Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania przetargowe w 2018 roku

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2018 r.


30.11.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych

 

03.12.2018 r.: Informacja o zmianach w SIWZ, termin składania ofert 12.12.2018: PDFPowiadomienie o zmianach w SIWZ PZP-225_20_2018.pdf (319,40KB)

PDFOgłoszenie PZP-225_20_2018 dostawa leków i płynów infuzyjnych.pdf (930,20KB)

ZIPPZP-225_20_2018 - leki i płyny infuzyjne.zip (805,95KB)

link do: Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

30.11.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę łóżek, materacy, szafek i wózków w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

10.12.2018: PDFzałącznik nr 3b - wzór umowy część II - IV poprawiony.pdf (422,41KB)

05.12.2018: Zamawiający informuje, że w folderze PZP-225_19_2018 zakup łóżek.zip znajduje  się błędny załącznik nr 1a - łóżko szpitalne opis przedmiotu zamówienia, poprawny załącznik znajduje się tu: PDFzałącznik 1a łóżko szpitalne opis przedmiotu zamówienia.pdf (340,15KB), DOCzałącznik 1a łóżko szpitalne opis przedmiotu zamówienia.doc (2,73MB)

03.12.2018 r.: Informacja o zmianach w SIWZ, termin składania ofert 13.12.2018: PDFPowiadomienie o zmianach SIWZ PZP-225_19_2018.pdf (419,85KB)

PDFOgłoszenie PZP-225_19_2018.pdf (1 014,19KB)

ZIPPZP-225_19_2018 zakup łóżek.zip (3,45MB)

ZIPPZP-225_19_2018 zakup łóżek załączniki edytowalne.zip (12,35MB)

20.11.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup z  dostawą,  instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach   projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17" oznaczonego PZP-225/13/2018

Oferty należy składać elektronicznie na  https://e-ProPublico.pl/ w terminie do dnia 28.12.2018 r. do godz. 10:00.

SIWZ oraz załączniki są dostępne na https://e-ProPublico.pl/

PDFOgłoszenie o zamówieniu - PZP-225_13_2018.pdf (167,77KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (193,17KB) - 28.12.2018r.
 

26.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/18/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godz. 13:00.

PDFogłoszenie PZP-225_18_2018.pdf (872,71KB)

05.11.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_18_2018.pdf (124,95KB)

ZIPPZP-225_18_2018 zakup energii.zip (1,45MB)

 

26.10.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_17_2018.pdf (164,66KB) - zakup energii elektrycznej

25.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem  neurologicznym w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR, oznaczonego PZP-225/15/2018

13.11.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (144,25KB)

PDFOgłoszenie nr 640959.pdf (354,03KB)

ZIPPZP-225_15_2018 Roboty budowlane SIWZ i załączniki.zip (3,47MB)

ZIPPZP-225_15_2018 Roboty budowlane dokumentacja.zip (31,22MB)

zmiana wzoru załącznika: DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót poprawiony 09_11_2018 r..doc (811,50KB)

26.10.2018: zmiana terminu składania ofert: PDFpowiadomienie o zmianach w SIWZ.pdf (246,34KB), PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (110,06KB)

19.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji" w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/16/2018

PDFOgłoszenie nr 638811.pdf (259,83KB)

ZIPPZP-225_16_2018 Zakup sprzętu i oprogramowania powtórka.zip (5,99MB)

 
 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 10:00.

18.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/17/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOgłoszenie nr 638426.pdf (345,03KB)

ZIPPZP-225_17_2018 zakup energii.zip (1,26MB)

01.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę gazu ziemnego" oznaczonego PZP-225/14/2018

Wymaganie wniesienia wadium w kwocie 17.000 zł

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10:00.

15.10.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (120,25KB)

PDFogłoszenie PZP-225_14_2014 dostawa gazu.pdf (992,75KB)

ZIPPZP-225_14_2018 dostawa gazu.zip (991,41KB)

09.10.2018:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc (65,50KB) - zmieniony 09.10.2018

PDFZałącznik nr 2 do siwz - wzór umowy.pdf (529,23KB) - zmieniony 09.10.2018

20.09.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem w formie leasingu operacyjnego" oznaczonego PZP-225/11/2018

Wymaganie wniesienia wadium w kwocie 1700 zł

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 10:00.

