Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania przetargowe w 2020 roku

2020-12-16 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, leków, heparyn drobnocząsteczkowych, żywienia medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225_25/2020

2021-01-11 PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (645,03KB)

2021-01-05 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (145,96KB)

2020-12-29 PDFPytani odpowiedzi PZP-225_25_2020.pdf (2,44MB)

2020-12-22 PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.12.2020.pdf (49,52KB), PDFModyfikacja SIWZ 22.12.2020.pdf (186,55KB)

PDFOgłoszenie o zamówienia nr 767569.pdf (242,67KB), PDFSIWZ PZP-225_25_2020.pdf (222,44KB), XLSZał nr 1a do SIWZ- formularz asortymentowy - Płyny infuzyjne - Pakiet 1.xls (36,50KB), XLSXZał 1b do SIWZ - formularz asortymentowy - Leki różne - Pakiet 2.xlsx (66,22KB), XLSZał nr 1c do SIWZ - formularz asortymentowy - Heparyny Enoxa. - Pakiet 3.xls (33,50KB), XLSXZał 1d do SIWZ - formularz asortymentowy Heparyny Nad. - Pakiet 4.xlsx (14,70KB), XLSZał 1e do SIWZ - formularz asortymentowy - Żywienie medyczne - Pakiet 5.xls (43,50KB), DOCZał nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc (74,50KB), PDFZał nr 3 do SIWZ - wzor umowy.pdf (168,35KB), DOCzał nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (67,50KB), DOCZał nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (37,50KB), DOCZał nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (37,50KB), PDFZał nr 7 - klauzula informacyjna.pdf (67,60KB)

 

2020-11-23 Przetarg nieograniczony na: Przebudowę części pomieszczeń byłego bloku operacyjnego (sanitariaty, szatnie) i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach zadania: „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr RPOP.08.01.00-IZ.00-16-004/19.

2020-12-09 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (535,01KB)

2020-12-08 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (203,40KB)

PDFOgłoszenie O ZAMOWIENIU nr 614064.pdf (229,43KB), PDFSIWZ PZP-225_24_2020.pdf (363,30KB), PDFzał nr 1 do SIWZ - przedmiar remont pomieszczeń szatni na zamku.pdf (198,31KB), DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy.doc (844,50KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (837,50KB), PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf (297,41KB), DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc (813,00KB), DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (812,50KB), PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (120,10KB)

 

2020-09-25 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę protez stosowanych w chirurgii stopy.

2020-10-05 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (120,39KB), PDFPowiadomienie o wyborze PZP-225_22_2020.pdf (389,60KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 589523.pdf (227,40KB)

Oferty należy składać elektronicznie na  https://e-ProPublico.pl/ w terminie do dnia 05.10.2020 r. do godz. 10:00.

SIWZ oraz załączniki są dostępne na: https://e-ProPublico.pl/

 

2020-09-15 Przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.

24.09.2020: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_19_2020.doc.pdf (207,77KB)

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_19_2020.pdf (410,18KB)

PDFSIWZ PZP-225_19_2020.pdf (310,62KB)

DOCXZałącznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.docx (796,78KB), DOCXZałącznik nr 1b opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2.docx (804,54KB), DOCXZałącznik nr 1c opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3.docx (795,08KB), DOCXZałącznik nr 1d opis przedmiotu zamówienia Pakiet 4.docx (796,29KB), DOCXZałącznik nr 1e opis przedmiotu zamówienia Pakiet 5.docx (798,35KB)

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (846,50KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (164,43KB)

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (837,50KB)

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (813,50KB)

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (808,50KB)

PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.rtf.pdf (98,88KB)

 

2020-08-11 Przetarg nieograniczony na: Dostawę aparatu do znieczulania w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, PZP-225_21/2020

2020-09-01 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225-21-2020.pdf (176,15KB)

2020-08-21 PDFinformacja z otwarcia ofert PZP-225-21-2020.pdf (203,93KB)

2020-08-18 ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT PDFogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (32,06KB), PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (1,22MB)

PDFOgłoszenie o zamowieniu nr 573087.pdf (270,27KB), PDFSIWZ PZP-225_21_2020.pdf (581,17KB), DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.doc (338,00KB), PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf (346,42KB), DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (844,50KB), PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (379,62KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (836,50KB), DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (812,00KB), DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (806,00KB), PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (108,56KB), DOCzałącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (809,50KB)

 

2020-08-06 Przetarg nieograniczony na: KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E (GZ-50) w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r., PZP-255/15/2020

2020-09-22 PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (459,65KB)

2020-09-16 PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-255-15-2020.pdf (205,05KB)

2020-09-02 PDFodpowiedzi na pytania PZP-255-15-2020.pdf (1,26MB), DOCzał nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - zaktualizowany 02.09.2020.doc (119,50KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2020-OJS150-367257-pl.pdf (1,71MB)

Oferty należy składać elektronicznie na  https://e-ProPublico.pl/ w terminie do dnia 15.09.2020 r. do godz. 10:00.

SIWZ oraz załączniki są dostępne na: https://e-ProPublico.pl/

 

2020-07-31 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywna dostawa artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 6 pakietów (części a-f), PZP-225/20/2020

2020-08-20 PDFpowiadomienie o wyborze oferty PZP-255-20-2020.pdf (768,87KB)

2020-08-12 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (252,56KB)

2020-08-06 PDFodpowiedzi na pytania 06.08.2020.pdf (2,27MB)

2020-08-06 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540145048.pdf (142,58KB), PDFodpowiedzi na zapytania i zmiana terminu skladania ofert.pdf (486,19KB)

PDFOgłoszenie o zamowieniu nr 568697.pdf (281,59KB), PDFSIWZ PZP-225_20_2020.pdf (313,30KB), XLSZałącznik nr 1a do SIWZ- Forrmularz asortymentowo cenowy - Pakiet 1.xls (42,50KB), XLSZałącznik nr 1b do SIWZ- Forrmularz asortymentowo cenowy - Pakiet 2.xls (35,00KB), XLSZałącznik nr 1c do SIWZ- Forrmularz asortymentowo cenowy - Pakiet 3.xls (33,00KB), XLSZałącznik nr 1d do SIWZ- Forrmularz asortymentowo cenowy - Pakiet 4.xls (36,00KB), XLSZałącznik nr 1e do SIWZ- Forrmularz asortymentowo cenowy - Pakiet 5.xls (34,00KB), XLSZałącznik nr 1f do SIWZ- Forrmularz asortymentowo cenowy - Pakiet 6.xls (34,50KB), DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (79,50KB), PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy.pdf (472,81KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (60,50KB), DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (36,50KB), DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (26,50KB), PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (110,38KB), DOCzałącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (33,50KB)

 

2020-07-28 Przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.

 
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_17_2020.pdf (176,56KB)

PDFSIWZ PZP-225_17_2020.pdf (549,84KB)

DOCXZałącznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1.docx (797,39KB)

DOCXZałącznik nr 1b opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2.docx (825,24KB)

DOCXZałącznik nr 1c opis przedmiotu zamowienia Pakiet 3.docx (791,18KB)

DOCXZałącznik nr 1d opis przedmiotu zamówienia Pakiet 4.docx (792,68KB)

DOCXZałącznik nr 1e opis przedmiotu zamówienia Pakiet 5.docx (789,28KB)

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (846,50KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (300,96KB)

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (837,50KB)

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (813,50KB)

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (808,50KB)

PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (108,06KB)

DOCzałącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (811,00KB)

2020-07-17 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oraz instalacja aparatu USG wraz z przeszkoleniem personelu medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.

28.07.2020: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_18_2020.pdf (261,76KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_18_2020.pdf (160,68KB)

PDFSIWZ PZP-225_18_2020.pdf (584,11KB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (432,07KB) DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx (806,83KB)

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (842,00KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (275,89KB)

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (838,50KB)

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (814,50KB)

PDFzałącznik nr 6 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (130,11KB)

2020-07-06 Przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania PZP-225/16/2020

15.07.2020: PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania PZP-225_16_2020.pdf (292,18KB)

PDFOgłoszenie o zamowieniu.pdf (294,47KB), PDFSIWZ PZP-225_16_2020.pdf (552,69KB), DOCXzał nr 1a do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy - Pakiet nr 1.docx (14,84KB), DOCXzał nr 1b do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy - Pakiet nr 2.docx (50,77KB), DOCXzał nr 1c do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy - Pakiet nr 3.docx (13,79KB), DOCXzał nr 1d do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy - Pakiet nr 4.docx (12,63KB), DOCXzał nr 1e do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy - Pakiet nr 5.docx (11,56KB), DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (850,50KB), PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (395,14KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (837,00KB), DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (813,50KB), DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (805,50KB), PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (180,71KB), DOCzałącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (810,00KB)

 

 

2020-07-03 Przetarg nieograniczony  na: Dostawę energii elektrycznej, PZP-255/14/2020,

2020-09-01 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PZP-255-14-2020.pdf (185,38KB)

2020-08-13 JPEGInformacja z otwarcia ofert PZP-255-14-2020 001.jpeg (58,90KB)

2020-07-28 PDFodpowiedzi na pytania PZP-255-14-2020.pdf (5,58MB)

PDFOgloszenie o zamowieniu.pdf (142,62KB)

Oferty należy składać elektronicznie na  https://e-ProPublico.pl/ w terminie do dnia 13.08.2020 r. do godz. 10:00.

SIWZ oraz załączniki są dostępne na: https://e-ProPublico.pl/

 

2020-06-22 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, PZP-225/12/2020

10.07.2020 Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_12_2020.pdf (265,75KB)
 
 
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_12_2020.pdf (158,95KB)

PDFSIWZ PZP-225_12_2020.pdf (528,11KB)

PDFZałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia.pdf (494,29KB)

DOCZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc (60,50KB)

PDFZałącznik nr 3- wzór umowy.pdf (343,76KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (54,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz dostaw.doc (33,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (37,00KB)

PDFzałącznik nr 7 - klauzula informacyjna.pdf (83,94KB)

 

2020-06-10 Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami administracyjnymi na dostosowanie obiektu Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej., PZP-225-13/2020

2020-06-25 PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (569,61KB)

2020-06-18 JPEGinformacja z otwarcia ofert 001.jpeg (62,96KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 549671.pdf (268,67KB), PDFSIWZ PZP-225-13-2020.pdf (307,17KB), DOCzałącznik nr 1 do SIWZ- Formularz Oferty.doc (63,50KB), PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Ekspertyza Korfantów.pdf (1,27MB), PDFzał nr 2.1. Zamek Korfantów, rys. 1(1).pdf (427,90KB), PDFzał nr 2.2 Zamek Korfantów, rys. 2(1).pdf (536,44KB), PDFzał nr 2.3. Zamek Korfantów, rys. 3(1).pdf (499,51KB), PDFzał nr 2.4 Zamek Korfantów, rys. 4(1).pdf (485,48KB), PDFzał nr 2.5 Zamek Korfantów, rys. 5(1).pdf (269,26KB), PDFzał nr 2.6 Zamek Korfantów, rys. 6(1).pdf (322,31KB), PDFZałącznik nr 3 do SIWZ PZP - Projekt Umowy.pdf (175,79KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (61,00KB), DOCZałacznik nr 5 do SIWZ - o świadczenie dot. zapozniania się z zalecieniami.doc (25,00KB), DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc (36,50KB), DOCZałącznik nr 7 do SIWZ PZP - Wykaz uslug.doc (32,00KB), PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (138,86KB)

 

2020-06-05 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 3  pakiety., PZP-225-11/2020

2020-06-16 PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (597,41KB)

2020-06-15 JPEGInformacja z otwarcia ofert 001.jpeg (56,33KB)

2020-06-12 PDFodpowiedzi na pytania.pdf (362,01KB)

PDFOgłoszenie o zamowieniu nr 548127.pdf (169,83KB)

Oferty należy składać elektronicznie na  https://e-ProPublico.pl/ w terminie do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:00.

SIWZ oraz załączniki są dostępne na https://e-ProPublico.pl/

 

2020-06-01 Przetarg nieograniczony na:

Dostawa oraz instalacja sprzętu USG wraz z przeszkoleniem personelu medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania: PZP-225-07/2020

2020-06-12 PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (507,05KB)

2020-06-10 JPEGInformacja z otwarcia ofert 001.jpeg (60,88KB)

2020-06-08 PDFodpowiedzi na pytania.pdf (1,64MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 545869.pdf (269,03KB), PDFSIWZ PZP-225_07_2020.pdf (609,51KB), PDFzałacznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf (357,60KB), DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (845,00KB), PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (308,00KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (838,00KB), DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (814,50KB), DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (807,00KB), PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (130,29KB), DOCzałącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (810,50KB), DOCzałacznik nr 1 do SIWZ - OPZ.doc (914,00KB)

2020-05-25 Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami administracyjnymi na dostosowanie obiektu Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej., PZP-225-10/2020 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

2020-06-05 PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf (209,60KB)

2020-06-04 JPEGInformacja z otwarcia ofert 001.jpeg (60,23KB)

PDFOgłoszenie O ZAMÓWIENIU nr 543545.pdf (268,50KB), PDFSIWZ PZP-225-10-2020.pdf (317,66KB)DOCzałącznik nr 1 do SIWZ- Formularz Oferty.doc (63,50KB), PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Ekspertyza Korfantów.pdf (1,27MB), PDFzał nr 2.1. Zamek Korfantów, rys. 1(1).pdf (427,90KB), PDFzał nr 2.2 Zamek Korfantów, rys. 2(1).pdf (536,44KB), PDFzał nr 2.3. Zamek Korfantów, rys. 3(1).pdf (499,51KB), PDFzał nr 2.4 Zamek Korfantów, rys. 4(1).pdf (485,48KB), PDFzał nr 2.5 Zamek Korfantów, rys. 5(1).pdf (269,26KB), PDFzał nr 2.6 Zamek Korfantów, rys. 6(1).pdf (322,31KB), PDFZałącznik nr 3 do SIWZ PZP - Projekt Umowy.pdf (175,82KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (61,00KB), DOCZałacznik nr 5 do SIWZ - o świadczenie dot. zapozniania się z zalecieniami.doc (24,50KB), DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc (36,50KB), DOCZałącznik nr 7 do SIWZ PZP - Wykaz uslug.doc (32,00KB), PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (139,00KB)

 

2020-05-15 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 3  pakiety., PZP-225-09/2020

2020-05-26 PDFpowiadomienie o unieważnieniu pakietów I i II.pdf (216,87KB), PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (427,54KB)

2020-05-26 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (198,46KB)

2020-05-22 PDFodpowiedzi na pytania.pdf (345,61KB)

PDFOgłoszenie o zamowieniu nr 540331.pdf (276,81KB)

Oferty należy składać elektronicznie na  https://e-ProPublico.pl/ w terminie do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10:00.

SIWZ oraz załączniki są dostępne na https://e-ProPublico.pl/

 

2020-05-11 Przetarg nieograniczony na: Zmianę sposobu użytkowania byłego bloku operacyjnego na pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji z dysfunkcjami narządu ruchu w formie ambulatoryjnej i ośrodka dziennego w ramach zadania "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.

2020-05-28 PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf (532,47KB)

2020-05-28 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (256,41KB)

2020-05-15 PDFodpowiedzi na pytania.pdf (245,47KB)

PDFOgłoszenie o zamowieniu - nr 538773.pdf (268,43KB), PDFSIWZ PZP-225_08_2020.pdf (770,55KB), PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Decyzja.pdf (1,11MB),PDFZałącznik nr 1.1. do SIWZ - Strona tytułowa.pdf (52,94KB), PDFZałącznik nr 1.2 do SIWZ - SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO.pdf (30,07KB), PDFZałącznik nr 1.3 do SIWZ- opis ZT.pdf (84,42KB), PDFZałącznik nr 1.4. do SIWZ opis do arch. bud..pdf (204,44KB), PDFZałącznik nr 1.5 do SIWZ - inwet..pdf (57,10KB), PDFZałącznik nr 1.6 do SIWZ - rys a-02.pdf (60,82KB), PDFZałącznik nr 1.7 do SIWZ rys a-03.pdf (66,22KB), PDFZałącznik nr 1.8 do SIWZ - ekspertyza techniczna.pdf (78,71KB), PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (173,68KB), DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy.doc (849,00KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (836,50KB), PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf (491,67KB), DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc (811,50KB), DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (811,50KB), PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (172,31KB)

 

2020-04-03 Przetarg nieograniczony na: Zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie aparatu ultrasonograficznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01., PZP-225/06/2020 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

2020-04-07 PDFzawiadomienie o uniewaznieniu.pdf (268,24KB)

PDFOgłoszenie o zamowieniu nr 529058.pdf (266,81KB), PDFSIWZ PZP-225_06_2020.pdf (299,73KB), DOCzałącznik 1 do SIWZ - OPZ.doc (27,00KB),DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (64,50KB), PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (159,29KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (62,00KB), DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (39,00KB), DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (32,00KB), PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (91,33KB)

 

2020-04-01 Przetarg nieograniczony na: Zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie analizatora parametrów krytycznych i analizatora hematologicznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z podziałem na dwa pakiety, w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, PZP-225/03/2020

2020-04-09 PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225-03-2020.pdf (194,04KB)

PDFogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (32,16KB), PDFOgłoszenie o zamowieniu nr 528533.pdf (270,28KB), PDFSIWZ PZP-225_03_2020.pdf (366,10KB),DOCZałącznik 1.1. do SIWZ - Pakiet 1 -OPZ - analizator parametrów krytycznych.doc (24,00KB), DOCZałącznik 1.2. do SIWZ - Pakiet 2 - OPZ - analizator hematologiczny.doc (21,00KB), DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (66,50KB), DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.docx (24,94KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (61,50KB), DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (38,50KB)DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (27,00KB), PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (90,68KB)

