Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy i postępowania poniżej 30 tys. euro

29.06.2018 r. - zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy systemów do autotransfuzji autologicznej:

PDFZapytanie ofertowe 06_2018.pdf

XLSZałacznik nr 1 - wykaz asortymentowo-cenowy.xls

DOCXZałącznik nr 2 - wzór oferty.docx

DOCXzałącznik nr 3 - wzór umowy.docx

11.06.2018 r. - ogłoszenie konkurs ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00

PDFZapytanie ofertowe inspektor nadzoru.pdf

PDFZałączniki do zapytania ofertowego inspektor nadzoru.pdf

18.06.2018: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

27.04.2018 r. - ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej

PDFOgłoszenie.pdf

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert projekt.pdf

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu projekt.pdf

DOCzałącznik nr 1 do umowy - wzór rozliczenia miesięcznego.doc

08.05.2018: PDFogłoszenie - rozstrzygnięcie.pdf

20.04.2018 r. - zaproszenie do złożenia oferty na usługę wykonywania badań rentgenodiagnostycznych w opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.

24.04.2018 odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDFogłoszenie konkurs RTG.pdf

PDFregulamin konkurs RTG.pdf - zmiana regulaminu 23.04.2018 r.

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc

DOCZałącznik nr 2 - wykaz osób.doc

PDFzałacznik nr 3 wzór umowy.pdf

26.04.2018: PDFPowiadomiernie o wyborze.pdf

17.04.2018 r. - zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu sportowego w ramach projektu  Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFRozeznanie rynku 1_2018.pdf

DOCXzałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCXzałącznik nr 2 oferta 1_2018.docx

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

 

13.04.2018 r. - ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej

PDFOgłoszenie .pdf

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert projekt.pdf

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu projekt.pdf

DOCzałącznik nr 1 do umowy - wzór rozliczenia miesięcznego.doc

19.04.2018: PDFogłoszenie rozstrzygnięcie.pdf

02.03.2018 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na usługę żywienia w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

13.03.2018: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

PDFZaproszenie ZK_02_2018.pdf

DOCZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc

PDFZałącznik nr 1 - opis wymagań.pdf

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie .docx

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie wykaz usług.doc

01.03.2018 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na usługę zorganizowania i przeprowadzenia pikników w ramach  projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

15.03.2018: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

file,id_cms='2561',type='attachment']

PDFzałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia - Kopia.pdf

DOCXzałącznik nr 2 formularz oferty.docx

DOCXzałącznik nr 3 oświadczenie.docx

DOCXzałącznik nr 4 wykaz.docx

PDFzałącznik nr 5 wzór umowy.pdf

12.02.2018 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_01_2018.pdf

DOCXzałącznik nr 1a część I.docx

DOCXzałącznik nr 1b część II.docx

DOCXzałącznik nr 1c część III.docx

DOCXZałącznik nr 2 - oferta.docx

DOCXZałącznik nr 3 - wzór umowy .docx

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie .docx

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.doc

Odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania 15_02_2018.pdf, PDFOdpowiedzi na pytania 16_02_2018.pdf, PDFOdpowiedzi na pytania 2 16_02_2018.pdf, PDFOdpowiedzi na pytania3 16_02_2018.pdf, PDFSprostowanie do odpowiedzi 3 z dnia 16_02_2018.pdf, PDFOdpowiedzi na pytania4.pdf, PDFOdpowiedzi na pytania5 16_02_2018.pdf

21.02.2018: PDFPowiadomienie o wyborze ZK_01_2018.pdf

15.12.2017 r. - ogłoszenie  konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

PDFOgłoszenie o zamówieniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf

DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

27.12.2017: PDFOgłoszenie rozstrzygnięcie.pdf

13.12.2017 r. - ogłoszenie  konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji/ balneologii i medycyny fizykalnej

PDFOgłoszenie o zamówieniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert .pdf

DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

27.12.2017: PDFOgłoszenie rozstrzygnięcie.pdf

04.10.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.

PDFZaproszenie.pdf

08.09.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego dla uczestników  projektu Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_12 2017.pdf

DOCXFormularz oferty załacznik nr 1.docx

DOCXOświadczenie- załącznik nr2.docx

DOCXWykaz- załącznik nr 3.docx

PDFWzór umowy - załacznik nr 4.pdf

28.09.2017 Informacja o wyborze oferty: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

18.08.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Kompleksową usługę przeprowadzenia edukacji sportowej  w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_11_2017.pdf

DOCXFormularz oferty załacznik nr 1.docx

DOCXOświadczenie- załącznik nr2.docx

DOCXWykaz- załącznik nr 3.docx

DOCXWykaz - załącznik nr 4.docx

PDFWzór umowy - załacznik nr 5.pdf

06.09.2017 Rozstrzygnięcie: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

18.08.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Kompleksową usługę dietetyczną w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_10_2017.pdf

DOCXFormularz oferty załacznik nr 1.docx

DOCXOświadczenie- załącznik nr2.docx

DOCXWykaz- załącznik nr 3.docx

DOCXWykaz - załącznik nr 4.docx

PDFWzór umowy - załacznik nr 5.pdf

06.09.2017 Rozstrzygnięcie: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

19.06.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Usługę medyczną z zakresu wykonania badań laboratoryjnych dotyczących oznaczenia stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej oraz badań OGTT w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

 

PDFzaproszenie 19_06_2017.pdf

DOCoferta.doc

PDFwzór umowy .pdf

7.08.2017 Informacja o wybranych laboratoriach: PDFInformacja o wyborze.pdf

30.05.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie i odstawę magnesów na lodówkę  w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_07_2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - oferta.docx

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie .docx

Powiadomienie o wyborze: PDFPowiadomienie o wyborze ZK_07_2017_EFS.pdf

25.05.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Usługę medyczną z zakresu wykonania badań laboratoryjnych dotyczących oznaczenia stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej oraz badań OGTT w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_06_2017.pdf

PDFzałącznik nr 1 regulamin konkursu.pdf

DOCzałącznik nr 2 - oferta.doc

PDFzałacznik nr 3 wzór umowy OCR.pdf

PDFzałacznik nr 3a wzór umowy Diabetica .pdf

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie .docx

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1035894

Powiadomienie o wyborze: PDFPowiadomienie o wyborze ZK-06_2017_EFS.pdf

12.05.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie i odstawę magnesów na lodówkę  w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

 

PDFZaproszenie ZK_05_2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - oferta.docx

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie .pdf

11.04.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dzierżawę lokalu użytkowego - lokal użytkowy KIOSK o pow. całkowitej 11m2-  zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFwzór umowy.pdf
DOCZałącznik nr 1.doc
DOCZałącznik nr 2.doc
28.04.2017 Powiadomienie o wyborze: PDFwybór ofert.pdf

07.04.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę sprzętu w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 20.04.2017 godz. 11.00

PDFZaproszenie ZK_04_2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCXZałącznik nr 2 - oferta.docx

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy OCR Korfantów.pdf

PDFZałącznik nr 3a - wzór umowy Diabetica.pdf

PDFZałącznik nr 4 - oświadczenie .pdf

PDFZałącznik nr 5 - oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.pdf

Odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

Zmieniony druk oferty - załącznik nr 2: DOCXZałącznik nr 2 - oferta Poprawiony 13.04.2017 r.docx

27.04.2017 r. Powiadomienie o wyborze: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

04.04.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę opasek monitorujących aktywność fizyczną w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_03_2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia .docx

DOCXZałącznik nr 2 - oferta.docx

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie .docx

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.doc

13.04.2017 r.: Powiadomienie o wyborze: PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

17.03.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na usługę drukarską w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFZaproszenie ZK_02_2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - oferta.docx

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie.pdf

DOCzałącznik nr 4 wykaz usług.doc

Odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania 21_03_2017.pdf, PDFOdpowiedzi na pytania 23_03_2017.pdf, PDFOdpowiedzi na pytania drugie 23_03_2017.pdf

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025825

Wybór wykonawcy: PDFPowiadomienie o wyborze (2).pdf

Zmiana powiadomienia o wyborze: PDFZmiana powiadomienia o wyborze ZK_02_2017.pdf

16.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę pieluchomajtek dla dorosłych i podkładów higienicznych.

PDFZapytanie ofertowe 16_02_2017.pdf

XLSzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.xls

DOCzałącznik nr 2 oferta.doc

PDFZałącznik nr 3 wzór umowy .pdf

Odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania zapytanie ofertowe.pdf

10.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę elektronicznych wag medycznych w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFRozeznanie rynku 2_2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do RR 2_2017 - oferta.docx

PDFRozeznanie rynku 2_2017 uszczegółowienie opisu zamówienia.pdf

Termin realizacji zamówienia do dnia 27.02.2017 r.

15.02.2017: odpowiedzi na pytania PDFodpowiedzi na pytania Rozeznanie rynku 2_2017 .pdf

3.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę sprzętu i urządzeń w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:3.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty na dostawę sprzętu i urządzeń w ramach projektuSubregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zamieszczonym w załącznikach:

PDFRozeznanie rynku 1_2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia .docx

DOCXZałącznik nr 2 - oferta.docx

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

1.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na: Usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy  do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji członka Rady merytorycznej: doktor nauk społecznych i humanistycznych w zakresie etnologii, antropologii kultury lub  psychologii

. Poniżej dokumenty związane z zaproszeniem:

PDFZaproszenie socjolog.pdf

PDFZałączniki ZK_01_2017_EFS .pdf

PDFzałącznik nr 3 wzór umowy rada merytoryczna.pdf

DOCXZałączniki ZK_01_2017_EFS .docx

 

1.02.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na: Usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej – wybór 4 członków w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z brakiem ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjności w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 27.01.2017 r., zgodnie z rozdziałem 6.5 ust. 8a) wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, zapraszamy osoby posiadające opisane poniżej kwalifikacje do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej projektu. Poniżej dokumenty związane z zaproszeniem:

PDFZaproszenie do składania ofert 1_02_2017.pdf

PDFZałączniki ZK_01_2017_EFS .pdf

PDFzałącznik nr 3 wzór umowy rada merytoryczna.pdf

DOCXZałączniki ZK_01_2017_EFS .docx

 

17.01.2017 r. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Usługę pełnienia funkcji Członka Rady Merytorycznej – wybór 4 członków w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFZaproszenie ZK_01_2017_EFS.pdf

PDFZałączniki ZK_01_2017_EFS .pdf

PDFZałącznik nr 3 ZK_01_2017 _EFS Wzór umowy.pdf

30.01.2017 r.: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu: w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta.

 

28.11.2016 r. - ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej.

20.12.2016 - rozstrzygniecie konkursu: PDFOgłoszenie rozstrzygnięcie.pdf

PDFZarządzenie.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert.pdf

PDFRegulamin zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert .pdf

PDFUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 2 do Regulaminu .pdf

DOCOferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zał nr 1 do Regulaminu.doc

DOCzałącznik nr 1 do umowy - wzór rozliczenia miesięcznego.doc

 

22.03.2016 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie pomieszczenia KIOSK.

 

Termin składania ofert do 18.05.2016 r. do godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego Korfantów ul. Wyzwolenia 11.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 43 44 037 – Małgorzata Kobylańska

PDFRegulamin.pdf
PDFZałaczniki do regulaminu.pdf

04.04.2016 r. - informacja o wyborze oferty na zakup bielizny szpitalnej i ubrań operacyjnych.

PDFInformacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowe Bielizna pościelowa i ubrania operacyjne..pdf

22.03.2016 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę bielizny szpitalnej i ubrań operacyjnych.

