Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Opolskiego Centrum Rehabilitacji

 Uchwała Nr XVII/231/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 r.


w sprawie: nadania statutu Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1


Nadaje się statut Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w brzmieniu:

 

„STATUT
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, zwane dalej „Centrum”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 

§ 2


1. Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicząprowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009412.
2. Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007731.
 

§ 3


Centrum działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
2) niniejszego statutu.
 

§ 4


Podmiotem tworzącym i nadzorującym Centrum jest Województwo Opolskie.
 

§ 5


Siedzibą Centrum jest miejscowość Korfantów, ul. Wyzwolenia 11.


§ 6


1. Obszarem działania Centrum jest teren województwa opolskiego.
2. Zasięg działalności Centrum mo?e zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Pełna treść:PDFStatut z dn.24.04.2012r..pdf

 

PDFUchwała nr IV/44/2015r. z dnia 24.04.2015r..pdf
PDFUchwała nr XXII-228-2012 z dn 30 10 2012.pdf
PDFStatut załącznik do uchwały sejmiku 2007.pdf
PDFStatut grudzień 2009.pdf
PDFStatut listopad 2010.pdf

 

informację wytworzył: Anna Kłonowska
za treść odpowiada: Anna Kłonowska
data wytworzenia: 10-06-2007

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2004
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • opublikowano:
  28-01-2004 13:48
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  08-04-2015 13:31
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji
  odwiedzin: 2900
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×