Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania przetargowe w 2019 roku

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2019 r.


19-12-2019r. Zmiana terminu składania ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej, PZP -225-15/2019

12-02-2020r. PDFpowiadomienie o wyborze oferty.pdf

28-01-2020r. PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

10-01-2020r. PDFodpowiedzi na zapytania.pdf, PDFsprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu.pdf, PDFzmiana treści SIWZ i Ogloszenia.pdf

PDFogłoszenie o zamowieniu.pdf

Oferty należy składać elektronicznie na  https://e-ProPublico.pl/ w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godz. 10:00.

SIWZ oraz załączniki są dostępne na https://e-ProPublico.pl/

 

18-11-2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych oraz środków do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.z podziałem na sześć pakietów (części), PZP-225_13/2019

29-11-2019r. PDFinformacja z otwarcia ofert 29-11-2019.pdf

27-11-2019r. PDFPytania - odpowiedzi 27.11.2019.pdf

25-11-2019r. PDFodpowiedzi na pytania 1. PZP-225-13-2019.pdf, PDFzmiana treści SIWZ i ogłoszenia PZP-225-13-2019.pdf, PDFogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf

21-11-2019r. PDFodpowiedzi na pytania PZP_225_13_2019.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf, PDFSIWZ PZP 225_13_2019.pdf, XLSzał nr 1a - 1f do SIWZ - formularz asortymentowo cenowy z pdzialem na pakiety.xls, DOCZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc, PDFzał nr 3 do SWIZ - Projekt Umowy.pdf, DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków .doc, DOCzałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc, DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc, DOCXzałącznik nr 7 - klauzula informacyjna.docx

 

18-11-2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę implantów ortopedycznych dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225_14/2019

26-11-2019 r. PDFinformacja z otwarcia ofert PZP- 225_14_2019.pdf

PDFogloszenie o zamowieniu.pdf, PDFSIWZ 225-14-2019.pdf, XLSzał nr 1a do SIWZ- karta indywidualnej wyceny.xls, DOCzał nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc, PDFzał nr 3 do SIWZ- Projekt Umowy.pdf, DOCzał nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków.doc, DOCzał nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc, DOCzał nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc, DOCzał nr 7 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc, RTFzał nr 8 do SIWZ - klauzula informacyjna.rtf

 

04-11-2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych do budynku administracyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., PZP-225-12/2019

PDFInformacja z otwarcia ofert PZP_225_12_2019.pdf

PDFSIWZ 225-12-2019.pdf, PDFzał nr 1 do SIWZ - Opis techniczny wyposażenia.pdf, PDFzał nr 1 do SIWZ c.d - rzut pomieszczeń.pdf, DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.page.docx, XLSzał nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy.xls, PDFzał nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy.pdf, DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu wa runko-w .docx, DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.docx, DOCXzałącznik nr 7 do SIWZ- prot. zdawczo odbiorczy.docx, PDFzał nr 8 do SIWZ - klauzula RODO.pdf, DOCOgłoszenie O ZAMOWIENIU nr 618278.doc

 

09-10-2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Remont istniejących murów oporowych oraz budowa dodatkowych chodników wokół budynku administracji  na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., PZP-225-11/2019

30.10.2019r. PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf,

Zmiana terminu składania ofert: 29.10.2019 r.: PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia PZP-225_11_2019.pdf, Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

PDFogloszenie o zamowieniu.pdf, PDFSIWZ-225-11-2019.pdf, PDFzał nr 1 do SIWZ - przedmiar robót.pdf, PDFzał nr 2 do SIWZ - projekt budowlany.pdf, PDFza nr 2 c.d do SIWZ - mapa terenu.pdf, DOCZałącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.doc, DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc, PDFzał nr 5 do SIWZ- Projekt Umowy.pdf, DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc, DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc, DOCXzałącznik nr 8 do SIWZ- klauzula informacyjna.docx

 
 

02.08.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów medycznych, PZP-255/10/2019

12.08.2019: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_10_2019.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu PZP-225_10_2019.pdf

ZIPPZP-225_10_2019 artykuły medyczne.zip

PDFzałącznik nr 8 - klauzula informacyjna.pdf

poprawiony załącznik nr 1.6: XLSXZałacznik nr 1.6 do SIWZ PZP-225_10_2019.xlsx

26.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ: Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji  w Korfantowie sp. z o.o.PZP-255/09/2019

