Przejdź do treści strony
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Forma prawna

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625798,

NIP 753-15-67-625,

REGON 000654530,

kapitał zakładowy 23.000.000 zł; 

Osoba uprawniona do reprezentacji zgodnie z KRS: mgr. inż. Wojciech Machelski – Prezes Zarządu

 

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373),
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127),
 • Akt Notarialny Nr 6626/2016 z dnia 08.06.2016 r. o przekształceniu SP ZOZ Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP: 753-15-67-625
 • Decyzji Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON: 000654530
 • Wojewody Opolskiego o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - pod numerem księgi rejestrowej: 000000009412

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Czechowska
Data wytworzenia: 2014-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2014
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • opublikowano:
  21-01-2014 11:52
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  06-03-2020 08:43
  przez: Natalia Budynek
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
  odwiedzin: 4978
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl