Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi do przetargów


Odpowiedzi na pytania dot. Sukcesywnych dostaw płynów infuzyjnych, leków, heparyn drobnocząsteczkowych, żywienia medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225_25/2020

PDFPytani odpowiedzi PZP-225_25_2020.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. pzaproszenia do składania ofert na: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.  PZP-225/19/2020

PDFodpowiedzi na pytania ZK_12_2020.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.  PZP-225/19/2020

21.09.2020: PDF3. Odpowiedzi na pytania PZP-225_19_2020.doc.pdf PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf

21.09.2020: PDF2. Odpowiedzi na pytania PZP-225_19_2020.doc.pdf

18.09.2020: PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2020.doc.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E (GZ-50) w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r., PZP-255/15/2020

02.09.2020 PDFodpowiedzi na pytania PZP-255-15-2020.pdf,DOCzał nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - zaktualizowany 02.09.2020.doc

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę aparatu do znieczulania w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.

18.08.2020 PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na:  Sukcesywną dostawę artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 6 pakietów (części a-f), PZP-225/20/2020

06.08.2020r. PDFodpowiedzi na zapytania i zmiana terminu skladania ofert.pdf, PDFodpowiedzi na pytania 06.08.2020.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.  PZP-225/17/2020

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_2020.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego  na: Dostawę energii elektrycznej, PZP-255/14/2020,

2020-07-28 PDFodpowiedzi na pytania PZP-255-14-2020.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.  PZP-225/16/2020

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_2020.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania 2. PZP-225_16_2020.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem PZP-225-12/2020

2020-06-25 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12_2020.pdf

2020-07-03 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12_2020 drugie.pdf
 

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 3  pakiety., PZP-225-11/2020

2020-06-12 PDFodpowiedzi na pytania.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Dostawa oraz instalacja sprzętu USG wraz z przeszkoleniem personelu medycznego dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach projektu pod nazwą:  Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01, nr postępowania: PZP-225-07/2020

2020-06-08 PDFodpowiedzi na pytania.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Zmianę sposobu użytkowania byłego bloku operacyjnego na pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji z dysfunkcjami narządu ruchu w formie ambulatoryjnej i ośrodka dziennego w ramach zadania "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetarg nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę implantów ortopedycznych, kręgosłupowych i materiałów zespalających z podziałem na 5 pakietów (części), PZP-225_05/2020

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Odbiór i utylizację odpadów medycznych z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.z. o.o, PZP-225_04/2020

PDFodpowiedzi na pytania z dnia 25 marca 2020.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku PZP-225/02/2020

zmiana dot. odpowiedzi Pakiet I poz. 11: PDFOdpowiedzi na pytania ZMIANA PZP-225_02_2019.pdf

PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_02_2020.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania 2. PZP-225_02_2019.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej, PZP-225_15/2019

PDFodpowiedzi na zapytania.pdf

Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na  Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych oraz środków do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.z podzialem na sześć pakietów (części), oznaczonego jako: PZP-225-13/2019

27-11-2019 PDFPytania - odpowiedzi 27.11.2019.pdf

25-11-2019 PDFodpowiedzi na pytania 1. PZP-225-13-2019.pdf

21-11-2019 PDFodpowiedzi na pytania PZP_225_13_2019.pdf

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  Remont istniejących murów oporowych oraz budowa dodatkowych chodników wokół budynku administracji  na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. oznaczonego jako ZK/11/2019:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2019.pdf

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  Dostawy medycznych naczyń jednorazowego użytku oznaczonego jako ZK/09/2019:

PDFodpowiedzi na pytania ZK_09_2019.pdf

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  Sukcesywne dostawy artykułów medycznych oznaczonego jako ZK/05/2019:

PDFOdpowiedzi na pytania ZK_05_2019.pdf

Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonegoo na  Sukcesywne dostawy artykułów medycznych oznaczonego jako          PZP-225/10/2019:

07.08.2019: PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2019.pdf

08.08.2019: PDF3.Odpowiedzi na pytania PZP-225_10_2019.pdfPDF2.Odpowiedzi na pytania PZP-225_10_2019.pdf, PDF4.Odpowiedzi na pytania PZP-225_10_2019.pdf

02.08.2019 r. Odpowiedzi na pytania dot.zamówienia na  Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji oznaczonego jako PZP-225/09/2019:

PDFodpowiedzi na pytania 02_08_2019.pdf

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  kompleksową dostawę paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) oznaczonego jako PZP-225/07/2019:

27-06-2019 PDFpytania i odpowiedzi 27-06-2019.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  dostawę energii elektrycznej oznaczonego jako PZP-225/06/2019:

03.06.2019 PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_06_2019.pdf, 05.06.2019 PDFodpowiedzi na pytania 05-06-2019.pdf

Odpowiedzi na pytania do przetargu PZP-225/03/2019 na zakup i dostawę łóżek wraz z wyposażeniem w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

30.04.2019: PDF2. Odpowiedzi na pytania w sprawie SIWZ PZP-225_03_2019.pdf

26.04.2019: : PDFOdpowiedź na pytania w sprawie SIWZ PZP-225_03_2019.pdf

11.03.2019

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  dostawy sprzętu medycznego  jednorazowego użytku - zestawy do retransfuzji  krwi oznaczonego jako ZK/02/2019: PDFOdpowiedzi 2 na pytania ZK_02_2019.pdf

07.03.2019

Odpowiedzi na pytania dot.zapytania ofertowego na  dostawy sprzętu medycznego  jednorazowego użytku - zestawy do retransfuzji  krwi oznaczonego jako ZK/02/2019:PDFOdpowiedzi na pytania ZK_02_2019.pdf

Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/02/2019

13.02.2019 r -PDFOdpowiedzi 2 na pytania PZP-225_02_2019.pdf

12.02.2019 r -PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2019.pdf

 

22.01.2019 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu PZP-225/01/2019 na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

PDFOdpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_01_2019.pdf

 

24.09.2018 r PDFodpowiedzi na pytania 24_09_2018.pdf

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę łóżek, materacy, szafek i wózków w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

10.12.2018: 

PDF3. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_19_2018 z dnia 10_12_2018.pdf

PDF4. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_19_2018 z dnia 10_12_2018.pdf

PDFzałącznik nr 3b - wzór umowy część II - IV poprawiony.pdf

6.12.2018:

PDFOdpowiedzi 1 na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_19_2018.pdf

PDFOdpowiedzi 2 na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_19_2018.pdf

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych" oznaczonego PZP-225/20/2018

07.12.2018 r.PDF3.Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_20_2018 z dnia 07_12_2018.pdf

06.12.2018 r. PDFOdpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_20_2018 z dnia 06_12_2018.pdf, PDF2.Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_20_2018 z dnia 06_12_2018.pdf

04.12.2018 r. PDFOdpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PZP-225_20_2018.pdf

30.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Dostawa energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/18/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_2018 z dnia 30.10.2018.pdf

PDFzałącznik nr 3 wzór umowyz mieniony 30_10_2018.pdf

24.10.2018 r

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

PDFodpowiedzi na pytania 24_10_2018.pdf

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

 

09.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Dostawa gazu ziemnego" oznaczonego PZP-225/14/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2018.pdf

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc - zmiana

PDFZałącznik nr 2 do siwz - wzór umowy.pdf - zmiana

02.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem w formie leasingu operacyjnego" oznaczonego PZP-225/11/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2018 - drugie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2018.pdf
 

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

24.09.2018 r PDFodpowiedzi na pytania 24_09_2018.pdf

21.09.2018 r PDFOdpowiedzi na pytania 21_09_2018.pdf

18.09.2018 r PDFOdpowiedzi na pytania 18_09_2018.pdf

poprawiony załącznik nr 1e pakiet 5: DOCXPakiet nr 5.docx

06.08.2018 r - Odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR., oznaczony jako PZP-225/10/2018

PDFOdpowiedzi na pytania 06_08_2018.pdf

03.08.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych", oznaczony jako PZP-225/09/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018 trzecie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018 drugie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018.pdf

01.08.2018 r - Odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR., oznaczony jako PZP-225/10/2018

PDFOdpowiedzi na pytania 01_08_2018.pdf

01.08.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczony jako PZP-225/08/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018 trzecie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018 drugie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018.pdf
 

27.07.2018 r - Odpowiedzi na do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR., oznaczony jako PZP-225/10/2018

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

ATHbudynek pralnia kosztorys zerowy.ath

19.07.2018 r - Odpowiedzi na do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR., oznaczony jako PZP-225/06/2018

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDFStolarka Korfantów Hotel Pralnia.pdf

DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc

13.03.2018 r - Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/03/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_2018.pdf

13.02.2018 r - Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/01/2018

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2018.pdf

24.01.2018 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na  „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00. , oznaczony jako PZP-225/18/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_2017.pdf
DOCzałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc  - poprawiony!!
 

22.01.2018 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę implantów ortopedycznych" oznaczonego PZP-225/17/2017.

PDFOdpowiedzi na pytania 22_01_2018.pdf

XLSPakiet II- załącznik 1b.xls

14.12.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na  „Zakup, dostawa i uruchomienie artroskopu z oprzyrządowaniem do artroskopii stawu biodrowego i kolanowego, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00. oznaczony jako PZP-225/14/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2017.pdf
 

05.12.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na  „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00. , oznaczony jako PZP-225/12/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12-2017.pdf
DOCzałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc  - zmieniony!!
 

20.11.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczony jako PZP-225/15/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_2017.pdf

08.11.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczony jako PZP-225/13/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_13_2017.pdf

21.07.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczony jako PZP-225/09/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2017 trzecie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2017 drugie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2017.pdf

18.07.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "zakup energii elektrycznej do obiektów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.", oznaczony jako PZP-225/08/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2017.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2017 drugie.pdf

10.02.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/02/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2017 drugie.pdf

09.02.2017 r - Odpowiedzi na pytania dot.przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/02/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2017.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf - ZMIENIONY

03.02.2017 r - Ważna informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczony jako PZP-225/01/2017

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2017.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2017 drugie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2017 trzecie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2017 czwarte.pdf
 


08.12.2016 r - Ważna informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFInformacja dot. przedmiotu zamówienia.pdf

07.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 07_12_2016.pdf

06.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 2, 06_12_2016.pdf

06.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 06_12_2016.pdf

05.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/08/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 05_12_2016.pdf

28.11.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/07/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 28_11_2016.pdf

25.11.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/07/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 25_11_2016.pdf

24.11.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/07/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 24_11_2016.pdf

Zmiana załącznika nr 1b: XLSZałacznik nr 1b - Formularz asortymentowo-cenowy pakiet nr II.xls

23.11.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych", oznaczony jako PZP-225/07/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 23_11_2016.pdf

20.09.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej ", oznaczony jako PZP-225/06/2016

PDFOdpowiedzi na pytania 20_09_2016.pdf

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc

PDFZałącznik nr 3- wzór umowy.pdf

RTFZałącznik nr 2 - formularz cenowy.rtf

RTFZałącznik nr 5a - charakterystyka OCR Korfantów.rtf

19.09.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej ", oznaczony jako PZP-225/06/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_06_2016.pdf

PDFZałącznik nr 3- wzór umowy.pdf

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc

26.07.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczony jako PZP-225/05/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016 - piąte.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016 - czwarte.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016 - trzecie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016 - drugie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2016.pdf

21.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Usługę ubezpieczenia dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" 

PDFF178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ.PDF
XLSZał Wykaz sprzętu medycznego.XLS 

XLSZał nr 7 Rejestr majątku KOREKTA.XLS

05.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów
ortopedycznych kręgosłupowych ", oznaczonego PZP-225/04/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_04_2016.pdf

08.02.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa ambulansu", oznaczonego PZP-225/02/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225/02/2016
PDFBilans 2013 pb.pdf
PDFBilans 2014.pdf
PDFR-k zysków i strat 2013 pb.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat 2014.pdf

03.02.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2016

01.02.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225/01/2016

29.01.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225/01/2016
UWAGA: w związku z odpowiedziami na pytania zmiana załączników
XLSZałącznik nr 1f - Pakiet VI.xls
XLSZałącznik nr 1h - Pakiet VIII.xls
DOCZałącznik nr 2 oferta.doc

27.01.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/01/2016

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225/01/2016

27.01.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę implantów ortopedycznych" oznaczonego PZP-225/16/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

10.12.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/15/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_2015 - drugie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_2015.pdf

25.11.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę implantów ortopedycznych" oznaczonego PZP-225/14/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2015.pdf

19.10.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych i środków do utrzymania czystości" oznaczonego PZP-225/13/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_13_2015.pdf

11.08.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów utrzymania czystości" oznaczonego PZP-225/12/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12_2015.pdf

23.07.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych " oznaczonego PZP-225/11/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2015 - czwarte.pdf  - 27.07.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2015 - trzecie.pdf  - 24.07.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2015 - drugie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2015.pdf

22.06.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia pomieszczeń bloku operacyjnego: wózki, stoliki, regały, szafki " oznaczonego PZP-225/10/2015.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2015.pdf

03.06.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę medycznych wózków transportowych dla Opolskiego Centrum rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/09/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2015 - drugie.pdf  - 08.06.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2015.pdf

08.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego", oznaczonego PZP-225/07/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_2015 drugie.pdf - 15.04.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_2015 trzecie.pdf - 15.04.2015r.
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_2015.pdf

07.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Udzielenie pożyczki/kredytu na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji ", oznaczonego PZP-225/03/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_2015 czwarte.pdf - 24.04.2015r.
PDFBilans 31_03_2015.pdf - 24.04.2015r.
PDFRachunek zysków i strat 31_03_2015.pdf - 24.04.2015r.

PDFPrognoza Bilans.pdf - 24.04.2015r.
PDFPrognoza RZiS.pdf - 24.04.2015r.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_2015 trzecie.pdf

01.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Udzielenie pożyczki/kredytu na zakup części wyposażenia bloku operacyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji ", oznaczonego PZP-225/03/2015

 

PDFOdpowiedzi na pytania drugie PZP-225_03_2015.doc.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_2015.doc.pdf

 

ZIPBilans 2012.zip
ZIPBilans 2013.zip
ZIPBilans 2014.zip
PDFUchwała Rady Społecznej nr 11_2015.pdf
PDFZaświadczenie US 27_03_2015.pdf
PDFZaświadczenie ZUS.pdf

01.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa wyposażenia i sprzętu do centralnej sterylizatorni ", oznaczonego PZP-225/05/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2015.pdf
 

06.03.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych ", oznaczonego PZP-225/04/2015

  PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_04_2015.pdf

03.03.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa narzędzi chirurgicznych ", oznaczonego PZP-225/01/2015

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-25_01_2015.pdf

13.01.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku ", oznaczonego PZP-225/02/2015

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2015 - trzecie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2015 - drugie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2015.pdf

09.01.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, zestawów separacji czynników wzrostu i komórek macierzystych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/20/2014

PDFOdpowiedzi na pytania 09_01_2015.pdf

07.01.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, zestawów separacji czynników wzrostu i komórek macierzystych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/20/2014

PDFOdpowiedzi na pytania 07_01_2015.pdf

03.12.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/19/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2014 - drugie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2014.pdf

16.10.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/16/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_2014.pdf

PDFInformacje dot. pracowników.pdf

PDFPrzykładowy jadłospis.pdf

XLSzużycie mediów.xls

TIFReg. pracy 1.tif

TIFReg. pracy 2.tif

PDFRegulamin Pracy cz.3.pdf

PDFRegulanin ZFŚS.pdf

TIFReg. wynagradzania 1.tif

TIFReg. wynagradzania 2.tif

ZIPZestawienie wydanych posiłków.zip

DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc ZMIANA

14.10.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Modernizacja  stacji uzdatniania wody Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_2014.pdf

25.09.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/14/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2014 - drugie.pdf

22.09.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Modernizacja  stacji uzdatniania wody Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/15/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_2014.pdf

22.09.2014r -Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/14/14

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_14_2014.pdf

18.08.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2014 - drugie.pdf

 13.08.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2014.pdf

17.07.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup (dostawa) aparatu USG wraz z jego finansowaniem", oznaczonego PZP-225/09/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2014.pdf

PDFInformacja o zmianach w SIWZ PZP-225_09_2014.pdf

 17.07.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2014

PDFOdpowiedzi na pytania - uzupełnienie PZP-225_10_2014.pdf

09.07.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2014.pdf

29.04.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Usługę kompleksowego ubezpieczenia Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie "

PDFF178 Odpowiedź na pytania do SIWZ(2).pdf

 17.04.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Zakup i dostawa sprzętu medycznego do kinezyterapii " oznaczonego  PZP-225_07_2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_14.pdf

27.03.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kregosłupowych " oznaczonego  PZP-225_04_2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_04_14.pdf

27.03.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii " oznaczonego  PZP-225_05_2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_14.pdf

20.02.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na " "Dostawę ambulansu typu A2 na podstawie umowy leasingu operacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego  PZP-225_03_2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_14.pdf

 03.02.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy płyt i śrub do chirurgii urazowej", oznaczonego PZP-225/02/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_2014.pdf

 

17.01.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2014

PDFOdpowiedzi na pytania drugie PZP-225_01_2014 z dnia 17_01_2014.pdf

 17.01.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2014 z dnia 17_01_2014.pdf

 16.01.2014r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2014

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2014 z dnia 16_01_2014.pdf

07.01.2014 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa implantów ortopedycznych ", oznaczonego PZP-225/19/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2013 z dnia 07_01_2014.pdf

 

17.12.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa implantów ortopedycznych ", oznaczonego PZP-225/19/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_2013 z dnia 17_12_2013.pdf

 05.12.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości ", oznaczonego PZP-225/18/2013

PDFOdpowiedzi na pytania 05_12_2013.pdf

 04.12.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/17/2013

PDFOdpowiedzi na pytania drugie 04_12_2013.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania 04_12_2013.pdf

28.11.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/17/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_2013 z dnia 28_11_2013.pdf

27.11.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/17/2013

PDFOdpowiedzi na pytania 27_11_2013.pdf

22.11.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/16/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_13 - drugie.pdf

20.11.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/16/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_13.pdf

24.10.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/13/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_13_2013.pdf

30.09.2013r

PDFZaświadczenie ZUS.pdf

24.09.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do wysokości 500.000 zł", oznaczonego PZP-225/12/2013

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_12_2013.pdf

PDFbiegły 2012 cz.I.pdf NOWE

PDFInformacje dot. 2012.pdf NOWE

DOCZałącznik nr 2a formularz cenowy zmieniony.doc

XLSRachunek zysków i strat 08.2013.xls

PDFUchwała Rady Społecznej.pdf

PDF2012 Wprowadzenie.pdf

PDF2012 Uchwała.pdf

PDF2012 Kapitał własny.pdf

PDF2012 Bilans rzs pp.pdf

PDF2011 Wprowadzenie.pdf

PDF2011 RZiS.pdf

PDF2011 PP.pdf

PDF2011 kapitał własny.pdf

PDF2011 Bilans.pdf

XLSInwestycje.xls

XLSKredyty i pożyczki.xls

XLSPrzychody 06.2013.xls

XLSPrzychody 2012.xls

XLSStruktura należności i zobowiązań.xls

29.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_11_2013.pdf

19.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2013 - czwarte.pdf

18.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2013 - trzecie.pdf

16.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2013 - drugie.pdf

15.07.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_2013.pdf

13.06.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/09/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi PZP-225_09_2013 drugie.pdf

12.06.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/09/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2013.pdf

 

30.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii", oznaczonego PZP-225/08/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_13 drugie.pdf

26.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizykoterapii", oznaczonego PZP-225/08/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_13.pdf

18.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_13 - trzecie.pdf

15.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_13 - drugie.pdf

12.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/07/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_13.pdf

03.04.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/05/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_2013.pdf

29.03.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na stronę PZP-225_06_2013 czwarte.pdf

 28.03.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi PZP-225_06_2013 trzecie.pdf

