Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi do przetargów


Odpowiedzi na pytania dot. Sukcesywnych dostaw płynów infuzyjnych, leków, heparyn drobnocząsteczkowych, żywienia medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225_25/2020

PDFPytani odpowiedzi PZP-225_25_2020.pdf (2,44MB)

Odpowiedzi na pytania dot. pzaproszenia do składania ofert na: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.  PZP-225/19/2020

PDFodpowiedzi na pytania ZK_12_2020.pdf (166,95KB)

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.  PZP-225/19/2020

21.09.2020: PDF3. Odpowiedzi na pytania PZP-225_19_2020.doc.pdf (197,81KB) PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (164,53KB)

21.09.2020: PDF2. Odpowiedzi na pytania PZP-225_19_2020.doc.pdf (316,19KB)

18.09.2020: PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2020.doc.pdf (142,27KB)

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E (GZ-50) w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r., PZP-255/15/2020

02.09.2020 PDFodpowiedzi na pytania PZP-255-15-2020.pdf (1,26MB),DOCzał nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - zaktualizowany 02.09.2020.doc (119,50KB)

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę aparatu do znieczulania w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.

18.08.2020 PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (1,22MB)

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na:  Sukcesywną dostawę artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 6 pakietów (części a-f), PZP-225/20/2020

06.08.2020r. PDFodpowiedzi na zapytania i zmiana terminu skladania ofert.pdf (486,19KB), PDFodpowiedzi na pytania 06.08.2020.pdf (2,27MB)

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.  PZP-225/17/2020

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_2020.pdf (243,52KB)

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego  na: Dostawę energii elektrycznej, PZP-255/14/2020,

2020-07-28 PDFodpowiedzi na pytania PZP-255-14-2020.pdf (5,58MB)

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.  PZP-225/16/2020

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_2020.pdf (277,24KB)

PDFOdpowiedzi na pytania 2. PZP-225_16_2020.pdf (224,42KB)

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem PZP-225-12/2020

2020-06-25 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12_2020.pdf (407,88KB)

2020-07-03 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12_2020 drugie.pdf (864,62KB)
 

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 3  pakiety., PZP-225-11/2020

2020-06-12 PDFodpowiedzi na pytania.pdf (362,01KB)

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Dostawa oraz instalacja sprzętu USG wraz z przeszkoleniem personelu medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania: PZP-225-07/2020

2020-06-08 PDFodpowiedzi na pytania.pdf (1,64MB)

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Zmianę sposobu użytkowania byłego bloku operacyjnego na pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji z dysfunkcjami narządu ruchu w formie ambulatoryjnej i ośrodka dziennego w ramach zadania "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.

PDFodpowiedzi na pytania.pdf (245,47KB)

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę implantów ortopedycznych, kręgosłupowych i materiałów zespalających z podziałem na 5 pakietów (części), PZP-225_05/2020

PDFodpowiedzi na pytania.pdf (355,04KB)

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Odbiór i utylizację odpadów medycznych z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.z. o.o, PZP-225_04/2020

PDFodpowiedzi na pytania z dnia 25 marca 2020.pdf (2,03MB)

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku PZP-225/02/2020

zmiana dot. odpowiedzi Pakiet I poz. 11: PDFOdpowiedzi na pytania ZMIANA PZP-225_02_2019.pdf (267,31KB)

PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_02_2020.pdf (715,77KB)

PDFOdpowiedzi na pytania 2. PZP-225_02_2019.pdf (534,93KB)

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej, PZP-225_15/2019

PDFodpowiedzi na zapytania.pdf (1,05MB)

Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na  Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych oraz środków do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.z podzialem na sześć pakietów (części), oznaczonego jako: PZP-225-13/2019

27-11-2019 PDFPytania - odpowiedzi 27.11.2019.pdf (1,06MB)

25-11-2019 PDFodpowiedzi na pytania 1. PZP-225-13-2019.pdf (2,10MB)

21-11-2019 PDFodpowiedzi na pytania PZP_225_13_2019.pdf (915,63KB)

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  Remont istniejących murów oporowych oraz budowa dodatkowych chodników wokół budynku administracji  na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. oznaczonego jako ZK/11/2019:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2019.pdf (649,53KB)

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  Dostawy medycznych naczyń jednorazowego użytku oznaczonego jako ZK/09/2019:

PDFodpowiedzi na pytania ZK_09_2019.pdf (364,73KB)

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  Sukcesywne dostawy artykułów medycznych oznaczonego jako ZK/05/2019:

PDFOdpowiedzi na pytania ZK_05_2019.pdf (361,08KB)

Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonegoo na  Sukcesywne dostawy artykułów medycznych oznaczonego jako          PZP-225/10/2019:

07.08.2019: PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2019.pdf (360,60KB)

08.08.2019: PDF3.Odpowiedzi na pytania PZP-225_10_2019.pdf (364,29KB)PDF2.Odpowiedzi na pytania PZP-225_10_2019.pdf (387,73KB), PDF4.Odpowiedzi na pytania PZP-225_10_2019.pdf (357,43KB)

02.08.2019 r. Odpowiedzi na pytania dot.zamówienia na  Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji oznaczonego jako PZP-225/09/2019:

PDFodpowiedzi na pytania 02_08_2019.pdf (671,84KB)

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  kompleksową dostawę paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) oznaczonego jako PZP-225/07/2019:

27-06-2019 PDFpytania i odpowiedzi 27-06-2019.pdf (639,94KB)

 

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  dostawę energii elektrycznej oznaczonego jako PZP-225/06/2019:

03.06.2019 PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_06_2019.pdf (726,04KB), 05.06.2019 PDFodpowiedzi na pytania 05-06-2019.pdf (358,45KB)

Odpowiedzi na pytania do przetargu PZP-225/03/2019 na zakup i dostawę łóżek wraz z wyposażeniem w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

30.04.2019: PDF2. Odpowiedzi na pytania w sprawie SIWZ PZP-225_03_2019.pdf (207,32KB)

26.04.2019: : PDFOdpowiedź na pytania w sprawie SIWZ PZP-225_03_2019.pdf (279,92KB)

11.03.2019

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  dostawy sprzętu medycznego  jednorazowego użytku - zestawy do retransfuzji  krwi oznaczonego jako ZK/02/2019: PDFOdpowiedzi 2 na pytania ZK_02_2019.pdf (350,28KB)

07.03.2019

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  dostawy sprzętu medycznego  jednorazowego użytku - zestawy do retransfuzji  krwi oznaczonego jako ZK/02/2019:PDFOdpowiedzi na pytania ZK_02_2019.pdf (352,64KB)

Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/02/2019

13.02.2019 r -PDFOdpowiedzi 2 na pytania PZP-225_02_2019.pdf (457,32KB)

12.02.2019 r -PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2019.pdf (598,88KB)

 

22.01.2019 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu PZP-225/01/2019 na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

PDFOdpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_01_2019.pdf (213,46KB)

 

24.09.2018 r PDFodpowiedzi na pytania 24_09_2018.pdf (469,46KB)

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę łóżek, materacy, szafek i wózków w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

10.12.2018: 

PDF3. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_19_2018 z dnia 10_12_2018.pdf (367,09KB)

PDF4. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_19_2018 z dnia 10_12_2018.pdf (218,79KB)

PDFzałącznik nr 3b - wzór umowy część II - IV poprawiony.pdf (422,41KB)

6.12.2018:

PDFOdpowiedzi 1 na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_19_2018.pdf (274,44KB)

PDFOdpowiedzi 2 na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_19_2018.pdf (316,62KB)

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" oznaczonego PZP-225/20/2018

07.12.2018 r.PDF3.Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_20_2018 z dnia 07_12_2018.pdf (223,87KB)

06.12.2018 r. PDFOdpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_20_2018 z dnia 06_12_2018.pdf (187,43KB), PDF2.Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_20_2018 z dnia 06_12_2018.pdf (179,00KB)

04.12.2018 r. PDFOdpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_20_2018.pdf (176,65KB)

30.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Dostawa energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/18/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_2018 z dnia 30.10.2018.pdf (1,73MB)

PDFzałącznik nr 3 wzór umowyz mieniony 30_10_2018.pdf (807,48KB)

24.10.2018 r

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

PDFodpowiedzi na pytania 24_10_2018.pdf (347,57KB)

PDFodpowiedzi na pytania.pdf (192,16KB)

 

09.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Dostawa gazu ziemnego" oznaczonego PZP-225/14/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2018.pdf (194,58KB)