PDFZmiana ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS181-409545-pl.pdf (68,98KB)
DOCZałacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - zmieniony.doc (63,50KB)  - zmiany
DOCZałącznik nr 3 - JEDZ.doc (242,00KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu 2018-OJS181-409545-pl.pdf (126,55KB)
ZIPPZP-225_11_2018 - leasing sprzętu IT.zip (202,38KB)
PDFSIWZ.pdf (600,30KB)

link do podstrony z: Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

link do podstrony z: Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

17.09.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji" oznaczonego PZP-225/12/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOgłoszenie PZP-225_12_2018.pdf (359,11KB)

ZIPPZP-225_12_2018 - zakup sprzętu do fizjoterapii projekt 10.1.zip (11,23MB)
PDFSIWZ PZP-225_12_2018.pdf (476,90KB)

18.09.2018:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

01.10.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (183,86KB)

31.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych" oznaczonego PZP-225/09/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 14.08.2018 r. do godz. 10:00.

PDFInformacja z otwarcia.pdf (527,22KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018 drugie.pdf (309,67KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018 trzecie.pdf (281,78KB)
PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf (868,24KB) - POPRAWIONY
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018.pdf (281,66KB)
XLSZałącznik nr 1c - pakiet nr III.xls (30,00KB)  - POPRAWIONY
PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 596981.pdf (366,33KB)
RARPZP-225_09_2018 - leki.rar (900,87KB)
PDFSIWZ PZP-225_09_2018.pdf (354,04KB)

26.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" oznaczonego PZP-225/08/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 09.08.2018 r. do godz. 10:00.

PDFZawiadomienieo unieważnieniu czynności oceny i wyboru ofert.pdf (199,60KB)  - 16.08.2018r
PDFInformacja z otwarcia.pdf (575,10KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018 trzecie.pdf (314,82KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018 drugie.pdf (285,80KB)
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018.pdf (396,82KB)
XLSZałącznik nr 1e - Pakiet nr V.xls (29,00KB)  - POPRAWIONY
XLSZałącznik nr 1f - Pakiet nr VI.xls (26,50KB)  - POPRAWIONY
PDFOgłoszenie o zamowieniu.pdf (376,31KB)
RARPZP-225_08_2018 - artykuły medyczne.rar (949,00KB)
PDFSIWZ PZP-225_08_2018.pdf (343,11KB)

25.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/10/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (240,40KB)

RARPZP-225_10_2018 termomodernizacja powtórka.rar (2,66MB)

PDFPozwolenia na budowę.pdf (1,10MB)

PDFPRZEDMIAR - termomodernizacja.pdf (155,60KB)

ZIPProjekt, STWiOR.zip (1,61MB)

ZIPRysunki elewacje, dach.zip (1,11MB)

ZIPRysunki instalacje c.o..zip (514,09KB)

ZIPRysunki instalacje elektryczne.zip (314,26KB)

PDFStolarka Korfantów Hotel Pralnia.pdf (90,20KB)

ATHbudynek pralnia kosztorys zerowy.ath (131,31KB)

27.07.2018:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

10.08.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_10_2018.pdf (197,53KB)

09.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Doposażenie serwerowni w budynku Administracja w systemy zabezpieczające i alarmowe w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-002/17

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_2018.pdf (306,77KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (204,48KB)  - Zmiana terminu składania ofert!!
 

PDFOgłoszenie o zamowieniu nr 586068.pdf (355,03KB)
ZIPPZP-225_07_18 - Załączniki do SIWZ.zip (5,64MB)
PDFSIWZ.pdf (612,11KB)
 

04.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/06/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 24.07.2018 r. do godz. 10:00.

PDFogłoszenie PZP-225_06_2018.pdf (968,66KB)

ZIPSIWZ i załączniki PZP-225_06_2018.zip (3,45MB)

DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (811,50KB) - załącznik poprawiony 19.07.2018

PDFPozwolenia na budowę.pdf (1,10MB)

PDFPRZEDMIAR - termomodernizacja.pdf (155,60KB)

ZIPProjekt, STWiOR.zip (1,61MB)

ZIPRysunki elewacje, dach.zip (1,11MB)

ZIPRysunki instalacje c.o..zip (514,09KB)

ZIPRysunki instalacje elektryczne.zip (314,26KB)

PDFStolarka Korfantów Hotel Pralnia.pdf (90,20KB) - załącznik zestawienie okien

Odpowiedzi na pytania:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

24.07.2018:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (321,70KB)

 

28.04.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających" oznaczonego PZP-225/05/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 11.04.2018 r. do godz. 10:00.

