Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Postepowania przetargowe w 2013 roku

 POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2013r.


 09.12.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy limplantów ortopedycznych ", oznaczonego PZP-225/19/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 17.01.2014 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_19_2013 - implanty ortopedyczne.zip 

PDFogłoszenie o zamówieniu PZP-225_19_2013.pdf

 

29.11.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę leków do celów terapeutycznych i płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ", oznaczonego PZP-225/18/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 09.12.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_18_2013.pdf 

ZIPPZP-225_18_2013 - dezynfekcja - pojemniki na sprzęt skażony.zip

25.11.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę sprzetu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/17/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 11.12.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_17_2013.pdf 

ZIPPZP-225_17_13 - sprzęt jednorazowy.zip

18.11.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę leków do celów terapeutycznych i płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ", oznaczonego PZP-225/16/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 27.11.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_16_2013.pdf 

ZIPPZP-225_16_13 - Leki, płyny infuzyjne.zip

06.11.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na " Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ", oznaczonego PZP-225/14/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 19.11.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_14_2013 Dezynfekcja.zip 

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_14_2013 środki dezynfekcyjne.pdf

 04.11.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implntów ortopedycznych kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/15/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 13.11.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_15_13 Implanty kręgosłupowe.zip 

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_15_2013 implanty kręgosłupowe.pdf 

24.10.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 31.10.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf  ZMIANA TERMINU SKADANIA OFERT !!

PDFSIWZ po zmianach.pdf NOWE !!

XLSZałącznik nr 1 - indywidualna karta wyceny.xls NOWE !!

PDFZałącznik nr 2 oferta.pdf NOWE !!

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf NOWE !!

17.10.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 29.10.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_13_2013.pdf

ZIPPZP-225_13_13 - Gazy medyczne i techniczne.zip

 02.10.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 poprzedzającego ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy na zakup i dostawę implantów ortopedycznych – stawów biodrowych i kolanowych oraz systemów separowania czynników wzrostu i komórek macierzystych.

 osoby do kontaktu:

- w sprawach merytorycznych dr n.med. Marek Czerner tel. 77 43 44 032

- w sprawach formalnych Natalia Budynek  - tel. 77 43 44 061

PDFOGŁOSZENIE DIALOG TECHNICZNY.pdf

DOCwniosek o dopuszczenie do dialogu.doc

 

24.09.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do wysokości 500.000 zł" oznaczonego PZP-225/12/2013.

Informuję o zmianie załącznika nr 2a

DOCZałącznik nr 2a formularz cenowy zmieniony.doc

23.09.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do wysokości 500.000 zł" oznaczonego PZP-225/12/2013.

Informuję o zmianie terminu skłdania ofert: 01.10.2013 r. godz. 10.00, w załaczeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Informuję o zmianie SIWZ Rodział XII pkt. 5.2) (dot. wyjaśnienia skrótu L w podanym wzorze) - w załączeniu zmieniona SIWZ.

PDFSIWZ PZP-225_12_2013 Obsługa bankowa.pdf

Dokumenty Zamawiającego:

PDFKRS 23_09_2013.pdf

PDFKsiega rejestrowa 23_09_2013.pdf

PDFNIP.pdf

PDFRegon 2012.pdf

12.09.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do wysokości 500.000 zł" oznaczonego PZP-225/12/2013.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 26.09.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_12_13 Obsługa bankowa.zip

PDFOgłoszenie PZP-225_12_2013 Obsługa bankowa.pdf

25.07.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 02.08.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_11_2013.pdf

ZIPPZP-225_11_2013 - artykuły medyczne - powtórka.zip

11.07.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 24.07.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFogłoszenie o zamówieniu PZP-225_10_2013 Artykuły medyczne.pdf

ZIPPZP-225_10_13 - artykuły medyczne.zip

07.06.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/09/2013

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 17.06.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie PZP-225_09_2013.pdf

ZIPPZP-225_09_13 - artykuły medyczne.zip

 23.04.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii", oznaczonego PZP-225/08/13

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 07.05.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz zadań.doc

PDFOgłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego PZP-225_08_13.pdf

ZIPPZP-225_08_13 - Fizykoterapia sprzęt.zip

 11.04.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/13

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 23.04.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz zadań.doc - NOWE!!

PDFOgłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego PZP-225_07_13.pdf

ZIPPZP-225_07_13 - Fizjoterapia - łóżka rehabilitacyjne.zip

28.03.2013 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/05/13

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 11.04.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPPZP-225_05_13 Meble.zip

PDFogłoszenie o zamówieniu PZP-225_05_2013.pdf

22.03.2013r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/13

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 04.04.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_06_2013.pdf

ZIPPZP-225_06_13 Sprzet rehabilitacyjny.zip

06.03.2013r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych", oznaczonego PZP-225/04/13

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 19.03.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_04_2013.pdf

RARPZP-225_04_13 - Implanty kregosłupowe.rar

01.03.2013r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do artroskopu", oznaczonego PZP-225/03/13

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 08.03.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego PZP-225_03_13.pdf

ZIPPZP-225_03_13 - Sprzet medyczny do artroskopu.zip

05.02.2013r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/02/13

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 13.02.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFZałącznik nr 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_02_2013.pdf

 ZIPPZP-225_02_2013 Materiały i sprzęt medyczny jednorazowy.zip

17.01.2013r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/01/13

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 30.01.2013r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia PZP-225_01_2013.pdf

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_01_2013.pdf

ZIPPZP-225_01_13 - Sprzęt i materiały jednorazowe.zip


 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Przemysław Gudzikowski
Data wytworzenia: 2013-01-17

 

Metryczka
  • opublikowano:
    17-01-2013 14:29
    przez: Przemysław Gudzikowski
  • zmodyfikowano:
    09-12-2013 09:59
    przez: Przemysław Gudzikowski
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×