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc (65,50KB) - zmiana

PDFZałącznik nr 2 do siwz - wzór umowy.pdf (529,23KB) - zmiana

02.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem w formie leasingu operacyjnego" oznaczonego PZP-225/11/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2018 - drugie.pdf (600,93KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2018.pdf (564,79KB)
 

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

24.09.2018 r PDFodpowiedzi na pytania 24_09_2018.pdf (469,46KB)

21.09.2018 r PDFOdpowiedzi na pytania 21_09_2018.pdf (304,48KB)

18.09.2018 r PDFOdpowiedzi na pytania 18_09_2018.pdf (320,42KB)

poprawiony załącznik nr 1e pakiet 5: DOCXPakiet nr 5.docx (789,38KB)

06.08.2018 r - Odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR., oznaczony jako PZP-225/10/2018

PDFOdpowiedzi na pytania 06_08_2018.pdf (309,14KB)

03.08.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych", oznaczony jako PZP-225/09/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018 trzecie.pdf (281,78KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018 drugie.pdf (309,67KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018.pdf (281,66KB)

01.08.2018 r - Odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR., oznaczony jako PZP-225/10/2018

PDFOdpowiedzi na pytania 01_08_2018.pdf (335,45KB)

01.08.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczony jako PZP-225/08/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018 trzecie.pdf (314,82KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018 drugie.pdf (285,80KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018.pdf (396,82KB)
 

27.07.2018 r - Odpowiedzi na do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR., oznaczony jako PZP-225/10/2018

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (497,05KB)

ATHbudynek pralnia kosztorys zerowy.ath (131,31KB)

19.07.2018 r - Odpowiedzi na do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR., oznaczony jako PZP-225/06/2018

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (287,91KB)

PDFStolarka Korfantów Hotel Pralnia.pdf (90,20KB)

DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (811,50KB)

13.03.2018 r - Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/03/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_2018.pdf (352,29KB)

13.02.2018 r - Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/01/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2018.pdf (613,16KB)

24.01.2018 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na  „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00. , oznaczony jako PZP-225/18/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_2017.pdf (1,20MB)
DOCzałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc (435,50KB)  - poprawiony!!
 

22.01.2018 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę implantów ortopedycznych" oznaczonego PZP-225/17/2017.

PDFOdpowiedzi na pytania 22_01_2018.pdf (164,89KB)

XLSPakiet II- załącznik 1b.xls (26,50KB)

14.12.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na  „Zakup, dostawa i uruchomienie artroskopu z oprzyrządowaniem do artroskopii stawu biodrowego i kolanowego, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00. oznaczony jako PZP-225/14/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2017.pdf (1 018,60KB)
 

05.12.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na  „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00. , oznaczony jako PZP-225/12/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12-2017.pdf (1,27MB)
DOCzałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc (435,50KB)  - zmieniony!!
 

20.11.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczony jako PZP-225/15/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_2017.pdf (362,60KB)

08.11.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczony jako PZP-225/13/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_13_2017.pdf (400,55KB)

21.07.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczony jako PZP-225/09/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2017 trzecie.pdf (296,58KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2017 drugie.pdf (269,79KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2017.pdf (384,24KB)

18.07.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "zakup energii elektrycznej do obiektów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.", oznaczony jako PZP-225/08/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2017.pdf (437,21KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2017 drugie.pdf (588,64KB)

10.02.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/02/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2017 drugie.pdf (328,04KB)

09.02.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/02/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2017.pdf (332,65KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf (319,31KB) - ZMIENIONY

03.02.2017 r - Ważna informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/01/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2017.pdf (356,30KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2017 drugie.pdf (388,14KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2017 trzecie.pdf (315,36KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2017 czwarte.pdf (331,12KB)
 


08.12.2016 r - Ważna informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFInformacja dot. przedmiotu zamówienia.pdf (145,66KB)

07.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 07_12_2016.pdf (149,15KB)

06.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 2, 06_12_2016.pdf (154,37KB)

06.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 06_12_2016.pdf (145,91KB)

05.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 05_12_2016.pdf (157,26KB)

28.11.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/07/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 28_11_2016.pdf (166,50KB)

25.11.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/07/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 25_11_2016.pdf (151,24KB)

24.11.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/07/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 24_11_2016.pdf (165,40KB)

Zmiana załącznika nr 1b: XLSZałacznik nr 1b - Formularz asortymentowo-cenowy pakiet nr II.xls (23,00KB)

23.11.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/07/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 23_11_2016.pdf (155,50KB)

20.09.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej ", oznaczony jako PZP-225/06/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 20_09_2016.pdf (337,69KB)

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc (51,00KB)

PDFZałącznik nr 3- wzór umowy.pdf (991,73KB)

RTFZałącznik nr 2 - formularz cenowy.rtf (174,00KB)

RTFZałącznik nr 5a - charakterystyka OCR Korfantów.rtf (341,10KB)

19.09.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej ", oznaczony jako PZP-225/06/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_06_2016.pdf (156,67KB)

PDFZałącznik nr 3- wzór umowy.pdf (984,09KB)

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc (51,00KB)

26.07.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczony jako PZP-225/05/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016 - piąte.pdf (178,28KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016 - czwarte.pdf (168,89KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016 - trzecie.pdf (181,17KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016 - drugie.pdf (158,25KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016.pdf (160,93KB)

21.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Usługę ubezpieczenia dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" 

PDFF178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ.PDF (107,55KB)
XLSZał Wykaz sprzętu medycznego.XLS (126,00KB) 

XLSZał nr 7 Rejestr majątku KOREKTA.XLS (119,50KB)

05.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów
ortopedycznych kręgosłupowych ", oznaczonego PZP-225/04/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_04_2016.pdf (276,04KB)

08.02.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa ambulansu", oznaczonego PZP-225/02/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225/02/2016 (46,28KB)
PDFBilans 2013 pb.pdf (1,33MB)
PDFBilans 2014.pdf (2,87MB)
PDFR-k zysków i strat 2013 pb.pdf (609,28KB)
PDFRachunek Zysków i Strat 2014.pdf (1,27MB)

03.02.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2016

01.02.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225/01/2016 (45,49KB)

29.01.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225/01/2016 (39,72KB)
UWAGA: w związku z odpowiedziami na pytania zmiana załączników
XLSZałącznik nr 1f - Pakiet VI.xls (15,50KB)
XLSZałącznik nr 1h - Pakiet VIII.xls (14,50KB)
DOCZałącznik nr 2 oferta.doc (59,00KB)

27.01.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225/01/2016 (29,71KB)

27.01.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę implantów ortopedycznych" oznaczonego PZP-225/16/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (44,83KB)

10.12.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/15/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_2015 - drugie.pdf (260,86KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_2015.pdf (636,72KB)

25.11.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę implantów ortopedycznych" oznaczonego PZP-225/14/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2015.pdf (164,01KB)

19.10.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych i środków do utrzymania czystości" oznaczonego PZP-225/13/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_13_2015.pdf (167,97KB)

11.08.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów utrzymania czystości" oznaczonego PZP-225/12/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12_2015.pdf (177,85KB)

23.07.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych " oznaczonego PZP-225/11/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2015 - czwarte.pdf (191,68KB)  - 27.07.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2015 - trzecie.pdf (181,55KB)  - 24.07.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2015 - drugie.pdf (184,84KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2015.pdf (184,71KB)

22.06.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia pomieszczeń bloku operacyjnego: wózki, stoliki, regały, szafki " oznaczonego PZP-225/10/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2015.pdf (31,46KB)

03.06.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę medycznych wózków transportowych dla Opolskiego Centrum rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/09/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2015 - drugie.pdf (256,77KB)  - 08.06.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2015.pdf (231,47KB)

08.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego", oznaczonego PZP-225/07/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_2015 drugie.pdf (158,30KB) - 15.04.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_2015 trzecie.pdf (68,25KB) - 15.04.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_2015.pdf (33,11KB)

07.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Udzielenie pożyczki/kredytu na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji ", oznaczonego PZP-225/03/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_2015 czwarte.pdf (80,34KB) - 24.04.2015r.
PDFBilans 31_03_2015.pdf (31,87KB) - 24.04.2015r.
PDFRachunek zysków i strat 31_03_2015.pdf (25,22KB) - 24.04.2015r.

PDFPrognoza Bilans.pdf (35,72KB) - 24.04.2015r.
PDFPrognoza RZiS.pdf (29,12KB) - 24.04.2015r.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_2015 trzecie.pdf (27,86KB)

01.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Udzielenie pożyczki/kredytu na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji ", oznaczonego PZP-225/03/2015

 

PDFOdpowiedzi na pytania drugie PZP-225_03_2015.doc.pdf (100,01KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_2015.doc.pdf (83,80KB)

 

ZIPBilans 2012.zip (4,58MB)
ZIPBilans 2013.zip (4,26MB)
ZIPBilans 2014.zip (5,80MB)
PDFUchwała Rady Społecznej nr 11_2015.pdf (476,76KB)
PDFZaświadczenie US 27_03_2015.pdf (1,45MB)
PDFZaświadczenie ZUS.pdf (221,33KB)

01.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa wyposażenia i sprzętu do centralnej sterylizatorni ", oznaczonego PZP-225/05/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2015.pdf (79,11KB)
 

06.03.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych ", oznaczonego PZP-225/04/2015

  PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_04_2015.pdf (29,22KB)

03.03.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa narzędzi chirurgicznych ", oznaczonego PZP-225/01/2015

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-25_01_2015.pdf (72,62KB)

13.01.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/02/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2015 - trzecie.pdf (625,00KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2015 - drugie.pdf (170,30KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2015.pdf (338,45KB)

09.01.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, zestawów separacji czynników wzrostu i komórek macierzystych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/20/2014

PDFOdpowiedzi na pytania 09_01_2015.pdf (320,48KB)

07.01.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, zestawów separacji czynników wzrostu i komórek macierzystych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/20/2014

PDFOdpowiedzi na pytania 07_01_2015.pdf (353,36KB)

03.12.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/19/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2014 - drugie.pdf (510,38KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2014.pdf (693,22KB)

16.10.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/16/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_2014.pdf (118,67KB)

PDFInformacje dot. pracowników.pdf (23,07KB)

PDFPrzykładowy jadłospis.pdf (37,53KB)

XLSzużycie mediów.xls (18,00KB)

TIFReg. pracy 1.tif (5,09MB)

TIFReg. pracy 2.tif (4,73MB)

PDFRegulamin Pracy cz.3.pdf (2,82MB)

PDFRegulanin ZFŚS.pdf (3,99MB)

TIFReg. wynagradzania 1.tif (4,43MB)

TIFReg. wynagradzania 2.tif (4,78MB)

ZIPZestawienie wydanych posiłków.zip (210,03KB)

DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc (47,00KB) ZMIANA

14.10.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Modernizacja  stacji uzdatniania wody Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_2014.pdf (193,65KB)

25.09.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/14/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2014 - drugie.pdf (203,78KB)

22.09.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Modernizacja  stacji uzdatniania wody Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/15/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_2014.pdf (134,63KB)

22.09.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/14/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2014.pdf (140,21KB)

18.08.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2014 - drugie.pdf (105,32KB)

 13.08.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2014.pdf (140,62KB)

17.07.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup (dostawa) aparatu USG wraz z jego finansowaniem", oznaczonego PZP-225/09/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2014.pdf (87,01KB)

PDFInformacja o zmianach w SIWZ PZP-225_09_2014.pdf (33,68KB)

 17.07.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2014

PDFOdpowiedzi na pytania - uzupełnienie PZP-225_10_2014.pdf (29,76KB)

09.07.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2014.pdf (212,86KB)

29.04.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Usługę kompleksowego ubezpieczenia Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie "

PDFF178 Odpowiedź na pytania do SIWZ(2).pdf (140,23KB)

 17.04.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Zakup i dostawa sprzętu medycznego do kinezyterapii " oznaczonego  PZP-225_07_2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_14.pdf (89,12KB)

27.03.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kregosłupowych " oznaczonego  PZP-225_04_2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_04_14.pdf (122,23KB)

27.03.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii " oznaczonego  PZP-225_05_2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_14.pdf (168,86KB)

20.02.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " "Dostawę ambulansu typu A2 na podstawie umowy leasingu operacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego  PZP-225_03_2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_14.pdf (1,36MB)

 03.02.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy płyt i śrub do chirurgii urazowej", oznaczonego PZP-225/02/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2014.pdf (32,21KB)

 

17.01.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2014

PDFOdpowiedzi na pytania drugie PZP-225_01_2014 z dnia 17_01_2014.pdf (30,34KB)

 17.01.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2014 z dnia 17_01_2014.pdf (32,03KB)

 16.01.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2014 z dnia 16_01_2014.pdf (37,75KB)

07.01.2014 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa implantów ortopedycznych ", oznaczonego PZP-225/19/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2013 z dnia 07_01_2014.pdf (28,55KB)

 

17.12.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa implantów ortopedycznych ", oznaczonego PZP-225/19/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2013 z dnia 17_12_2013.pdf (27,38KB)

 05.12.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości ", oznaczonego PZP-225/18/2013

PDFOdpowiedzi na pytania 05_12_2013.pdf (26,48KB)

 04.12.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/17/2013

PDFOdpowiedzi na pytania drugie 04_12_2013.pdf (33,33KB)

PDFOdpowiedzi na pytania 04_12_2013.pdf (68,75KB)

28.11.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/17/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_2013 z dnia 28_11_2013.pdf (39,49KB)

27.11.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/17/2013

PDFOdpowiedzi na pytania 27_11_2013.pdf (26,25KB)

22.11.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/16/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_13 - drugie.pdf (105,67KB)

20.11.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/16/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_13.pdf (184,86KB)

24.10.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/13/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_13_2013.pdf (168,37KB)

30.09.2013r

PDFZaświadczenie ZUS.pdf (155,42KB)

24.09.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do wysokości 500.000 zł", oznaczonego PZP-225/12/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12_2013.pdf (71,71KB)

PDFbiegły 2012 cz.I.pdf (1,29MB) NOWE

PDFInformacje dot. 2012.pdf (1,34MB) NOWE

DOCZałącznik nr 2a formularz cenowy zmieniony.doc (39,00KB)

XLSRachunek zysków i strat 08.2013.xls (24,00KB)

PDFUchwała Rady Społecznej.pdf (277,28KB)

PDF2012 Wprowadzenie.pdf (579,93KB)

PDF2012 Uchwała.pdf (271,41KB)

PDF2012 Kapitał własny.pdf (707,31KB)

PDF2012 Bilans rzs pp.pdf (2,69MB)

PDF2011 Wprowadzenie.pdf (515,28KB)

PDF2011 RZiS.pdf (887,39KB)

PDF2011 PP.pdf (944,34KB)

PDF2011 kapitał własny.pdf (692,15KB)

PDF2011 Bilans.pdf (2,02MB)

XLSInwestycje.xls (16,50KB)

XLSKredyty i pożyczki.xls (20,00KB)

XLSPrzychody 06.2013.xls (27,50KB)

XLSPrzychody 2012.xls (59,50KB)

XLSStruktura należności i zobowiązań.xls (28,00KB)

29.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2013.pdf (79,90KB)

19.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2013 - czwarte.pdf (95,05KB)

18.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2013 - trzecie.pdf (129,18KB)

16.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2013 - drugie.pdf (112,87KB)

15.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2013.pdf (112,74KB)

13.06.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/09/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi PZP-225_09_2013 drugie.pdf (26,28KB)

12.06.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/09/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2013.pdf (31,46KB)

 

30.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii", oznaczonego PZP-225/08/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_13 drugie.pdf (126,94KB)

26.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii", oznaczonego PZP-225/08/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_13.pdf (148,19KB)

18.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_13 - trzecie.pdf (199,20KB)

15.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_13 - drugie.pdf (117,55KB)

12.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_13.pdf (110,90KB)

03.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/05/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2013.pdf (31,26KB)

29.03.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na stronę PZP-225_06_2013 czwarte.pdf (111,94KB)

 28.03.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi PZP-225_06_2013 trzecie.pdf (29,79KB)

27.03.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na stronę PZP-225_06_2013 drugie.pdf (32,98KB)

26.03.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2013

Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_06_2013.pdf (54,77KB)

11.02.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/02/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_13 trzecie.pdf (100,48KB)

08.02.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/02/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_13 drugie.pdf (126,69KB)

07.02.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/02/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_13.pdf (99,48KB)

28.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2013

Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na stronę PZP-225_01_2013 - trzecie.pdf (53,05KB)

28.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2013 - drugie.pdf (291,55KB)

28.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych", oznaczonego PZP-225/18/2012

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_2012 drugie.pdf (177,82KB)

25.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2013.pdf (48,62KB)

 