Termin składania ofert do 30.03.2016 r. do godz. 11.00 drogą mailową na adres: , faxem na nr 77 43 44 004 lub w siedzibie Zamawiającego Korfantów ul. Wyzwolenia 11.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 43 44 059 – Pielęgniarka Naczelna Renata Misztal.

XLSZałącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.xls
PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf
PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf
 

Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego:

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf
 

20.11.2015 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Opolskiem Centrum Rehabilitacji

ZMIANA TERMINU SKAŁDANIA OFERT - DO DNIA 13.01.2016r do godz. 10:00 !!!

Termin składnia ofert do dnia 30.12.2015r. do godz. 10:00

PDFOgloszenie.rtf.pdf
PDFregulamin konkursu dyżury medyczne.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - oferta dyżury medyczne.docx
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf
DOCZałącznik nr 3 - wykaz osób.doc
 

20.11.2015 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert  na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań labolatoryjnych.

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf  - NOWE z dnia 03.12.2015r.

PDFOgłoszenie o konkursie 20_11_2015.pdf
PDFRegulamin konkursu 20_11_2015.pdf
DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc
XLSzałącznik nr 2 - ceny badań.xls
PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf
DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc
 

11.05.2015 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzenia pracowni rentgenodiagnostycznej

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf  - NOWE z dnia 29.06.2015r.
PDFOgłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu.pdf  - NOWE z dnia 26.05.2015r.

PDFOgloszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych RTG.pdf
PDFRegulamin konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych RTG.pdf
PDFUmowa dzierżawy lokalu.pdf
PDFUmowa dzierżawy sprzętu RTG.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert.pdf
XLSzałącznik nr 2 - ceny badań.xls
PDFZałącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert.pdf
PDFZałącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert.pdf
XLSKalkulacja V.2015.xls
 

23.12.2014 r. - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji/ balneologii i medycyny fizykalnej

    PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu świadczenia z zakresu rehabilitacji.pdf

 

18.12.2014 r. - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń lekarza ortopedy

   PDFogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu świadczenia z zakresu ortopedii.pdf

 

18.12.2014 r. - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń anestezjologicznych

   PDFogłoszenie - rozsstrzygnięcie konkursu świadczenia anestezjologiczne.pdf

 

12.12.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne: wykonywanie usług medycznych w charakterze lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej/ balneologii i medycyny fizykalnej

 PDFogłoszenie konkurs ofert 12_12_2014 r..pdf

PDFRegulamin konkursu ofert 12_12_2014.pdf

 DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc

 PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

 

12.12.2014 r. - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzenia pracowni rentgenodiagnostycznej

  PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie pracowni RTG.pdf

 

09.12.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne usługa medyczna z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii polegająca na zapewnieniu opieki anestezjologicznej pacjentów Oddziału Chirurgii Ortopedycznej OCR przez lekarza specjalistę zgodnie z planem operacyjnym.

 PDFOgłoszenie o konkursie 9_12_2014.pdf

PDFRegulamin konkursu 9_12_2014.pdf

 DOCXZałącznik nr 1 - oferta..docx

 PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

DOCZałącznik nr 3 - wykaz osób.doc

 

08.12.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania usług medycznych w charakterze lekarza w oddziale chirurgii ortopedycznej i na bloku operacyjnym

 PDFOgłoszenie ortopedia.pdf

PDFRegulamin konkursu ofert.pdf

 DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc

PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

 

02.12.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzenia pracowni rentgenodiagnostycznej

 PDFogłoszenie o konkursie.pdf

PDFRegulamin konkursu 2_12_2014.pdf

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc

XLSzałącznik nr 2 - ceny badań.xls

PDFZałącznik nr 3- wzór umowy.pdf

DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc

PDFU M O W A D Z I E R Ż A W Y RTG 2014.pdf

PDFUMOWA DZIERŻAWY SPRZĘTU 2014.pdf

PDFZałącznik nr 1 do umowy dzierżawy.pdf

07.08.2014 r. - Ogłoszenie o wynikach  konkursu ofert  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych. 

 PDFOgłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu.pdf

 

28.07.2014 r. - Informuję o zmianie warunków konkursu ofert  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych. Ponizej zmiana ogłoszenia oraz aktualne dokumenty dot. konkursu.

 PDFZmiana ogłoszenia o konkursie - badania laboratoryjne.pdf

ZIPAktualne dokumenty - konkurs badania laboratoryjne.zip

23.07.2014 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych

 PDFogłoszenie o konkursie.pdf

ZIPKonkurs ofert - badania laboratoryjne.zip

 

30.12.2013 r. - Ogłoszenie o wyborze oferty  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie usług medycznych na rzecz Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, w charakterze lekarza w oddziale chirurgii ortopedycznej, w poradni ortopedycznej  oraz  w ramach dyżurów medycznych

  PDFOgłoszenie.pdf

 

16.12.2013 r. - Opolskie Centrum Rehabilitacji zaprasza do składania ofert  na świadczenia zdrowotne - wykonywanie usług medycznych na rzecz Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, w charakterze lekarza w oddziale chirurgii ortopedycznej, w poradni ortopedycznej  oraz  w ramach dyżurów medycznych

Dokumenty do pobrania:

  PDFOgłoszenie 16_12_2013.pdf

  PDFRegulamin konkursu ofert.pdf

  DOCzałącznik nr 1 - druk oferty.doc

  PDFZałącznik nr 2 - projekt umowy.pdf

 

 

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2011-08-16

 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kłonowska
Data wytworzenia: 16.08.2011
PDFregulamin.pdf
ZIPKonkurs wykonanie usług labolatoryjnych.zip
PDFunieważnienie postępowania konkursowego.pdf
ZIPŚwiadczenie usług medycznych - labolatorium.zip
PDFregulamin konkursu na świadczenie usług medycznych.pdf
PDFOgloszenie konkursu ofert na udzielenie swiadczeń medycznych.pdf
PDFOgłoszenieo o rozstrzygnieciu konkursu na św. usług medycznych.pdf
ZIPProwadzenie pracowni RTG.zip
RTFOgloszenie konkursowe na prowadzenie pracowni RTG.rtf
ZIPWykonywanie badan TK.zip
RTFOgloszenie konkursowe na wykonywanie badan TK.rtf
ZIPKonsultacje urologiczne.zip
RTFOgloszenie konkursowe w zakresie konsultacji urologicznych .rtf
XLSzałącznik nr 2 - ceny badań TK.xls
PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu TK.pdf
PDFUnieważnienie konkursu.pdf
ZIPKonsultacje urologiczne.zip
PDFOgloszenie konkursowe w zakresie konsultacji urologicznych .pdf
PDFOgloszenie o rozstrzygnięciu konkursu urolog.pdf
ZIPOgłoszenie konkursowe w zakresie konsultacji internistycznych lub neurologicznych.zip
PDFOgloszenie o rozstrzygnięciu neurolog.pdf
ZIPKonkurs lekarz ortopeda.zip
PDFOgłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu - ortopeda.pdf
PDFOgloszenie konkursowe na zabezpieczenie anestezjologiczne.pdf
PDFRegulamin konkursu - świadczenia anestezjologiczne.pdf
PDFZałącznik nr 1 - oferta na świadczenia anestezjologiczne.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy na świadczenia anestezjologiczne.pdf
DOCZałącznik nr 3 - wykaz osób.doc
PDFOgloszenie_rozstrzygnięcie konkursu ofert Usługi anestezjologiczne.pdf
PDFUMOWA DZIERŻAWY SPRZĘTU 2014.pdf
PDFogłoszenie konkurs ofert 12_12_2014 r..pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2011
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • opublikowano:
  16-08-2011 13:27
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  29-06-2018 13:16
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji
  odwiedzin: 22239
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×