 

2020-03-30 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę implantów ortopedycznych, kręgosłupowych i materiałów zespalających z podziałem na 5 pakietów (części), PZP-225_05/2020

2020-04-07 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (194,48KB)

2020-04-06 PDFodpowiedzi na pytania.pdf (355,04KB)

PDFOgloszenie o zamowieniu 527615.pdf (2,66MB), PDFSIWZ PZP-225_05_2020.pdf (315,30KB), XLSzał nr 1a do SIWZ - Pakiet 1.xls (33,00KB), XLSzał nr 1b do SIWZ - Pakiet 2.xls (54,00KB), XLSzał nr 1c do SIWZ - Pakiet 3.xls (41,50KB), XLSzał nr 1d do SIWZ - Pakiet 4.xls (13,00KB), XLSzał nr 1e do SIWZ - Pakiet 5.xls (16,50KB), DOCzał nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc (67,50KB), PDFZał nr 3 do SIWZ - projekt umowy.pdf (486,42KB), DOCzał nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (67,00KB), DOCzał nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (34,00KB), DOCzał nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (34,50KB), DOCzał nr 7 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (26,50KB), PDFzał nr 8 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (132,90KB)

 

2020-03-13 Przetarg nieograniczony na: Odbiór i utylizację odpadów medycznych z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225_04/2020

2020-04-09 - PDFInformacja z otwarcia ofert - PZP-225-04-2020.pdf (180,33KB)

2020-04-02 - PDFzmiana terminu skladania ofert i odpowiedzi na pytania.pdf (759,78KB), PDFogloszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf (22,72KB)

2020-03-30 - PDFogloszenie o zmianie ogloszenia 2.pdf (23,02KB), PDFzmiana terminu nr 2.pdf (283,06KB)

2020-03-25- PDFodpowiedzi na pytania z dnia 25 marca 2020.pdf (2,03MB), DOC1 - zał nr 1 do SIWZ - formularz oferty - zaktualizowany.doc (81,50KB)

2020-03-18 - PDFogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (23,47KB), PDFzmiana terminu składania ofert PZP-225-04-2020.pdf (287,14KB)

PDFogłoszenie o zamowieniu.pdf (1,63MB), PDFSIWZ PZP-225-04-2020.pdf (4,81MB)DOC1 - zał nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc (81,50KB), PDF2 - zał nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (2,46MB), DOCzałącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (61,00KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (36,00KB), PDFzałącznik nr 5 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (89,15KB)

2020-02-13 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku PZP-225/02/2020

25.02.2020: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_02_2020.pdf (248,72KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_02_2020.pdf (189,88KB) PDFSIWZ PZP-225_02_2020.pdf (267,92KB)

XLS1 Pakiet.xls (71,00KB), XLS2 Pakiet.xls (62,50KB), XLS3 Pakiet.xls (64,00KB), XLS4 Pakiet.xls (51,50KB), XLS5 Pakiet.xls (58,00KB), XLS6 Pakiet.xls (53,00KB), XLS7 Pakiet.xls (59,50KB), XLS8 Pakiet.xls (62,00KB), XLS9 Pakiet.xls (53,00KB), XLS10 Pakiet.xls (55,00KB), XLS11 Pakiet.xls (54,00KB), XLS12 Pakiet.xls (56,00KB), XLS13 Pakiet.xls (50,00KB), XLS14 Pakiet.xls (70,50KB), XLS15 Pakiet.xls (66,00KB),

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (73,00KB), PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf (245,26KB), DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (61,00KB), DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (38,00KB), DOCzałącznik nr 6 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (28,50KB), PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - klauzula informacyjna.pdf (87,26KB)

 

2020-02-03 Przetarg nieograniczony na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej, PZP-225/01/2020

2020-02-14 PDFpowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (419,32KB)

2020-02-12 PDFInformacja z otwarcia ofert PZP_225_01_2020.pdf (184,64KB)

PDFSIWZ PZP-225_01_2020.pdf (355,32KB), XLSzał nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls (43,00KB), DOCzał nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc (48,00KB), PDFzał nr 3 do SIWZ- projekt umowy.pdf (492,31KB), DOCzał nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (67,00KB), DOCzał nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (34,00KB), DOCzał nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (34,50KB)DOCzał nr 7 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (26,50KB), PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 508701.pdf (267,71KB)