Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania przetargowe w 2015 roku POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2015 r.04.12.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/15/2015.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 15.12.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia PZP-225_15_2015.pdf - NOWE 10.12.2015r
XLSPakiet I.xls - NOWE 10.12.2015r
XLSPakiet V.xls - NOWE 10.12.2015r
XLSPakiet VI.xls - NOWE 10.12.2015r
XLSPakiet VII.xls - NOWE 10.12.2015r
XLSPakiet VIII.xls - NOWE 10.12.2015r
XLSPakiet IX.xls - NOWE 10.12.2015r
PDFSIWZ.pdf - NOWE 10.12.2015r
DOCZałącznik nr 2 oferta.doc - NOWE 11.12.2015r - dodano termin płatności (w tabelce) - jako jedno z kryteriów oceny ofert

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_15_2015.pdf
ZIPPZP-225_15_2015 - sprzęt jednorazowy.zip

18.11.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa implantów ortopedycznych" oznaczonego PZP-225/14/2015.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 25.11.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf  - 25.11.2015r - zmiana terminu składania ofert!
PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_14_2015.pdf
RARPZP-225_14_2015 - implanty ortopedyczne.rar

14.08.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych i środków do utrzymania czystości" oznaczonego PZP-225/13/2015.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 22.10.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_13_2015 - dezynfekcja.zip
PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_13_2015.pdf

12.10.2015 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na "zakup i dostawę implantów ortopedycznych - stawów biodrowych i kolanowych oraz systemów separowania czynników wzrostu i komórek macierzystych".

Zgłoszenia należy składać w terminie do 21.10.2015r. do godz. 12:00

PDFOgłoszenie dialog techniczny 12_10_2015.pdf
DOCwniosek o dopuszczenie do dialogu.doc

06.08.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości" oznaczonego PZP-225/12/2015.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 13.08.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

DOCZałącznik nr 2 oferta.doc   - NOWY POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_12_2015.pdf
ZIPPZP-225_12_2015 - dezynfekcja.zip

20.07.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" oznaczonego PZP-225/11/2015.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 31.07.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

DOCZałącznik nr 2 oferta.doc - nowy formularz oferty
PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_11_2015.pdf
ZIPPZP-225_11-2015 - Artykuły medyczne.zip

12.06.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia pomieszczeń bloku operacyjnego: wózki, stoliki, regały, szafki " oznaczonego PZP-225/10/2015.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 22.06.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 17.06.2015r.
PDFPowiadomienie o zmianach w SIWZ PZP-225_10_2015.pdf - 17.06.2015r.
PDFZałącznik nr 1a - opis wymagań.pdf - 17.06.2015r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_10_2015.pdf
ZIPPZP-225_10_2015 - Dostawa wyposażenia.zip
 

01.06.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę medycznych wózków transportowych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego PZP-225/09/2015.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 10.06.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_09_2015.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 1a - wózek anestezjologiczny.pdf
PDFZałącznik nr 1b -wózek operacyjny.pdf
PDFZałącznik nr 1c - wózek transportowy.pdf
DOCZałącznik nr 2 oferta.doc
PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf
PDFZałącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności_ braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
XLSZałącznik nr 1.1a formularz cenowy Pakiet I.xls
XLSZałącznik nr 1.1b formularz cenowy Pakiet II.xls

25.03.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego" oznaczonego PZP-225/07/2015

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_07_2015.pdf 

ZIPPZP-225_07_2015 Dostawa sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego.zip

14.03.2015 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia i sprzętu do centralnej sterylizatorni" oznaczonego PZP-225/05/2015

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia PZP-225_05_2015.pdf  - 07.04.2015r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_05_2015.pdf

ZIPPZP-225_05_2015 Sterylizacja.zip -  (23.03.2015) zmieniono załacznik nr 2 - formularz oferty

13.03.2015 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę implantów ortopedycznych kręgosłupowych" oznaczonego PZP-225/06/2015

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_06_2015.pdf

ZIPPZP-225_06_2015 Implanty kręgosłupowe powtórka.zip

04.03.2015 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Udzielenie pożyczki/kredytu na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego PZP-225/03/2015

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 14.04.2015r.

PDFPowiadomienie o zmianach w SIWZ PZP-225_03_2015.pdf - 14.04.2015r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 07.04.2015r.

PDFPowiadomienie o zmianach w SIWZ PZP-225_03_2015.pdf - 07.04.2015r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_03_2015.pdf

ZIPPZP-225_03_2015 SIWZ + załaczniki.zip

PDFRachunek zysków i strat 2014.pdf

PDFzaświadczenie ZUS 11 2014.pdf

PDFzaświadczenie US 24 11 2014.pdf

PDFBilans 2014.pdf

03.03.2015 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych " oznaczonego PZP-225/04/2015

ZIPPZP-25_04_015 Implanty kręgosłupowe.zip

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_04_2015.pdf

23.02.2015 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa narzędzi chirurgicznych " oznaczonego PZP-225/01/2015

PDFPowiadomienie o zmianach SIWZ PZP-225_01_2015.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia PZP-225_01_2015.pdf

DOCZałącznik nr 8 - oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.doc 

ZIPPZP-225_01_2015 - Narzędzia chirurgiczne.zip

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_01_2015.pdf

11.02.2015 r.
Dotyczy: zapytania ofertowego na "Udzielenie  pożyczki na zakup narzędzi chirurgicznych", dot. zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO

PDFogłoszenie o wyborze.pdf 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11_02_2015.pdf

PDFzaświadczenie US 24 11 2014.pdf

PDFzaświadczenie ZUS 11 2014.pdf

PDFRachunek zysków i strat 2014.pdf

PDFBilans 2014.pdf

07.01.2015 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/02/2015

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 16.01.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_02_2015.pdf

ZIPPZP-225_02_2015 - Sprzęt medyczny jednorazowy.zip

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Przemysław Gudzikowski
Data wytworzenia: 2015-01-01

 


 
Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2015
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • opublikowano:
  07-01-2015 13:50
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  11-12-2015 13:02
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji
  odwiedzin: 11318
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×