11.04.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_05_08.pdf (215,63KB)

XLSZałącznik nr 1b - Pakiet nr II - 2017 - poprawiony.xls (48,50KB)  - poprawiony załącznik dla Pakietu nr II !

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (207,29KB)

PDFOgłoszenie o wszęciu postępowania przetargowego PZP-225_05_2018.pdf (352,20KB)
ZIPPZP-225_05_08 - implanty kregosłupowe.zip (851,80KB)

12.03.2018 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy materiałów zespalających złamania okołoprotezowe" oznaczonego PZP-225/04/2018

21.03.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (242,04KB)

ogłoszenie:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fed47668-1239-4021-8d3b-5a26c3e6fcb7

PDFSIWZ PZP-225_04_2018.pdf (331,53KB)

XLSZałącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy.xls (46,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc (45,00KB)

PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf (670,32KB)

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (67,00KB)

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (35,00KB)

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (35,50KB)

07.03.2018 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/03/2018

19.03.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (185,93KB)

13.03.2018:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

PDFOgłoszenie nr 527989.pdf (340,96KB)

PDFSIWZ PZP-225_03_2018.pdf (352,96KB)

XLSZałącznik nr 1a - Pakiet 1.xls (38,00KB), XLSZałącznik nr 1b - Pakiet 2.xls (29,50KB), XLSZałącznik nr 1c - Pakiet 3.xls (21,50KB), XLSZałącznik nr 1d - Pakiet 4.xls (26,00KB), XLSZałącznik nr 1e - Pakiet 5.xls (29,00KB), XLSZałącznik nr 1 f - Pakiet 6.xls (22,50KB), XLSZałącznik nr 1g - Pakiet 7.xls (43,00KB), XLSZałącznik nr 1h - Pakiet 8.xls (31,50KB)

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (57,00KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf (319,08KB)

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (67,50KB)

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (35,00KB)

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (36,50KB)

DOCzałącznik nr 7 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (28,00KB)

 

05.03.2018 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Usługę transportu uczestników projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" oznaczonego PZP-225/02/2018

16.03.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (168,42KB)

12.03.2018: zmiana ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7cf98f2a-e2fa-40c4-bbf8-7833d2d14f4b

                  zmiana SIWZ: PDFZmiana treści SIWZ na usługę transportu uczestników projektu.pdf (238,75KB)

W związku ze zmianą ogłoszenia i treści SIWZ przedłuża się termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. do godz. 10.00

PDFOgłoszenie nr 526596.pdf (342,46KB)

PDFSIWZ PZP-225_02_2018.pdf (359,89KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (70,00KB)

PDFzałącznik nr 2 wzór umowy.pdf (320,25KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (86,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - wykaz.doc (102,50KB)

07.02.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/01/2018

19.02.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_01_2018.pdf (535,15KB)

13.02.2018, odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2018.pdf (613,16KB)

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOgłoszenie nr 515428.pdf (361,76KB)

PDFSIWZ PZP-225_01_2018.pdf (353,38KB)

XLSZałacznik nr 1a Pakiet I.xls (35,00KB), XLSZałącznik nr 1b Pakiet II.xls (31,00KB), XLSZałącznik nr 1c Pakiet III.xls (37,00KB), XLSZałacznik nr 1d Pakiet IV.xls (24,00KB), XLSZałącznik nr 1e Pakiet V.xls (31,00KB), XLSZałącznik nr 1f Pakiet VI.xls (19,50KB), XLSZałącznik nr 1g Pakiet VII.xls (24,00KB), XLSZałącznik nr 1h Pakiet VIII.xls (32,00KB)

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc (57,00KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf (319,10KB)

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (67,00KB)

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (34,50KB)

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc (36,50KB)

DOCzałącznik nr 7 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc (27,50KB)

 

08.01.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej" oznaczonego PZP-225/17/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 14.02.2018 r. do godz. 10:00.

PDFogłoszenie 2018-OJS004-004636-pl.pdf (232,36KB)

ZIPPZP-225_17_2017.zip (485,38KB)

22.01.2018

PDFOdpowiedzi na pytania 22_01_2018.pdf (164,89KB), zmieniony załącznik nr 1b: XLSPakiet II- załącznik 1b.xls (26,50KB)

09.02.20018: PDFsprostowanie SIWZ 09_02_2018.pdf (171,63KB)

15.02.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225-17-2017.pdf (178,18KB)