20.08.2019r. PDFInformacja o udzieleniu zamówienia PZP-225_09_2019.pdf

13.08.2019: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_09_2019.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_09_2019pdf.pdf

ZIPPZP-225_09_2019 Żywienie.zip

PDFzałącznik nr 10 - klauzula informacyjna.pdf

02.08.2019: PDFZawiadomienie o złożeniu odwołania PZP-225_09_2019.pdf, PDFOdwołanie.pdf,

09.08.2019: PDFpostanowienie KIO 1494-19.pdf

zmieniony wzór umowy: PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy 2_08_2019.pdf

zmiana terminu składania ofert: 13.08.2019 godz. 10.00:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

17.06.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksową dostawę paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50)”, oznaczonego PZP-225/07/2019

01-07-2019r. PDFinformacja z otwarcia 01-07-2019.pdf

PDFdot. zmiany terminu skladania ofert.pdf

DOCZałącznik nr 1 oferta - zaktualizowany 27-06-2019.doc

PDFinformacja o zmianie siwz.pdf

Pytania i odpowiedzi PDFpytania i odpowiedzi 27-06-2019.pdf

PDFOGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA 25-06-2019.pdf

PDFogloszenie o zamowieniu PZP_225_07_2019.pdf

PDFSIWZ_PZP_225_07_2019.pdf, DOCZałącznik nr 1 oferta.doc, PDFzał nr 2 do SIWZ - wzór umowy.pdf, DOCzałącznik nr 3 do SIWZ- wykaz dostaw.doc, DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków .doc, DOCZałącznik nr 5 oświadczenie o przynależności_ braku przynależności do grupy kapitałowej.doc, PDFzał nr 6 klauzula informacyjna.pdf,

 

12.06.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót wykończeniowych w budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji.znaczonego PZP-225/08/2019

28-06-2019r. PDFinformacja z otwarcia.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu PZP-225_08_2019.pdf

ZIPPZP-225_08_2019 remont pralni.zip

 

03.06.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich integracją, rozbudową i unowocześnieniem zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-0022/17-00

 

29-05-2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej, oznaczonego PZP-225/06/2019

07-06-2019r. PDFInformacja z otwarcia ofert PZP_225_06_2019.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_06_2019.pdf, PDFSIWZ PZP-225-06-2019.pdf,

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc, RTFZałącznik nr 2 - formularz cenowy.rtf, PDFzałącznik nr 3 wzór umowy.pdf, DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków .doc, RTFzał nr 5a - OCR Korfantów.rtf, RTFzał nr 5b - Kliniczne Centrum Opole.rtf, RTFzał nr 5c - Stobrawskie Centrum Medyczne.rtf, RTFzał nr 5d - Centrum Terapii Nerwic.rtf, DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności_ braku przynależności do grupy kapitałowej.doc, DOCzałącznik nr 7 do SIWZ- wykaz dostaw.doc, PDFzałącznik nr 8 - klauzula informacyjna.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania PZP-225/06/2019: Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

05.06.2019 r. Zmiana SIWZ i załączników: PDFSIWZ PZP-225-06-2019 aktualizacja 05-06-2019.pdf, DOCZałącznik nr 1 oferta aktualizacja 05-06-2019.doc, RTFZałącznik nr 2 - formularz cenowy aktualizacja 05-06-2019.rtf, PDFOGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 05-06-2019.pdf

 

17.04.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa łóżek wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/03/2019.

07.05.2017: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_03_2019.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_03_2019.pdf

ZIPPZP-225_03_2019 zakup łóżek.zip

 

22.03.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających. PZP-225/04/2019

01-04-2019 PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_04_2019.pdf

PDFOgłoszenie nr 528807.pdf

ZIPPZP-225_04_2019 implanty kręgosłupowe.zip

05.02.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku PZP-225/02/2019

18.02.2019: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_02_2019.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_02_2019.pdf

ZIPPZP-225_02_2019 sprzęt medyczny.zip

17.01.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/01/2019.

14.01.2019: PDFPowiadomienie o unieważnieniu zadań.pdf
14.01.2019: PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_13_2018.pdf
28.12.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_01_2019.pdf

1.01.2019: zmiana załącznika: DOCXzałącznik 1b opis przedmiotu zamówienia Pakiet II.docx

PDFogłoszenie PZP-225_01_2019.pdf

ZIPPZP-225_01_2019 zakup sprzętu.zip

Oferty należy składać do dnia 28.01.2019 r. do godz. 10.00