Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2014 r.

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2014 r.


 23.12.2014 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, zestawów separacji czynników wzrostu i komórek macierzystych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej ", oznaczonego PZP-225/20/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 28.01.2015 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

 PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_20_2014.pdf

 ZIPPZP-225_20_2014 implanty ortopedyczne.zip

24.11.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę leków do celów terapeutycznych i płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ", oznaczonego PZP-225/19/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 08.12.2014r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

 PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_19_2014.pdf

 ZIPPZP-225_19_2014 - Leki i płyny infuzyjne.zip

07.10.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/16/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 24.10.2014r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_16_2014.pdf

ZIPPZP-225_16_2014 Usługa zywienia pacjentów.zip

ZMIENIONY ZAŁACZNIK - DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc

Odpowiedzi na pytania znajduja się w zakładce POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2014 r.

03.10.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/17/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 17.10.2014r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczeciu postępowania przetargowego PZP-225_17_2014.pdf

ZIPPZP-225_17_2014 - Modernizacja SUW powtórka.zip

ZIPOperat wodny i wyniki badan wody.zip

ZIPSUW dok. projektowa.zip

ZIPSUW Rysunki i rzuty.zip

ZIPSUW Schematy - dok_powykonawcza I stopnia.zip

ZIPSUW schematy elektr - dok_powykonawcza I topnia.zip

17.09.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/14/2014

 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 30.09.2014 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_14_2014.pdf

ZIPPZP-225_14_14 Środki dezynfekujące.zip

12.09.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/15/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 26.09.2014r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia postępowania przetargowego PZP-225_15_2014.pdf

PDFOgłoszenie o wszczeciu postępowania przetargowego PZP-225_15_2014.pdf

ZIPPZP-225_15_2014 - Modernizacja SUW.zip

ZIPOperat wodny i wyniki badan wody.zip

ZIPSUW dok. projektowa.zip

ZIPSUW Rysunki i rzuty.zip

ZIPSUW Schematy - dok_powykonawcza I stopnia.zip

ZIPSUW schematy elektr - dok_powykonawcza I topnia.zip

03.09.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawy leków - heparyny dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/13/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 11.09.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_13_14 - Dostawa leków - heparyna.zip

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_13_2014.pdf

 

27.08.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/12/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 11.09.2014r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFSIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia drugie.pdf

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_12_2014.pdf

ZIPPZP-225_12_14 - Modernizacja SUW.zip

ZIPOperat wodny i wyniki badan wody.zip

ZIPSUW dok. projektowa.zip

ZIPSUW Rysunki i rzuty.zip

ZIPSUW Schematy - dok_powykonawcza I stopnia.zip

ZIPSUW schematy elektr - dok_powykonawcza I topnia.zip

12.07.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 21.08.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_11_2014.pdf

RARPZP-225_11_14 - Akrtykuły medyczne.rar

01.07.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 21.07.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_10_2014.pdf

ZIPPZP-225_10_14 - Artykuły medyczny.zip

 

26.06.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

"Zakup (dostawę) aparatu USG wraz z jego  finansowaniem w formie pożyczki PZP-225/09/2014"

22.07.2014 - Informuję o zmianie załącznika nr 2a - formularz cenowy:

XLSZałącznik nr 2a Formularz cenowy.xls

 

17.07.2014 - Informuję, o zamieszczeniu odpowiedzi do pytań Wykonawców POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2014 r. oraz o zmianach w SIWZ:

PDFInformacja o zmianach w SIWZ PZP-225_09_2014.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - PZP-225_09_2014 14_07_2014 r..pdf  -  NOWE!! 14.07.2014 r. - ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert - 25.07.2014 godz. 10.00

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - PZP-225_09_2014.pdf  -  NOWE!!!

PDFZestawienie zobowiązań kredytowych i leasingowych.pdf  -  NOWE!!!

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na 05.2014r..pdf  -   NOWE!!!

 PDFZałącznik nr 1c - Zaśw. US.pdf

 ZIPPZP-225_09_14 USG pożyczka.zip

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_09_2014.pdf

 

24.04.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

"USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJIW KORFANTOWIE"

 PDFF005 SIWZ Przetarg nieograniczony(3).PDF

PDFF335 Szczegółowe warunki zamówienia.PDF

PDFogłoszenie o zamówieniu.PDF

XLSZał nr 6 REJESTR MAJĄTKU OCR w Korfantowie.XLS

PDFF334 Informacje do oceny ryzyka.PDF

 

11.04.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do kinezyterapii", oznaczonego PZP-225/07/14

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 24.04.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

 PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_07_2014.pdf

ZIPPZP-225_07_14 - Kinezyterapia sprzęt.zip

28.03.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/04/14

Zamawiający dokonuje poprawy SIWZ w punktach:

IX.3

nie otwierać przed: 03-04-2014r. przed godz. 10.30

X.1

Oferty należy składać do dnia 03-04-2014r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:

X.2

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03-04-2014r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego 

 27.03.2014r.
Dotyczy: Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na "Modernizacja SUW o II stopień uzdatniania wody"

Wniosek o dopuszczenie do dialogu należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 01.04.2014r. do godz. 15:00. Dopuszcza się składania wniosków drogą elektroniczną.

 PDFInformacja o dialogu technicznym.pdf

DOCwniosek o dopuszczenie do dialogu.doc

DOCZałącznik nr 1 - wykaz robót.doc

25.03.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/14

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 04.04.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_06_14 Usługa prania.zip

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_06_2014.pdf

20.03.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/04/14

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 03.04.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_04_2014.pdf

ZIPPZP-225_04_2014 implanty kręgosłupowe.zip

19.03.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii", oznaczonego PZP-225/05/14

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 02.04.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

 PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_05_2014.pdf

ZIPPZP-225_05_14 - Dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii.zip

 

04.02.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę ambulansu typu A2 na podstawie umowy leasingu operacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego  PZP-225_03_2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 04.03.2014 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFKRS 11_02_2014.pdf

PDFZaświadczenie ZUS 02_2014.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_03_2014.pdf 

ZIPPZP-225_03_2014 Leasing ambulansu.zip

 

27.01.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa śrub i płyt do chirurgii urazowej ", oznaczonego PZP-225/02/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 07.02.2014 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_02_2014 płyty i śruby do chirurgii urazowej.zip 

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_02_2014.pdf

 

14.01.2014 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2014

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 22.01.2014 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_01_2014.pdf 

ZIPDostawa sprzętu jednorazowego i mat. medycznych - PZP-225_01_2014.zip

 


 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Przemysław Gudzikowski
Data wytworzenia: 2014-01-01

 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-01-2014 08:25
    przez: Przemysław Gudzikowski
  • zmodyfikowano:
    23-12-2014 08:40
    przez: Przemysław Gudzikowski
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×