22.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych", oznaczonego PZP-225/18/2012

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_2012.pdf (114,14KB)

 

10.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - czternaste.pdf (231,62KB)

08.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - trzynaste.pdf (202,22KB)

04.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - dwunaste.pdf (226,42KB)

03.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - jedynaste.pdf (356,04KB)

02.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - dziesiąte.pdf (320,69KB)

28.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - ósme.pdf (260,20KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - dziewiąte.pdf (107,90KB)

XLSWzór harmonogramu rzeczowo - finansowego (659,50KB)

27.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - siódme.pdf (118,47KB)

21.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania na stronę PZP-225_225_16_12 - szóste.pdf (158,21KB)

21.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - piąte.pdf (413,85KB)

20.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - czwarte.pdf (149,82KB) 

14.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - trzecie.pdf (232,51KB)

12.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - drugie.pdf (290,84KB)

11.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12.pdf (218,09KB)

27.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcysywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płyny infuzyjne dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_12 drudie.pdf (127,47KB)

26.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcysywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płyny infuzyjne dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_12.pdf (218,76KB)

26.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Pełnienie nadzoru inwestycyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/15/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_12.pdf (235,90KB)

20.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225-13-12 czwarte.pdf (109,33KB)

16.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225-13-12 trzecie.pdf (113,61KB)

15.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225-13-12 drugie.pdf (114,88KB)

14.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225-13-12.pdf (29,52KB)

26.10.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/12/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania do przetargu PZP-225_12_!2.pdf (112,54KB)

21.07.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/12

Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na pytania PZP-255_11_12 piąte.pdf (104,58KB) 

20.07.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/12

Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na pytania PZP-255_11_12 czwarte.pdf (148,04KB)

19.07.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-255_11_12 trzecie.pdf (116,77KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-255_11_12 drugie.pdf (105,74KB)

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-255_11_12.pdf (126,82KB)

30.05.2012r -Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych - zagospodarowanie terenu", oznaczonego PZP-225/10/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_12.pdf (157,00KB)

14.05.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/09/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_12 drugie.pdf (123,20KB)

10.05.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/09/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_12.pdf (130,55KB)

02.05.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/08/12

Więcej w pliku DOCOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_12 czwarte.doc (32,00KB)

30.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/08/12

Więcej w pliku DOCOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_12 trzecie (49,50KB)

27.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/08/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_12 drugie.pdf (126,30KB)

26.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/08/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_12.pdf (112,09KB)

18.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/07/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_12 drugie.pdf (134,26KB)

16.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/07/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_12.pdf (171,83KB)

04.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych",oznaczonego PZP-225/06/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_06_12.pdf (374,36KB)

22.03.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych",oznaczonego PZP-225/05/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_12.pdf (549,87KB)

07.03.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji",oznaczonego PZP-225/04/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedź na pytania PZP-225_04_12.pdf (110,36KB)

06.02.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/03/12

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_12 drugie.pdf (426,98KB)

06.02.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/03/12

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_12.pdf (437,46KB)

19.01.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/01/12

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_12 drugie.pdf (652,95KB)

17.01.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/01/12

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_12.pdf (423,27KB)

02.01.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" oznaczonego nr PZP-225/20/11

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_20_11.pdf (151,00KB)

04.11.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/19/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_11 trzecie.pdf (443,68KB)

31.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/19/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_11 drugie.pdf (464,75KB)

27.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/19/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_11.pdf (459,54KB)

19.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/18/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedź na pytania PZP-225_18_11 drugie.pdf (132,68KB)

18.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/18/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedź na pytania PZP-225_18_11.pdf (139,87KB)

03.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_11.pdf (116,77KB)

XLSZałącznik do odpowiedzi - prognoza 2011-2021.xls (45,50KB)

 

23.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/14/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedź na pytania PZP-225_14_2011.pdf (177,83KB)

PDFInformacja o zmianie w SIWZ.pdf (70,38KB)

21.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania czwarte PZP-225_15_11.pdf (122,19KB)

19.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania trzecie PZP-225_15_11.pdf (160,12KB)

08.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

Więcej w pliku:

PDFodpowiedź na pytania PZP-225_15_11 drugie.pdf (143,40KB)

01.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

Więcej w pliku:

PDFodpowiedź na pytania PZP-225_15_11.pdf (144,52KB)

21.07.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/11

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_11 czwarte.pdf (143,81KB)

20.07.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/11

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_11 trzecie.pdf (138,53KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_11 drugie.pdf (141,91KB)

15.07.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_11.pdf (139,78KB)

01.06.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów budowlanych", oznaczonego PZP-225/06/11

 Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_06_11.pdf (109,22KB)

27.05.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę leków do celów teraputycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabiitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/05/11

 Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_11 trzecie.pdf (126,95KB)

26.05.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę leków do celów teraputycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabiitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/05/11

 Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_11 drugie.pdf (181,29KB)

23.05.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę leków do celów teraputycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabiitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/05/11

 Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_11.pdf (123,31KB)

05.04.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną", oznaczonego PZP-225/20/10

 Więcej w pliku:

 PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10. czwarte.pdf (111,98KB)

04.04.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną", oznaczonego PZP-225/20/10

 Więcej w pliku:

 PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10. trzecie.pdf (129,22KB)

 PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10 drugie.pdf (103,46KB)

22.03.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/03/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedż na pytania PZP-225_03_11.pdf (151,30KB)

PDFOdpowiedż na pytania PZP-225_03_11_1.pdf (130,80KB)

21.03.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/04/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_04_11.pdf (106,44KB)

28.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_11 - trzecie.pdf (147,05KB)

27.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_11 - drugie.pdf (145,06KB)

26.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_11.pdf (159,29KB)

17.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną", oznaczonego PZP-225/20/10

 Więcej w pliku:

PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10.pdf (107,31KB)

PDFZadaszenie.pdf (76,31KB)

11.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/11

 Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na pytania 2 PZP-225_01_11 drugie.pdf (158,02KB)

PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10. trzecie.pdf (129,22KB)

07.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/11

 Więcej w pliku PDFodpowiedź na pytania PZP-225_01_2011.pdf (140,12KB)

03.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" oznaczonego nr PZP-225/21/10

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_21_10 drugie.pdf (150,09KB)


 28.12.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" oznaczonego nr PZP-225/21/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedź na pytania PZP-255_21_10.pdf (145,77KB)

 DOCZałącznik 1a - Karta indywidualnej wyceny pakiet nr I - modyfikacja.doc (91,00KB)

10.11.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Sukcesywne dostawy środków i materiałów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" oznaczonego nr PZP-225/18/10

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_10.pdf (136,12KB)

14.10.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Termomodernizację budynków Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - Zamek oraz roboty termomodernizacyjne Oficyny bramnej wraz z konserwacją elewacji. " oznaczonego nr PZP-225/16/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_16_10.pdf (479,34KB)

 23.09.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/14/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania 3 PZP-225_14_2010.pdf (130,08KB)

PDFInformacja o sytuacji finansowej I pólrocze 2009.pdf (192,14KB)

PDFPismo - WFOŚiGW.pdf (66,75KB)

 20.09.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/14/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania 2 - PZP-225_14_2010.pdf (142,81KB)

PDFpromesa pożyczki.pdf (69,99KB)

PDFbilans na 30.06.2010 r..pdf (279,23KB)

 Jednocześnie informuje się, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 27.09.2010 r. do godz. 10:00 PDFZmiana ogłoszenia.pdf (127,62KB)

 17.09.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/14/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_14_2010.pdf (218,68KB)

Operat szacunkowy

Więcej w pliku PDFWYCIĄG Z OPERATU.pdf (39,27KB)

06.05.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/10/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_10_10.pdf (210,40KB)

20.04.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/09/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_09_10.pdf (273,72KB)

08.04.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/08/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_08_10.pdf (254,15KB)

26.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/04/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_04_10.pdf (133,88KB)

15.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/03/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_03_10 trzecie.pdf (257,38KB)

14.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/03/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_03_10 drugie.pdf (275,73KB)

13.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Zakup i dostwę łózek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_02_10 drugie.pdf (246,43KB)

13.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/03/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_03_10.pdf (257,97KB)

13.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_01_10 trzecie.pdf (135,07KB)

12.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

Zakup i dostwę łózek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_02_10.pdf (237,14KB)

11.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_01_10 drugie.pdf (281,27KB)

08.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_01_10.pdf (253,29KB) 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Przemysław Gudzikowski
Data wytworzenia: 2010-05-17