Przejdź do treści strony
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

regulamin organizacyjny OCR


 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Dyrektora Nr 25/2015

z dnia 31 marca 2015 r.

 
 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

działającego w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej

OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI

w KORFANTOWIE

I. FIRMA PODMIOTU

1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, zwane dalej Centrum, jest podmiotem    leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym na podstawie

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217 z późn. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie

b) Statutu 

2. Do wykonywania zadań przez Centrum ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

3. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: OCR

4. Siedzibą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Rehabilitacji jest miasto Korfantów, ul. Wyzwolenia 11.

5. Obszarem działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Rehabilitacji jest teren województwa opolskiego.

6. Centrum świadczy usługi medyczne dla pacjentów z obszaru swojej działalności, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom.

II. CELE I ZADANIA PODMIOTU

1. Centrum jest utworzone i utrzymywane w celu:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych:

 1. stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne,
 2. ambulatoryjnych,

2) realizacji zadań z zakresu:

 1. odnowy biologicznej i rekreacji,
 2. medycyny sportowej,
 3. organizowania zajęć dydaktycznych i praktyk studenckich,
 4. organizowania sympozjów naukowych i konferencji tematycznych,
 5. kształcenia podyplomowego osób wykonujących zawody medyczne,
 6. współpracy z instytucjami naukowymi w zakresie wykonywania badań naukowych,
 7. działalności badawczo – rozwojowej.

3) Do zadań Centrum należą również:

 1. współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów  określonych w stosownych porozumieniach lub umowach,
 2. profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,
 3. realizacja zadań związanych z obronnością kraju.

 


Cała treść Regulaminu oraz załączniki:

PDFRegulamin organizacyjny 2015.pdf
JPEGzałącznik nr 1 schemat organizacyjny.jpeg
PDFZał. nr 2 do Regulaminu Organiz..pdf
PDFZał. nr 3 do Reg. Organ. - Cennik wynajmu pokoi gościnnych.pdf
PDFZał. nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZał. nr 5 do Reg. Organ. - Cennik usług odnowy biologicznej.pdf
PDFZał. nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego - Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych.pdf
 

 

Podmiot udostępniający: OCR Korfantów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Natalia Budynek
Data wytworzenia: 2014-02-20
 
Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2013
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • opublikowano:
  23-05-2013 09:23
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  21-09-2015 10:02
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji
  odwiedzin: 5738
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl