Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Postepowania przetargowe w 2017 roku


POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2017 r.27.12.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00". współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. PZP-225/18/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCzałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc - poprawiony!!
PDFZmiana ogłoszenia o ogłoszeniu o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_18_2017.pdf
ZIPPZP-225_18_2017 - Załaczniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ.pdf
 

07.12.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Warsztaty edukacji żywieniowej" w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  PZP-225/16/2017

PDFOgłoszenie warsztaty żywieniowe PZP-225_16_2017.pdf

PDFZałącznik nr 1 opis materiały edukacyjne.pdf

DOCZałącznik nr 2 oferta.doc

DOCXZałącznik nr 3 wykaz usług.docx

DOCXZałącznik nr 4 wykaz przygotowanych materiałów edukacyjnych.docx

DOCXZałącznik nr 5 oświadczenie.docx

PDFZałącznik nr 6 wzór umowy OCR.pdf

PDFZałącznik nr 7 wzór umowy Diabetica.pdf

28.11.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawa i uruchomienie artroskopu z oprzyrządowaniem do artroskopii stawu biodrowego i kolanowego”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. PZP-225/14/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 19.12.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zamianie ogłoszenia PZP-225_14_2017 - drugie.pdf  - zmiana warunków i terminu składania ofert!
DOCzałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc  - poprawiony, dodano brakujące ilości!
RARArtroskop.rar - SIWZ
PDFOgłoszenie o zamianie ogłoszenia PZP-225_14_2017.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_14_2017.pdf
 

16.11.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Warsztaty edukacji żywieniowej" w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  PZP-225/10/2017

04.12.2017: PDFInformacja o nieudzieleniu zamowienia.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_10_2017.pdf

PDFZałącznik nr 1 opis materiały edukacyjne.pdf

DOCZałącznik nr 2 oferta.doc

DOCXZałącznik nr 3 wykaz usług.docx

DOCXZałącznik nr 4 wykaz przygotowanych materiałów edukacyjnych.docx

DOCXZałącznik nr 5 oświadczenie.docx

PDFZałącznik nr 6 wzór umowy OCR.pdf

PDFZałącznik nr 7 wzór umowy Diabetica.pdf

14.11.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/15/2017

PDFOgłoszenie.pdf

PDFZałącznik nr 1a - opis wymagań.pdf

PDFzałącznik nr 1b - informacje dotyczące pracowników.pdf

DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc

DOCzałącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków .doc

PDFZałącznik nr 7 - Wzór umowy dzierżawy pomieszczeń.pdf

PDFZałącznik nr 8 - wzór umowy dzierżawy sprzętu.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Wykaz wyposażenia kuchni.pdf

 

14.11.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/13/2017

PDFInformacja o nieudzieleniu zamówienia PZP-225_13_2017.pdf

02.11.2017 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną „Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 13.11.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie PZP-225_13_2017.pdf

PDFZałącznik nr 1a - opis wymagań.pdf

PDFzałącznik nr 1b - informacje dotyczące pracowników.pdf

DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc

PDFżywienie Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc

DOCzałącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków .doc

PDFZałącznik nr 7 - Wzór umowy dzierżawy pomieszczeń.pdf

PDFZałącznik nr 8 - wzór umowy dzierżawy sprzętu.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Wykaz wyposażenia kuchni.pdf

02.11.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-0014/17-00". współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. PZP-225/12/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf - 11.12.2017

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_12_2017.pdf
ZIPPZP-225_12_2017 - SIWZ z załacznikami.zip
 

13.09.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na " Przebudowę części istniejących pomieszczeń szpitala (dawne RTG) z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacji z zapleczem sanitarnym w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert 28-09-2017 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500028166.pdf

PDFOgłoszenie nr 587780.pdf

ZIPSIWZ z załącznikami PZP-225_11_2017.zip

28.09.2017: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

18.08.2017 r.

Dotyczy: ponownego konkursu ofert na wykonanie Badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi cukrzycy  w ramach programu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZaproszenie ZK_09_2017.pdf

PDFzałącznik nr 1 regulamin.pdf

DOCzałącznik nr 2 - oferta.doc

PDFzałacznik nr 3 wzor umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie .docx

19.09.2017 Informacja o wyborze: PDFInformacja o wyborze .pdf

04.08.2017 r.

