Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania przetargowe w 2019 roku

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2019 r.


09-10-2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Remont istniejących murów oporowych oraz budowa dodatkowych chodników wokół budynku administracji  na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225-11/2019

PDFSIWZ-225-11-2019.pdf, PDFzał nr 1 do SIWZ - przedmiar robót.pdf, PDFzał nr 2 do SIWZ - projekt budowlany.pdf, PDFza nr 2 c.d do SIWZ - mapa terenu.pdf, DOCZałącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.doc, DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc, PDFzał nr 5 do SIWZ- Projekt Umowy.pdf, DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc, DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc, DOCXzałącznik nr 8 do SIWZ- klauzula informacyjna.docx

02.08.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów medycznych, PZP-255/10/2019

12.08.2019: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_10_2019.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu PZP-225_10_2019.pdf

ZIPPZP-225_10_2019 artykuły medyczne.zip

PDFzałącznik nr 8 - klauzula informacyjna.pdf

poprawiony załącznik nr 1.6: XLSXZałacznik nr 1.6 do SIWZ PZP-225_10_2019.xlsx

26.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ: Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji  w Korfantowie sp. z o.o.PZP-255/09/2019

20.08.2019r. PDFInformacja o udzieleniu zamówienia PZP-225_09_2019.pdf

13.08.2019: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_09_2019.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_09_2019pdf.pdf

ZIPPZP-225_09_2019 Żywienie.zip

PDFzałącznik nr 10 - klauzula informacyjna.pdf

02.08.2019: PDFZawiadomienie o złożeniu odwołania PZP-225_09_2019.pdf, PDFOdwołanie.pdf,

09.08.2019: PDFpostanowienie KIO 1494-19.pdf

zmieniony wzór umowy: PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy 2_08_2019.pdf

zmiana terminu składania ofert: 13.08.2019 godz. 10.00:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

17.06.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksową dostawę paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50)”, oznaczonego PZP-225/07/2019

01-07-2019r. PDFinformacja z otwarcia 01-07-2019.pdf

PDFdot. zmiany terminu skladania ofert.pdf

DOCZałącznik nr 1 oferta - zaktualizowany 27-06-2019.doc

PDFinformacja o zmianie siwz.pdf

Pytania i odpowiedzi PDFpytania i odpowiedzi 27-06-2019.pdf

PDFOGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA 25-06-2019.pdf

PDFogloszenie o zamowieniu PZP_225_07_2019.pdf

PDFSIWZ_PZP_225_07_2019.pdf, DOCZałącznik nr 1 oferta.doc, PDFzał nr 2 do SIWZ - wzór umowy.pdf, DOCzałącznik nr 3 do SIWZ- wykaz dostaw.doc, DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków .doc, DOCZałącznik nr 5 oświadczenie o przynależności_ braku przynależności do grupy kapitałowej.doc, PDFzał nr 6 klauzula informacyjna.pdf,

 

12.06.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót wykończeniowych w budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji.znaczonego PZP-225/08/2019

28-06-2019r. PDFinformacja z otwarcia.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu PZP-225_08_2019.pdf

ZIPPZP-225_08_2019 remont pralni.zip

 

03.06.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich integracją, rozbudową i unowocześnieniem zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-0022/17-00

 

29-05-2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej, oznaczonego PZP-225/06/2019

07-06-2019r. PDFInformacja z otwarcia ofert PZP_225_06_2019.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_06_2019.pdf, PDFSIWZ PZP-225-06-2019.pdf,

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc, RTFZałącznik nr 2 - formularz cenowy.rtf, PDFzałącznik nr 3 wzór umowy.pdf, DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków .doc, RTFzał nr 5a - OCR Korfantów.rtf, RTFzał nr 5b - Kliniczne Centrum Opole.rtf, RTFzał nr 5c - Stobrawskie Centrum Medyczne.rtf, RTFzał nr 5d - Centrum Terapii Nerwic.rtf, DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności_ braku przynależności do grupy kapitałowej.doc, DOCzałącznik nr 7 do SIWZ- wykaz dostaw.doc, PDFzałącznik nr 8 - klauzula informacyjna.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania PZP-225/06/2019: Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

05.06.2019 r. Zmiana SIWZ i załączników: PDFSIWZ PZP-225-06-2019 aktualizacja 05-06-2019.pdf, DOCZałącznik nr 1 oferta aktualizacja 05-06-2019.doc, RTFZałącznik nr 2 - formularz cenowy aktualizacja 05-06-2019.rtf, PDFOGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 05-06-2019.pdf

 

17.04.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa łóżek wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/03/2019.

07.05.2017: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_03_2019.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_03_2019.pdf

ZIPPZP-225_03_2019 zakup łóżek.zip

 

22.03.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających. PZP-225/04/2019

01-04-2019 PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_04_2019.pdf

PDFOgłoszenie nr 528807.pdf

ZIPPZP-225_04_2019 implanty kręgosłupowe.zip

05.02.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku PZP-225/02/2019

18.02.2019: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_02_2019.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_02_2019.pdf

ZIPPZP-225_02_2019 sprzęt medyczny.zip

17.01.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/01/2019.

14.01.2019: PDFPowiadomienie o unieważnieniu zadań.pdf
14.01.2019: PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_13_2018.pdf
28.12.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_01_2019.pdf

1.01.2019: zmiana załącznika: DOCXzałącznik 1b opis przedmiotu zamówienia Pakiet II.docx

PDFogłoszenie PZP-225_01_2019.pdf

ZIPPZP-225_01_2019 zakup sprzętu.zip

Oferty należy składać do dnia 28.01.2019 r. do godz. 10.00

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2019
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • opublikowano:
  17-01-2019 13:39
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  09-10-2019 11:51
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
  odwiedzin: 12373
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×