27.03.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na stronę PZP-225_06_2013 drugie.pdf

26.03.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/06/2013

Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_06_2013.pdf

11.02.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/02/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_13 trzecie.pdf

08.02.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/02/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_13 drugie.pdf

07.02.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/02/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_13.pdf

28.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2013

Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na stronę PZP-225_01_2013 - trzecie.pdf

28.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2013 - drugie.pdf

28.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych", oznaczonego PZP-225/18/2012

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_2012 drugie.pdf

25.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku", oznaczonego PZP-225/01/2013

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2013.pdf

 

22.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych", oznaczonego PZP-225/18/2012

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_2012.pdf

 

10.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - czternaste.pdf

08.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - trzynaste.pdf

04.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - dwunaste.pdf

03.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - jedynaste.pdf

02.01.2013r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - dziesiąte.pdf

28.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - ósme.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - dziewiąte.pdf

XLSWzór harmonogramu rzeczowo - finansowego

27.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - siódme.pdf

21.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania na stronę PZP-225_225_16_12 - szóste.pdf

21.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - piąte.pdf

20.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - czwarte.pdf 

14.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - trzecie.pdf

12.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12 - drugie.pdf

11.12.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", oznaczonego PZP-225/16/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_16_12.pdf

27.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcysywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płyny infuzyjne dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_12 drudie.pdf

26.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcysywne dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płyny infuzyjne dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_12.pdf

26.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Pełnienie nadzoru inwestycyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/15/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_15_12.pdf

20.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225-13-12 czwarte.pdf

16.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225-13-12 trzecie.pdf

15.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225-13-12 drugie.pdf

14.11.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/13/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225-13-12.pdf

26.10.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/12/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania do przetargu PZP-225_12_!2.pdf

21.07.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/12

Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na pytania PZP-255_11_12 piąte.pdf 

20.07.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/12

Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na pytania PZP-255_11_12 czwarte.pdf

19.07.2012r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/11/12

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-255_11_12 trzecie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-255_11_12 drugie.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-255_11_12.pdf

30.05.2012r -Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych - zagospodarowanie terenu", oznaczonego PZP-225/10/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_12.pdf

14.05.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/09/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_12 drugie.pdf

10.05.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/09/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_12.pdf

02.05.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/08/12

Więcej w pliku DOCOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_12 czwarte.doc

30.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/08/12

Więcej w pliku DOCOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_12 trzecie

27.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/08/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_12 drugie.pdf

26.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/08/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_12.pdf

18.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/07/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_12 drugie.pdf

16.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie",oznaczonego PZP-225/07/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_12.pdf

04.04.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych",oznaczonego PZP-225/06/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_06_12.pdf

22.03.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych",oznaczonego PZP-225/05/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_12.pdf

07.03.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji",oznaczonego PZP-225/04/12

Więcej w pliku PDFOdpowiedź na pytania PZP-225_04_12.pdf

06.02.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/03/12

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_12 drugie.pdf

06.02.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/03/12

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_03_12.pdf

19.01.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/01/12

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_12 drugie.pdf

17.01.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczonego PZP-225/01/12

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_12.pdf

02.01.2012r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" oznaczonego nr PZP-225/20/11

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_20_11.pdf

04.11.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/19/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_11 trzecie.pdf

31.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/19/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_11 drugie.pdf

27.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/19/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_19_11.pdf

19.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/18/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedź na pytania PZP-225_18_11 drugie.pdf

18.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/18/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedź na pytania PZP-225_18_11.pdf

03.10.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/17/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_17_11.pdf

XLSZałącznik do odpowiedzi - prognoza 2011-2021.xls

 

23.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/14/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedź na pytania PZP-225_14_2011.pdf

PDFInformacja o zmianie w SIWZ.pdf

21.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania czwarte PZP-225_15_11.pdf

19.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania trzecie PZP-225_15_11.pdf

08.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

Więcej w pliku:

PDFodpowiedź na pytania PZP-225_15_11 drugie.pdf

01.09.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, diagnostykę obrazową i dział farmacji", oznaczonego PZP-225/15/11

Więcej w pliku:

PDFodpowiedź na pytania PZP-225_15_11.pdf

21.07.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/11

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_11 czwarte.pdf

20.07.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/11

Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_11 trzecie.pdf

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_11 drugie.pdf

15.07.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych", oznaczonego PZP-225/10/11

Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_10_11.pdf

01.06.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów budowlanych", oznaczonego PZP-225/06/11

 Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_06_11.pdf

27.05.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę leków do celów teraputycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabiitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/05/11

 Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_11 trzecie.pdf

26.05.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę leków do celów teraputycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabiitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/05/11

 Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_11 drugie.pdf

23.05.2011r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę leków do celów teraputycznych oraz płynów infuzyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabiitacji w Korfantowie", oznaczonego PZP-225/05/11

 Więcej w pliku:

 PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_05_11.pdf

05.04.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną", oznaczonego PZP-225/20/10

 Więcej w pliku:

 PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10. czwarte.pdf

04.04.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną", oznaczonego PZP-225/20/10

 Więcej w pliku:

 PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10. trzecie.pdf

 PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10 drugie.pdf

22.03.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/03/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedż na pytania PZP-225_03_11.pdf

PDFOdpowiedż na pytania PZP-225_03_11_1.pdf

21.03.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy implantów kręgosłupowych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/04/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_04_11.pdf

28.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_11 - trzecie.pdf

27.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_11 - drugie.pdf

26.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/11

 Więcej w pliku:

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_02_11.pdf

17.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną", oznaczonego PZP-225/20/10

 Więcej w pliku:

PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10.pdf

PDFZadaszenie.pdf

11.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/11

 Więcej w pliku:

PDFodpowiedzi na pytania 2 PZP-225_01_11 drugie.pdf

PDFodpowiedź na pytania PZP-225_20_10. trzecie.pdf

07.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/11

 Więcej w pliku PDFodpowiedź na pytania PZP-225_01_2011.pdf

03.01.2011r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" oznaczonego nr PZP-225/21/10

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_21_10 drugie.pdf


 28.12.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" oznaczonego nr PZP-225/21/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedź na pytania PZP-255_21_10.pdf

 DOCZałącznik 1a - Karta indywidualnej wyceny pakiet nr I - modyfikacja.doc

10.11.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Sukcesywne dostawy środków i materiałów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" oznaczonego nr PZP-225/18/10

 Więcej w pliku PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_18_10.pdf

14.10.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  Termomodernizację budynków Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - Zamek oraz roboty termomodernizacyjne Oficyny bramnej wraz z konserwacją elewacji. " oznaczonego nr PZP-225/16/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_16_10.pdf

 23.09.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/14/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania 3 PZP-225_14_2010.pdf

PDFInformacja o sytuacji finansowej I pólrocze 2009.pdf

PDFPismo - WFOŚiGW.pdf

 20.09.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/14/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania 2 - PZP-225_14_2010.pdf

PDFpromesa pożyczki.pdf

PDFbilans na 30.06.2010 r..pdf

 Jednocześnie informuje się, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 27.09.2010 r. do godz. 10:00 PDFZmiana ogłoszenia.pdf

 17.09.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na  „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/14/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_14_2010.pdf

Operat szacunkowy

Więcej w pliku PDFWYCIĄG Z OPERATU.pdf

06.05.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/10/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_10_10.pdf

20.04.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/09/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_09_10.pdf

08.04.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/08/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_08_10.pdf

26.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/04/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_04_10.pdf

15.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/03/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_03_10 trzecie.pdf

14.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/03/10

 Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_03_10 drugie.pdf

13.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Zakup i dostwę łózek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_02_10 drugie.pdf

13.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/03/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_03_10.pdf

13.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_01_10 trzecie.pdf

12.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

Zakup i dostwę łózek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/02/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_02_10.pdf

11.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_01_10 drugie.pdf

08.01.2010r - Odpowiedzi na pytanie Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" oznaczonego nr PZP-225/01/10

Więcej w pliku PDFodpowiedzi na pytania PZP-225_01_10.pdf 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Przemysław Gudzikowski
Data wytworzenia: 2010-05-17