Dotyczy: konkursu ofert na wykonanie Badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi cukrzycy  w ramach programu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZaproszenie ZK_08_2017.pdf

PDFzałącznik nr 1 regulamin konkursu.pdf

DOCzałącznik nr 2 - oferta.doc

PDFzałacznik nr 3 do regulaminu - wzór umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie .docx

16.08.2017 Informacja o wyborze: PDFInformacja o wyborze.pdf

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 25.07.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFInformacja z otwarcia PZP-225_09_2017.pdf
XLSzałącznik 1a - formularz asortymentowo-cenowy.xls - poprawiony
PDFOgłoszenie o wszęciu postępowania przetargowego PZP-225_09_2017.pdf
ZIPPZP-225_09_2017 - artykuły medyczne.zip

14.07.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na " Sukcesywne dostawy artykułów medycznych  " oznaczonego PZP-225/09/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 25.07.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFInformacja z otwarcia PZP-225_09_2017.pdf
XLSzałącznik 1a - formularz asortymentowo-cenowy.xls - poprawiony
PDFOgłoszenie o wszęciu postępowania przetargowego PZP-225_09_2017.pdf
ZIPPZP-225_09_2017 - artykuły medyczne.zip

13.07.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na " Zakup energii elektrycznej  " oznaczonego PZP-225/08/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 24.07.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPSIWZ i załaczniki PZP-225_08_2017.zip

PDFOgłoszenie nr 550310.pdf

24.07.2017: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

30.06.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na " Rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o pomieszczenia rehabilitacji (zabudowa atrium)  " oznaczonego PZP-225/07/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie nr 542753.pdf

ZIPSIWZ załaczniki 3-8 PZP_225_07_2017.zip

PDFZałącznik nr 1a - Projekt budowlany.pdf

PDFZałącznik nr 1b - Projekt - rysunki tech.pdf

PDFZałącznik nr 1c - Projekt - mapki i wyrysy.pdf

PDFZałacznik nr 1d - Pozwolenie na budowe.pdf

ZIPZałącznik nr 2 - przedmiar robót.zip

25.05.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na " Rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o pomieszczenia rehabilitacji (zabudowa atrium)  " oznaczonego PZP-225/06/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 09.06.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_06_2017.pdf

ZIPPrzetarg zabudowa atrium PZP-225_06_2017.zip

PDFZałącznik nr 1a - Projekt budowlany.pdf

PDFZałącznik nr 1c - Projekt - mapki i wyrysy.pdf

PDFZałącznik nr 1b - Projekt - rysunki tech.pdf

PDFZałacznik nr 1d - Pozwolenie na budowe.pdf

09.06.2017: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

21.06.2017 Powiadomienie o wyborze:Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

28.06.2017: PDFUnieważnienie postępowania.pdf

10.05.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na " Rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o pomieszczenia rehabilitacji (zabudowa atrium)  " oznaczonego PZP-225/03/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 24.05.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFUnieważnienie postępowania.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia PZP-225_03_2017 - drugie.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_03_2017.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia PZP-225_03_2017.pdf
ZIPPostępowanie na zabudowę atrium.zip
PDFZałacznik nr 1d - Pozwolenie na budowe.pdf
PDFZałącznik nr 1a - Projekt budowlany.pdf
PDFZałącznik nr 1b - Projekt - rysunki tech.pdf
PDFZałącznik nr 1c - Projekt - mapki i wyrysy.pdf

06.04.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy endoprotez stawu kolanowego" oznaczonego PZP-225/05/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia18.04.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

poprawiony załącznik nr 1:XLSXZałącznik nr 1 formularz cenowy.xlsx

ZIPSIWZ i załączniki PZP_225_05_2017.zip

PDFOgłoszenie o zamówieniu PZP-225_05_2017.pdf

18.04.2017 Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

21.03.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych" oznaczonego PZP-225/04/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 30.03.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego PZP-225_04_2017.pdf

ZIPPZP-225_04_2017 -Implanty kręgosłupowe.zip

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc

03.03.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/02/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 15.03.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

ZIPSIWZ i załączniki PZP-225_02_2017.zip

PDFOgłoszenie PZP-225_02_2017.pdf

Odpowiedzi na pytania:    Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_01_2017.pdf

Powiadomienie o wyborze: Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

26.01.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/01/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 08.02.2017 r. do godz. 10:00. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

PDFOgłoszenie o wszęciu postępowania przetargowego PZP-225_01_2017.pdf
ZIPPZP-225_01_2017 - sprzęt medyczny.zip

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_01_2017.pdf
 

Odpowiedzi do postępowania znajdują się tutaj: 

 Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

 

Metryczka
 • opublikowano:
  26-01-2017 17:01
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  20-02-2018 14:32
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
  odwiedzin: 12138
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×