmiana ogłoszenia o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/17/13

PDFZmiana powiadomienia o wyborze PZP-225_17_2013.pdf (28,55KB)

27.12.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/17/13

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_17_2013.pdf (35,18KB)

10.12.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i art. do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/18/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_18_13.pdf (83,36KB)

29.11.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/16/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_16_2013.pdf (90,70KB)

25.11.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i art. do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/14/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_12_13.pdf (110,68KB)

18.11.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/15/13

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_15_2013.pdf (53,07KB)

31.10.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznychh dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/13/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty PZP-225_13_2013.pdf (853,13KB)

03.10.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachubnku bieżącym z limitem do wysokości 500.000 zł", oznaczonego PZP-225/12/13

PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_12_2013.pdf (31,54KB)

05.08.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/11/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_11_2013.pdf (110,65KB)

29.07.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/10/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_10_2013.pdf (124,97KB)

18.06.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/09/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_09_2013.pdf (43,61KB)

07.05.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę sprzętu medycznego do fizykoterapii", oznaczonego PZP-225/08/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_08_2013.pdf (116,75KB)

23.04.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych", oznaczonego PZP-225/07/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_07_2013.pdf (116,19KB)

17.04.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż mebli", oznaczonego PZP-225/05/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_05_2013.pdf (31,86KB)

 11.04.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego.", oznaczonego PZP-225/06/13

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (31,62KB)

19.03.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów kregosłupowych.", oznaczonego PZP-225/04/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_04_13.pdf (89,87KB)

11.03.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do artroskopu.", oznaczonego PZP-225/03/13

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_03_13.pdf (106,58KB)

21.02.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_16_12.pdf (261,50KB)

19.02.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/18/12,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_18_12.pdf (121,66KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania PZP-225_18_12.pdf (118,94KB)

15.02.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednoarzowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/02/13,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_02_13.pdf (118,10KB)

PDFSprostowanie do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_02_13.pdf (109,88KB)

06.02.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednoarzowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/01/13,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_01_13.pdf (126,89KB)

05.02.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednoarzowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/01/13,

PDFUnieważnienie postępowania PZP-225_01_13.pdf (122,30KB)

04.01.2013r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/15/12,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_15_12.pdf (223,61KB)

04.12.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/17/12,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_17_12.pdf (111,10KB)

26.11.2012r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych myjacych i do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/14/12

 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_14_12.pdf (109,54KB)

26.11.2012r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/13/12

 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-255_13_12.pdf (99,00KB)

14.11.2012r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i do utzrymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/12/12

 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_12_12.pdf (130,77KB)

06.08.2012r. -  Sprostowanie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/11/12

PDFSprostowanie do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_11_12.pdf (107,59KB)

12.06.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/11/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-255_11_12.pdf (124,02KB)

12.06.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych - zagospodarowanie terenu", oznaczonego PZP-225/10/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_10_12.pdf (170,43KB)

16.05.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/08/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_09_12.pdf (92,98KB)

07.05.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/09/12

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowiania PZP-225_08_12.pdf (120,44KB)

24.04.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_07_12.pdf (117,32KB)

PDFPowiadomienie o unieważnieniu postępowania PZP-225_07_12.pdf (122,00KB)

PDFPowiadomienie o odrzuceniu oferty PZP-225_07_12.pdf (121,64KB)

11.04.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/06/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_06_12.pdf (112,28KB)

13.03.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/05/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_05_12.pdf (109,44KB)

13.03.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/04/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_04_12.pdf (111,30KB)

15.02.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/03/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_03_12.pdf (144,12KB)

03.02.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/01/12

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_01_12.pdf (159,84KB)

24.01.2012r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostaw implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/20/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniwjszej oferty PZP-225_20_11.pdf (128,95KB)

10.11.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywna dostawa środków deynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/19/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_19_11.pdf (136,12KB)

30.10.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/18/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności PZP-225_18_11.pdf (104,39KB)

27.10.2011r.Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru oferty w postępowaniu w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/18/11

PDFPowiadomienie o unieważnieniu wybotu oferty PZP-225_18_11.pdf (119,67KB)

25.10.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/18/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_18_11.pdf (115,18KB)

14.10.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/17/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_17_11.pdf (105,06KB)

12.10.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją w Opolskim Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/14/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_14_11.pdf (110,64KB)

26.09.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów stawowych biodrowych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/16/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_16_11.pdf (108,19KB)

26.09.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_15_11.pdf (142,31KB)

19.09.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Pełnienie nadzoru inwestycyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/11

PDFPowiadomienie o wyborze po powtórzeniu czynności PZP-225_13_11.pdf (172,99KB)

13.09.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Pełnienie nadzoru inwestycyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/11

PDFUnieważnienie czynności w postępowaniu przetargowym PZP-225_13_11.pdf (147,45KB)

 07.09.2011r.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/11/11

PDFPowiadomienie o unieważnieniu postępowania PZP-225_11_11.pdf (124,77KB)

05.09.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Przebudowa pomieszczeń  pod niecką basenu na szatnie dla personelu", oznaczonego PZP-225/12/11

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_12_11.pdf (109,88KB)


05.08.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/11

 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_10_11.pdf (100,37KB)

19.07.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę płytek podłogowych i ściennych", oznaczonego PZP-225/09/11

 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_09_11.pdf (114,00KB)

07.07.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu ograniczonym na "usługę kompleksowego ubezpieczenia Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" z dnia 08.06.2011r. SIWZ nr PZP-225/07/2011

 PDFOgłoszenie o wynikach postępowania PZP-225_07_2011.pdf (100,85KB)

21.06.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę materialów budowlanych", oznaczonego PZP-225/08/11

 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_08_11.pdf (119,41KB)

09.06.2011r.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę materialów budowlanych", oznaczonego PZP-225/06/11, w części - Pakiet I i II

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf (120,95KB)

06.06.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę materialów budowlanych", oznaczonego PZP-225/06/11

wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery PZP-225_06_11.pdf (128,42KB)

03.06.2011r.Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych", oznaczonego PZP-225/05/11,

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_05_11.pdf (90,11KB)

29.04.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Przebudowa pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną", oznaczonego PZP-225/20/10

wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_20_10.pdf (148,87KB)

04.04.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Suskcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ", oznaczonego PZP-225/03/11

wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_03_11.pdf (110,67KB)

01.04.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Suskcesywne dostawy implantów kręgosłupowych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ", oznaczonego PZP-225/04/11

wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_04_11.pdf (111,29KB)

09.02.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Suskcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ", oznaczonego PZP-225/02/11

wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_02_11.pdf (117,60KB)

01.02.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Suskcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ", oznaczonego PZP-225/01/11

wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_01_11.pdf (130,48KB)

24.01.2011r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Suskcesywne dostawy implantów ortopedycznych ", oznaczonego PZP-225/21/10

wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_21_10.pdf (113,26KB)

08.12.2010r. -  Ogłoszenie o o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Dostawę bonów towarowych dla pracowników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/19/10

wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty PZP-225_19_10.pdf (107,68KB)

24.10.2010r. -  Ogłoszenie o o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy środków i materiałów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/18/10
wyniki postępowania w pliku:PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_18_10.pdf (115,91KB)

20.10.2010r. -  Ogłoszenie o o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Termomodernizację budynków Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - Zamek oraz roboty termomodernizacyjne Oficyny Bramnej wraz z konserwacją elewacji", oznaczonego PZP-225/16/10
wyniki postępowania w pliku:PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_16_2010.pdf (118,48KB)

19.10.2010r. -  Ogłoszenie o o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy wejściu głównym (portal zamku) w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_17_10.pdf (108,92KB)

27.09.2010r. -  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie kredytu dłuterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/14/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_14_10.pdf (106,06KB)

10.09.2010r. -  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie kredytu dłuterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (121,28KB)

24.08.2010r. -  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie kredytu dłuterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/12/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (121,28KB)

17.06.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/11/10
wyniki postępowania w pliku:PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_11_10.pdf (103,97KB)

13.05.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/10/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_10_10.pdf (119,08KB)

23.04.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznychb dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/09/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_09_10.pdf (104,00KB)

15.04.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/08/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_08_10.pdf (108,57KB)

17.03.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/07/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_07_10.pdf (83,46KB)

03.02.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/05/10
wyniki postępowania w pliku:PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_05_10.pdf (79,57KB)

03.02.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/04/10
wyniki postępowania w pliku:PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_04_10.pdf (81,74KB)

29.01.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/01/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_01_10.pdf (93,82KB)

28.01.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę łózek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/02/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_02_10.pdf (83,25KB)

26.01.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/03/10
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkkorzystniejszej oferty PZP-225_03_2010.pdf (88,80KB)

22.01.2010r. -  Ogłoszenie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/18/09
wyniki postępowania w pliku:PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_18_09.pdf (86,42KB)


 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Przemysław Gudzikowski
Data wytworzenia: 2010-05-17