Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania przetargowe w 2016 roku

 

1.12.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" oznaczonego PZP-225/08/2016.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 12.12.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

13.12.2016 Powiadomienie o wyborze: Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

12.12.2016 Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_08_2016.pdf

ZIPSIWZ i załączniki PZP-225_08_2016.zip

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

1.12.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" oznaczonego PZP-225/07/2016.

Powiadomienie o wyborze: Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

30.11.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" oznaczonego PZP-225/07/2016.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

21.11.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" oznaczonego PZP-225/07/2016.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 30.11.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie PZP-225_07_2016.pdf
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d3a39158-49f0-4fbd-a8d7-2fd023edca8a&path=2016%5c11%5c20161121%5c347458_2016.html

ZIPSIWZ i załączniki PZP-225_07_2016 dostawa leków.zip - folder zawiera zaktualizowany załącznik nr 1b

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ

15.09.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/06/2016.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 23.09.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_06_2016.pdf

ZIPSIWZ PZP_225_06_2016.zip - 20.09.2016 zmiana załącznika nr 1,2,3, 5a

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

ZIPSIWZ PZP-225_06_2016.zip - 19.09.2016 -zmiana załącznika nr 1 i nr  3

23.09.2016 r. - Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

25.07.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" oznaczonego PZP-225/05/2016.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 03.08.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_05_2016.pdf
ZIPPZP-225_05_2016 - artykuly medyczne.zip
PDFSIWZ.pdf

18.04.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE
SIWZ Nr 65/2016/N/Korfantów

Zmiana terminu składania ofert:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
(jeżeli dotyczy): Data: 27/04/2016 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00 Miejsce: Supra Brokers S.A., 54-118 Wrocław,
Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III - w załączeniu zmiana ogłoszenia 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia(1).PDF
PDFF178 Odpowiedź na zmiany do SIWZ(1).PDF
 

11.04.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE
SIWZ Nr 65/2016/N/Korfantów

Oferty należy składać do dnia 20.04.2016 r., do godz. 13:00 na adres: Supra Brokers S.A. 54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III

PDFOgłoszenie o zamówieniu(1).PDF

XLSZał nr 7 Rejestr majątku(8).XLS

PDFF005 SIWZ Przetarg nieograniczony(6).PDF

PDFZał nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia(5).PDF
PDFZał nr 8 Informacje do oceny ryzyka(6).PDF
 

30.03.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Systematyczne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych" oznaczonego PZP-225/04/2016.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 07.04.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_04_2016.pdf
ZIPPZP-225_04_2017 -Implanty kręgosłupowe.zip

21.03.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pralniczych" oznaczonego PZP-225/03/2016.

UWAGA Zmiana formularza DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc - dopisano pole dotyczące terminu płatności

14.03.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pralniczych" oznaczonego PZP-225/03/2016.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 23.03.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_03_2016.pdf

ZIPPZP-225_03_2016 usługa prania.zip

 

01.02.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa ambulansu typu A2 dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego PZP-225/02/2016.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 11.02.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_02_2016.pdf
ZIPPZP-225_02_2016 zakup ambulansu.zip

22.01.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego PZP-225/01/2016.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 05.02.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_01_2016.pdf
ZIPPZP-225_01_2016 Jednorazówka.zip

29.01.2016 - UWAGA: zmiana załączników

XLSZałącznik nr 1f - Pakiet VI.xls
XLSZałącznik nr 1h - Pakiet VIII.xls
DOCZałącznik nr 2 oferta.doc

07.01.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i
śrub do chirurgii urazowej"
oznaczonego PZP-225/16/2015.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 15.02.2016 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_16_2015.pdf - zmianie uległy załączniki od 1a do 1j
ZIPPZP-225_16_2015 Implanty ortopedyczne.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2016
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • opublikowano:
  07-01-2016 08:36
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  13-12-2016 14:28
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji
  odwiedzin: 9151
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×